Odpadové hospodářství – služby v obci


Obec Halenkovice nabízí občanům služby v oblasti odpadového hospodářství. Obec pracuje na vybudování svého technicko-odpadového zázemí v areálu bývalého JZD v Lipových, které má hlavní cíl, snížit náklady na likvidaci odpadů v naší obci a poskytnout prostory pro pořízenou techniku. Součástí je i zavedení služeb pro naše občany, např.:

  • odvoz a likvidace stavební suti,

  • vyvezení a likvidace odpadní vody z domovních jímek,

  • dovoz a odvoz stavebních materiálů, odpadů s uložením na skládku,

  • mulčování a štěpkování.

V tabulce níže jsou uvedeny, včetně cen pro rok 2019.
Poskytují se pouze občanům s trvalým pobytem v obci a vlastníkům nemovitostí v Halenkovicích.

Z těchto důvodů jsme rozšířili náš vozový park o malé nákladní auto Citroën s prostorem pro přepravu sedmi lidí a materiálu do 3,5 tuny, malotraktor, který nahradí již dosluhující Yukon, velký traktor Zetor s lejtou o obsahu 5 m3 a nové kontejnery na stavební suť a odpad. Kromě vyvážení popelnic, skla a PET lahví si veškerý odpad vyvážíme sami, a to asi dva roky, od doby, kdy jsme z dotací pořídili nákladní auto Volvo. Opět si vás dovolím všechny oslovit s žádostí o dokonalé třídění odpadů, které nám šetří rozpočet a samozřejmě i životní prostředí.

Poskytované služby a ceny v oblasti odpadového hospodářství:

vývoz a likvidace odpadních vod 50 Kč / 1 m3 + 15% DPH 675 Kč / 1 motohodinu + 21% DPH
vývoz a uložení stavební suti 30 Kč / 1 km + 21% DPH 150 Kč / 1 tunu uložení + 21% DPH
vývoz a uložení směsného odpadu 30 Kč / 1 km + 21% DPH 1 200 Kč / 1 tunu uložení +15% DPH
odvoz a dovoz stavebního materiálu 30 Kč / 1 km + 21% DPH 400 Kč / 1 hodinu čekání + 21% DPH
štěpkování / mulčování 400 Kč / 1 hodinu + 21% DPH


Jaromír Blažek