Informace pro chovatele


Stručné postupy a pokyny.

Ptačí chřipka

V případě nálezu jednotlivých kusů uhynulých ptáků v přírodě nebo na místech, kde není znám majitel ani správce území nálezu, je především nutné zachovat klid a k neškodnému odstranění přistupovat bez obav z nejhoršího.
Doporučení postupu neškodného odstranění jednotlivě nalezených uhynulých ptáků (v souvislosti s možným výskytem ptačí chřipky)

Africký mor prasat

Nová nařízení veterinární správy - prasečí mor
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj, Zlín vydává dne 24.08.2017 pod čj. SVS/2017/101153-Z - Nařízení Státní veterinární správy – Mimořádná veterinární opatření – Vymezení zamořené oblasti a Opatření v zamořené oblasti africkým morem prasat. K dokumentu jsou dvě přílohy: Vzor objednávky laboratorního vyšetření a Vzor veterinárního osvědčení. Toto nařízení ruší předešlá nařízení KVSZ ze dne 2. 8. 2017 čj. SVS/2017/092805-Z a ze dne 3. 8. 2017 čj. SVS/2017/093085-Z.
→ Veterinární opatření – prasečí mor – nové znění
→ Veterinární osvědčení pro přepravu živočišných produktů
→ Objednávka veterinárního vyšetření

Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2017

V souladu s § 44 odst. 1 písm. d) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanovuje Ministerstvo zemědělství povinné preventivní a diagnostické úkony k předcházení vzniku a šíření nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, jakož i k jejich zdolávání, které se provádějí v příslušném kalendářním roce, a určuje, na které z nich a v jakém rozsahu se poskytují příspěvky z prostředků státního rozpočtu.
→ Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace