Kluby a spolková činnost


Podmínky pro získání dotace pro SPOLKY V OBCI - pdf

Na této straně máte k dispozici přehled kroužků a zájmových organizací, které působí v naší obci. Přehled bude průběžně aktualizován. Proto žádáme vedoucí, trenéry a organizátory volnočasových aktivit, aby byli nápomocni v udržování tohoto dokumentu v co nejvíce aktuální podobě.
Děkujeme všem za spolupráci.

TJ Halenkovice, z.s.

+420 604 841 949
Halenkovice 622
763 63 Halenkovice

Klub biatlonu Halenkovice, p.s.

+420 776 071 108
biatlon.halenkovice@centrum.cz
Halenkovice 470
763 63 Halenkovice
 

Florbal

Jaroslav Jurásek
+420 608 859 712
úterý a čtvrtek 14:30–16:00 hod.
Tělocvična ZŠ Halenkovice

Nohejbal

Jan Hradílek
+420 725 118 825
hrada@volny.cz 
Tělocvična ZŠ Halenkovice
a hřiště u školy

Cvičení pro zdravá záda - MEDICAL JÓGA

cvičení pro všechny
 
Blanka Stuchlíková
středa 19:30–21:00 hod.
Tělocvična ZŠ Halenkovice

Zumba

Dagmar Janečková
+420 776 193 777
dasa.janec@centrum.cz 
pondělí 19:30–21:00 hod.
Tělocvična ZŠ Halenkovice

LMK Halenkovice

Jaroslav Vičánek 
předseda klubu
+420 603 573 228
vicanekjaroslav@seznam.cz
Halenkovice 538
763 63 Halenkovice
 

JSDH Halenkovice

Josef Gabrhelík
velitel JSDH 
+420 737 230 578
hasici.halenkovice@seznam.cz
Halenkovice 470
763 63 Halenkovice

 

Klub seniorů Halenkovice

Anna Kašpárková
+420 776 61 041
 

Divadelní spolek Haleny

Marcela Palúchová
+420 739 823 353

 

Rybářský kroužek

Jiří Doležalík
dolezalik@email.cz

Myslivecký spolek
Podlesí Halenkovice

Halenkovice 380
763 63 Halenkovice

ZO ČZS Halenkovice

+420 773 482 040
zahradkari.halenkovice@seznam.cz 
U svatých 315
763 63 Halenkovice

Klub vojáků v záloze
Halenkovice

Halenkovice 192
763 63 Halenkovice

Svaz tělesně postižených
v České republice z. s.

místní organizace Halenkovice 
IČ 711 52 652

Božena Chytilová
chytbo@centrum.cz

Český červený kříž
Halenkovice

Ing. Eliška Trvajová
+420 730 599 267

SRPŠ

Halenkovice 76
763 63 Halenkovice
Ing. Robert Hruban 
tel. 721 944 825
hruban@gmail.com