Projekty a studie


ZTV Záhumení – studie

→  A. Průvodní zpráva
→  C.1 Situace širších vztahů
→  C.2 Situace katastrální
→  C.3 Situace koordinační
→  D.1 Vzorový příčný řez
→  ZTV ZÁHUMENÍ II. HALENKOVICE

Napojení rodinných domů na obecní kanalizaci v části obce Dolina a U Svatých

Smlouva
Prezentace
Ceník
Na základě ceníku viz výše, můžete vytvořit objednávku u Obce Halenkovice.  Prosím uveďte jméno objednávajícího, telefon, položky a počty ks. Objednávku lze zaslat elektonicky na obec@halenkovice.cz nebo doručit osobně.


Dokumentace studie projektu rozšíření vodovodu obce Halenkovice na Dolině a U Svatých

→ Studie rozšíření vodovodu obce Halenkovice
→ Situace stavby
→ Situační výkres č. 1
→ Situační výkres č. 2
→ Situační výkres č. 3
→ Koordinační situační výkres č. 1
→ Koordinační situační výkres č. 2
→ Vodovod - Studie zákres
→ Seznam dotčených pozemků
→ Seznam uvažovaných přípojek


Rekonstrukce sportoviště na prostranství u tělocvičny Základní školy Halenkovice

Situace – půdorys


Sběrný dvůr Na Kopci, Halenkovice

Titul
Situace – půdorys
Situace V1
Situace V2
Průvodní zpráva


Rekonstrukce komunikace na Záhumení

Situační plán VO a TV – nové rozmístění veřejného osvětlení
Situační plán rekonstrukce místní komunikace Záhumení


Plánovaný chodník, vedoucí od Nové školy na Dolní Konec a rekonstrukce křižovatky v místní části Zádřinové

→ Chodník od školy po Dolní Konec - 1
→ Chodník od školy po Dolní Konec - 2
→ Chodník od školy po Dolní Konec - 3
→ Křižovatka - Zádřinové


Dešťovka

Žádost o dotaci Dešťovka 2018
Podmínky dotace Dešťovka 2018
Zpětvzetí žádosti Dešťovka


Dokumenty ke stažení