Dokumenty ke stažení


Napojení rodinných domů na obecní kanalizaci v části obce Dolina a U Svatých

→ Smlouva
→ Prezentace
→ Ceník
Na základě ceníku viz výše, můžete vytvořit objednávku u Obce Halenkovice.  Prosím uveďte jméno objednávajícího, telefon, položky a počty ks. Objednávku lze zaslat elektonicky na obec@halenkovice.cz nebo doručit osobně.
 

Seznam pomístních jmen obce

Revidovaný seznam pomístních názvů částí obce

Výběrová řízení

Konkursní řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky
Základní škola a Mateřská škola Halenkovice, okres Zlín, příspěvková organizace

Vyhlášení konkursního řízení
Přihláška

Veřejné vyhlášky

→ Ministerstvo životního prostředí: Návrh opatření obecné povahy - zastavení těžby dřevin smrku a borovice
→ MěÚ Otrokovice, odbor ŽP, čj. OŽP/39874/2017/HOF, Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost – Vrtaná studna a vodovod
→ Opatření obecné povahy. Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích. (Úprava provozu u Svatých a na Dolině v důsledku budování kanalizace na silnici III/36747).
→ Přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
→ Dokument Limity kanalizačního řádu
→ Všeobecné podmínky pro odvádění odpadních vod
→ Prodejci

Usnesení zasedání Zastupitelstva obce 2018–2022

→ Usnesení I. zasedání Zastupitelstva obce Halenkovice
→ Usnesení ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Halenkovice


Usnesení zasedání Zastupitelstva obce 2014–2018

→ Jednací řád Zastupitelstva obce 
→ Usnesení z XXII. zasedání Zastupitelstva obce Halenkovice
Usnesení z XXI. zasedání Zastupitelstva obce Halenkovice
Usnesení z XX. zasedání Zastupitelstva obce Halenkovice
Usnesení z XIX. zasedání Zastupitelstva obce Halenkovice
Usnesení z XVIII. zasedání Zastupitelstva obce Halenkovice
→ Usnesení XVII. zasedání Zastupitelstva obce Halenkovice 
→ Usnesení XVI. mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Halenkovice
→ Seznam pomístních jmen Halenkovice
→ Usnesení XV. zasedání Zastupitelstva obce Halenkovice 
→ Usnesení XIV. mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Halenkovice 
→ Usnesení XIII. zasedání Zastupitelstva obce Halenkovice 
→ Usnesení XII. mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Halenkovice 
→ Usnesení XI. zasedání Zastupitelstva obce Halenkovice 
→ Usnesení X. zasedání Zastupitelstva obce Halenkovice 
→ Usnesení IX. mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Halenkovice 
→ Usnesení VIII. mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Halenkovice 
→ Usnesení VII. zasedání Zastupitelstva obce Halenkovice 
→ Usnesení VI. zasedání Zastupitelstva obce Halenkovice 
→ Usnesení V. mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Halenkovice
→ Usnesení IV. zasedání Zastupitelstva obce Halenkovice
→ Usnesení III. zasedání Zastupitelstva obce Halenkovice
→ Usnesení II. zasedání Zastupitelstva obce Halenkovice 
→ Usnesení I. zasedání Zastupitelstva obce Halenkovice
→ Usnesení ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Halenkovice

Rozpočet obce

Tabulka příjmů a výdajů za období 2013–2016
→ Rozpočet obce - Oznámení
→ Rozpočtový výhled obce Halenkovice na rok 2018 a 2019
→ Rozpočet obce Halenkovice 2017 příjmová a výdajová část
→ Úprava rozpočtu obce – rozpočtové opatření 1/ZO/2017
→ Úprava rozpočtu obce – rozpočtové opatření 2/ZO/2017
→ Příspěvek zřizovatele ZŠ a MŠ Halenkovice na rok 2017
→ Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Halenkovice na rok 2017
→ Strategický rozvojový plán obce Halenkovice na období 2017-2018

Závěrečný účet

Závěrečný účet Obce Halenkovice za rok 2016 
→ Závěrečný účet 2016 - Závěrečný účet
→ Závěrečný účet 2016 - Výkaz zisku a ztráty
→ Závěrečný účet 2016 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
→ Závěrečný účet 2016 - Rozvaha-bilance
→ Závěrečný účet 2016 - Zpráva o inventarizaci majetku obce
→ Závěrečný účet 2016 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Halenkovice
→ Závěrečný účet 2016 - Příloha
→ Závěrečný účet 2016 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
→ Závěrečný účet 2016 - Finanční vypořádání dotací

Ostatní

→ MěÚ Uherské Hradiště, odbor ŽP, čj. MUUH-SŽP/65758/2017/KreS – Rozhodnutí – Uznání vlastní honitby Velehrad sloučením honiteb Bunč - ev. Č. 10, Velehrad – ve. č. 11, Komínky – ev. Č. 12, Budačina – ev. č. 13 a Halenkovice.
→ Veterinární opatření - prasečí mor - nové znění
→ Veterinární osvědčení pro přepravu živočišných produktů
→ Objednávka veterinárního vyšetření
→ Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Zlín - Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí čj. OO-1/2013-705 → Dokument 1Dokument 2

Volby do Poslanecké sněmovny parlamentu ČR 2017

Stanovení počtu členů okrskové volební komise pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2017 
Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2017 
→ Oznámení o době a místě konání voleb v obci

Volby do ZO Halenkovice 2018

→ Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do zastupitelstev obcí
→ Harmonogram úkolů a lhůt 
→ Zákon č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí
→ Vyhláška č. 59/2002 Sb. o prvedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb.
→ Seznam obecních úřadů v obcích, kde jsou zřízeny alespoň dva odbory, kterým se kandidátní listiny podávají přímo
→ Potřebný počet podpisů na peticích podporujících kandidaturu volebních stran typ nezávislý kandidát a sdružení nezávislých kandidátů
→ Abecední seznam podaných kandidátních listin 

Vzory pro volební strany

→ Kandidátní listina politické strany/politického hnutí
→ Prohlášení kandidáta
→ Petice pro nezávislé kandidáty nebo sdružení nezávislých kandidátů
→ Kandidátní listina sdružení politické strany, politického hnuti a nezávislých kandidátů
→ Kandidátní listina sdružení nezávislých kandidátů
→ Kandidátní listina nezávislého kandidáta
→ Kandidátní listina koalice

Volby do Senátu Parlamentu ČR 2018

→ Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu ČR
→ Harmonogram úkolů a lhůt
→ Seznam volebních obvodů