Zastupitelstvo obce


TERMÍNY ZASTUPITELSTVA OBCE NA ROK 2023


26. ledna 2023
23. března 2023
22. června 2023
21. září 2023
14. prosince 2023 
Aplikace UZOb (Usnesení Zastupitelstva a Rady Obce) je cestou k elektronizaci práce zastupitelů a zapisovatelů, které ve většině obcí probíhají doposud s využitím statických textových editorů. Aplikaci ocení občané, kteří mají možnost v uživatelsky příjemné a efektivní podobě procházet/fulltextově vyhledávat jednotlivá usnesení.

JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA OBCE HALENKOVICE → PDF


Členové Zastupitelstva obce Halenkovice pro volební období 2022–2026

Pořadí Jméno Politická příslušnost Kandidátka Hlasů
1. MVDr. Iveta Stiksová bezpartijní IOH 519
2. Jaromír Blažek bezpartijní IOH 516
3. František Vojáček  bezpartijní IOH 502
4. Petr Strašák bezpartijní IOH 471
5. Anna Kašpárková bezpartijní Za Halenkovice krásnější      447
6. Mgr. Radana Dundálková bezpartijní IOH 433
7. Bc. Roman Kedruš bezpartijní Za Halenkovice krásnější 415
8. František Palla bezpartijní Za Halenkovice krásnější 399
9. Dušan Chlud bezpartijní Za Halenkovice krásnější 381
10. Bc. Karel Platoš bezpartijní IOH 369
11. Michal Kubičík  bezpartijní Za Halenkovice krásnější 339
12. Ing. Eliška Trvajová bezpartijní ANO 2011 a Nezávislí 287
13. Ing. Jiří Sudolský  bezpartijní ANO 2011 a Nezávislí 242
14. Bc. Žaneta Zapletalová MSc, MBA bezpartijní ANO 2011 a Nezávislí 173
15. Ing. arch. Zuzana Šalášková    bezpartijní Vize 150

Zvolené zastupitelstvo Obce Halenkovice 2022–2026Rada obce Halenkovice pro volební období 2022 - 2026

 
Jméno Funkce
Bc. Roman Kedruš starosta obce
Ing. Jiří Sudolský místostarosta obce
Anna Kašpárková členka rady
Michal Kubičík člen rady
Bc. Žaneta Zapletalová MSc, MBA       členka rady

Rada obce Halenkovice pro období 2022 - 2026Kontrolní výbor

Jméno
Ing. Eliška Trvajová - předseda   
Petr Pavelka
Břetislav Režný
Mgr. Michal Palúch
Tomáš Veselský

Finanční výbor

Jméno
František Palla – předseda    
Dušan Chlud
Jaroslav Musil
Eva Sudolská
Anna Kašpárková

Usnesení ze zasedání ZO Halenkovice

Usnesení zasedání zastupitelstva Obce Halenkovice 2022 – 2026 naleznete na → Elektronické úřední desce nebo v → Dokumentech ke staženíČlenové Zastupitelstva obce Halenkovice pro volební období 2018–2022:

Pořadí Jméno Politická příslušnost Kandidátka Hlasů
1. František Vojáček bezpartijní IOH 563
2. Jaromír Blažek bezpartijní IOH 560
3. MVDr. Iveta Stiksová bezpartijní IOH 515
4. Petr Strašák bezpartijní IOH 496
5. Anna Kašpárková bezpartijní Za Halenkovice krásnější 439
6. František Palla bezpartijní Za Halenkovice krásnější 430
7. PaedDr. Marie Kašíková bezpartijní Za Halenkovice krásnější 388
8. Věnceslava Jadrníčková bezpartijní Za Halenkovice krásnější 351
9. Bc. Karel Platoš bezpartijní IOH 361
10. Lukáš Kuchař bezpartijní IOH 350
11. Ing. Lukáš Juřena bezpartijní Za Halenkovice krásnější 328
12. Eliška Černochová bezpartijní IOH 325
13. Tomáš Hofbauer  bezpartijní IOH 325
14. Michal Kubičík bezpartijní Za Halenkovice krásnější 275
15. Ing. arch. Zuzana Šalášková bezpartijní KSČM 136

Zvolené zastupitelstvo Obce Halenkovice 2018–2022


Rada obce Halenkovice pro volební období 2018–2022:

Jméno Funkce
Jaromír Blažek starosta obce
Bc. Karel Platoš místostarosta obce
František Vojáček člen rady
MVDr. Iveta Stiksová členka rady
Ing. arch. Zuzana Šalášková členka rady

Rada Obce Halenkovice pro období 2018–2022


Kontrolní výbor:

Jméno
Tomáš Hofbauer – předseda
Lukáš Kuchař
František Palla
Michal Kubičík

Finanční výbor:

Jméno
Petr Strašák – předseda
Mgr. Radana Dundálková
Antonín Stratil
Ing. Jiří Sudolský
Antonín Holásek
 

Usnesení ze zasedání ZO Halenkovice

Usnesení zasedání zastupitelstva Obce Halenkovice 2018–2022 naleznete na → Elektronické úřední desce nebo v → Dokumentech ke stažení

 


Zastupitelstvo obce Halenkovice 2014–2018

Ve volbách, které se konaly 10.–11. 10. 2014 bylo pro volební období 2014 až 2018 bylo zvoleno patnáctičlenné Zastupitelstvo obce.

 
Pořadí Jméno Politická příslušnost Kandidátka Hlasů
1. Jaromír Blažek bezpartijní IOH 672
2. Ing. Eliška Trvajová bezpartijní IOH 569
3. František Vojáček bezpartijní IOH 554
4. Petr Strašák bezpartijní IOH 530
5. MVDr. Iveta Stiksová bezpartijní IOH 526
6. Mgr. Vojtěch Tělupil bezpartijní IOH 422
7. Antonín Holásek bezpartijní IOH 487
8. Anna Kašpárková bezpartijní Nezávislí 440
9. Dagmar Kylarová bezpartijní IOH 419
10. Lukáš Juřena bezpartijní IOH 407
11. František Palla bezpartijní Nezávislí 350
12. Věnceslava Jadrníčková bezpartijní Nezávislí 299
13. Mgr. Ondřej Gabrhelík bezpartijní Nezávislí 297
14. Antonín Stratil bezpartijní KSČM 274
15. Mgr.Radana Dundálková bezpartijní KSČM 227

Zastupitelstvo obce Halenkovice


Zastupitelstvem obce byla pro volební období 2014 až 2018 zvolena Rada obce v následujícím složení:

Jméno Adresa Funkce
Jaromír Blažek Halenkovice 523 starosta obce
František Vojáček Halenkovice 371 místostarosta obce
Anna Kašpárková Halenkovice 546 členka rady
Ing. Eliška Trvajová Halenkovice členka rady
Antonín Stratil Halenkovice člen rady


Rada obce Halenkovice

Voleb do zastupitelstva obce, které proběhly 10.–11.10.2014 se z 1475 právoplatných voličů zúčastnilo 849 voličů, volební účast dosáhla 57,56 % hlasů.

Pořadí kandidátek podle počtu získaných hlasů:

  1. 58,16% hlasů Iniciativa občanů Halenkovic 9 míst v zast.
  2. 29,75% hlasů Za Halenkovice krásnější 4 místa v zast.
  3. 12,07% hlasů KSČM 2 místa v zastupitelstvu
Kompletní výsledky voleb
Zvolení členové zastupitelstva

Při Zastupitelstvu obce byly pro volební období 2014–2018 ustanoveny následující výbory a komise:

Název Předseda Adresa
Kontrolní výbor Mgr. Ondřej Gabrhelík Halenkovice
Finanční výbor Petr Strašák Halenkovice

Zastupitelstvo obce se schází nejméně jedenkrát za tři měsíce a jeho zasedání je vedeno podle Jednacího řádu Zastupitelstva obce Halenkovice. O každém zasedání zastupitelstva je veden zápis. Zápis je uložen na obecním úřadě k nahlédnutí. Po uplynutí 5 let je předán krajskému archivu k archivaci.
Usnesení zasedání Zastupitelstva obce ve formátu pdf