Kontakty


Fakturační adresa

Obec Halenkovice
Halenkovice 76
763 63 Halenkovice 
IČO: 00283932
DIČ: CZ00283932

Bankovní spojení 

ČS a.s. Napajedla: 1405294339/0800

Kontakty

Jaromír Blažek starosta 577 945 738, 724 179 299 starosta@halenkovice.cz
Bc. Karel Platoš místostarosta 608 857 031 obec@halenkovice.cz
fax 577 945 736
e-mail obec@halenkovice.czobec.halenkovice@seznam.cz
e-podatelna podatelna@halenkovice.cz

Adresa datové schránky obce Halenkovice

ID schránky ip7beft
Typ schránky Orgán veřejné moci
Jméno Obec Halenkovice

Podrobné informace o projektu Datových schránek, možnost a způsob jejich zřízení a obsluhy 
Datové schránky

Zaměstnanci

Petra Rozsypalová ekonomka 577 945 736, 737 230 573 ucetni@halenkovice.cz
Bohdana Blažková matrikářka 577 945 736, 737 230 573 matrika@halenkovice.cz
Pavlína Bieberlová knihovna, zpravodaj 605 209 974 knihovna@halenkovice.cz
Šárka Hrubanová infokanál, web obce, zpravodaj 734 262 324 zpravodaj@halenkovice.cz
Adéla Machalová uklizečka
Stanislav Michalík provozář, řidič
Pavel Gabryš obsluha ČOV, řidič, údržba zeleně
Josef Janeček obsluha ČOV, řidič, údržba zeleně
Milan Kašpar řidič, strojník, údržba obce – zeleně
Martin Trvaj řidič, strojník, údržba obce – zeleně
Jaroslav Kopecký řidič, strojník, údržba obce – zeleně
Dalibor Stuchlík řidič, strojník, údržba obce – zeleně

Pověřenec

Radou obce Halenkovice odsouhlasen dne 8. 5. 2018 pod číslem usnesení 01/12/2018Pověřená osoba v rámci GDPR (obec, škola)

Mgr. Jaroslav Šlechta, Košíky 177 pověřenec pro ochranu osobních údajů 774 179 009 Jaroslavslechta@seznam.cz

Správce sportoviště u nové školy

rezervace sportoviště – umělá tráva s křemičitým vsypem – učena ke všem druhům kolektivních a individuálních míčových her 

Mgr. Hana Huťková správce 723 476 765 hutkovahana@seznam.cz

Pokyny pro návštěvníky

Provozní řád hrací plochy pro míčové hry

Informovanost občanů

Informovanost občanů je zajišťována prostřednictvím pravidelného denního hlášení místního rozhlasu.

Obec Halenkovice také provozuje → Infokanál kabelové televize, na kterém mají obyvatelé Halenkovic k dispozici informace o dění v obci, sportovní zpravodajství, zprávy z kultury, fotoseriály z proběhlých akcí, kulturní programy divadel. Infokanál kabelové televize je aktualizován dvakrát týdně.

Dalším zdrojem informací občanům je → Halenkovický zpravodaj, který vychází každý čtvrtrok.


Místní knihovna

V patře kulturního domu Halenkovice sídlí také místní knihovna. Zřizovatelem knihovny je obec Halenkovice. Knihovna má v současné době k dispozici přes 6000 svazků a více než 260 registrovaných čtenářů.
→ www.halenkovice.knihovna.cz

Provozní doba knihovny:

pondělí 13:00 – 17:00 hodin
středa 08:00 – 12:00 a 13:00 – 18:00 hodin
pátek 08:00 – 12:00 hodin