Infokanál


Halenkovický infokanál je jedním ze zdrojů informací pro obyvatele obce. V současné době se vysílá pouze na webu obce. Infokanál je pravidelně aktualizován v pondělí. 

Od 31. 05. 2020 byl na základě rozhodnutí Zastupitelstva obce Halenkovice ukončen provoz kabelové televize. Pro přechod na vysílací normu DVB-T2 je pro kvalitní příjem signálu nutné pořídit si vhodný přijímač - novou televizi nebo set-top box. Pro ty, co užívali kabelovou televizi to navíc znamená pořízení antény nebo satelitu, případně internetové televize apod. Více informací o DVB-T2 můžete získat na:
https://dvb-t2.cz/   nebo  https://ct24.ceskatelevize.cz/specialy/2968265-dvb-t2

Aktuální smyčka infokanálu: