Sochy sv. Petra a sv. Pavla


Sochy sv. Petra a sv. Pavla od neznámého autora nechal zhotovit kudlovický sedlák Jan Tomaštík roku 1747. Svátek Petra a Pavla připadá na 29. června. Tento den je zapsán i na zakládající listině obce z roku 1634, respektive na jejím opisu. Sochy stávaly původně odděleně v blízkosti potoka. Díky svému žalostnému stavu musely projít restaurátorským zásahem, tohoto úkolu se zhostil pan Vítězslav Martinák z Uherského Hradiště. Socha sv. Petra však byla natolik poničena neodborným zacházením, že musela být nahrazena kopií.