Infokanál


Halenkovický infokanál je jedním ze zdrojů informací pro obyvatele obce. Infokanál je pravidelně aktualizován v pondělí. Na stanici Infokanál Halenkovice je možné sledovat také zpravodajství z Napajedel a okolí, které běží 3× denně, v časech 4:00, 10:00 a 17:00 hodin. Dále jsou vysílány videozáznamy ze zajímavých akcí, které proběhly na území naší obce. Videozáznamy jsou vysílány v inzerovaných časech.

Od 31. 05. 2020 byl na základě rozhodnutí Zastupitelstva obce Halenkovice ukončen provoz kabelové televize. Pro přechod na vysílací normu DVB-T2 je pro kvalitní příjem signálu nutné pořídit si vhodný přijímač - novou televizi nebo set-top box. Pro ty, co užívali kabelovou televizi to navíc znamená pořízení antény nebo satelitu, případně internetové televize apod. Více informací o DVB-T2 můžete získat na:
https://dvb-t2.cz/   nebo  https://ct24.ceskatelevize.cz/specialy/2968265-dvb-t2

Aktuální smyčka infokanálu: