Volby


VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ

 

Informace ke kandidátním listinám   


1. Kandidátní listina: politická strana/politické hnutí → PDF

2. Kandidátní listina: koalice politických stran/hnutí → PDF

3. Kandidátní listina: nezávislý kandidát → PDF

4. Kandidátní listina: sdružení nezávislých kandidátů → PDF

5. Kandidátní listina: sdružení politické strany/hnutí a nezávislých kandidátů → PDF


VZOR DELEGAČENKY DO OKRSKOVÉ VOLEBNÍ KOMISE → PDF

PETICE PODPORUJÍCÍ KANDIDATURU VOLEBNÍ STRANY:
SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ NEBO NEZÁVISLÝ KANDIDÁT → PDF

PROHLÁŠENÍ KANDIDÁTA → PDF


Další informace

Potřebný počet podpisů na peticích podporujících kandidaturu volebních stran → PDF

Seznam registračních úřadů v územním obvodu POÚ → PDF
 

Pro cizí státní příslušníky

Jsem cizinec, mohu kandidovat? 

Jsem cizinec, mohu volit?

Žádost o zápis do dodatku stálého seznamu voličů → PDF

Další odkazy

Základní informace pro voliče - volby do zastupitelstev obcí 
Volby do zastupitelstev obcí - základní informace pro kandidující subjekty a jejich kandidáty
Volby do zastupitelstev obcí
Informace o způsobu hlasování ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2022