Czech POINT


Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

Zkráceně Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa.Přehled nabízených služeb kontaktního místa veřejné správy Czech POINT:

→ Výpis z Katastru nemovitostí

→ Výpis z Veřejného rejstříku

→ Výpis z Rejstříku trestů

→ Přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72)

→ Výpis z bodového hodnocení řidiče

→ Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH

→ Datové schránky – žádost o zřízení, žádost o zneplatnění přístupových údajů a vydání nových, žádost o přidání další pověřené osoby, její odebrání, žádost o povolení dodávání dokumentů z datové schránky fyzických osob, fyzických osob podnikajících a právnických osob do datové schránky fyzické osoby, fyzické osoby podnikající a právnické osoby

→ Centrální úložiště ověřovacích doložek

→ Výpisy ze Základních registrů  - např. výpis údajů z registru obyvatel, výpis údajů z registru osob, výpis údajů o využití údajů z registru obyvatel, žádost o změnu údajů vedených v registru obyvatel, žádost o poskytnutí údajů třetí osobě

→ Výpis z Veřejných rejstříků

 Ceník:

Evidence

Cena za 1. stranu

Cena za každou další
 i započatou stránku

Obchodní rejstřík

100 Kč

50 Kč

Živnostenský rejstřík

100 Kč

50 Kč

Katastr nemovitostí

100 Kč

50 Kč

Rejstřík trestů

100 Kč

0 Kč 

Pracoviště vydávající ověřené výstupy:

Obecní úřad Halenkovice, 763 63

Kdy je možné žádat o výpis:

Ověřené výstupy z informačních systémů se vydávají → v pracovní dny na OÚ Halenkovice
Více informací získáte na → www.czechpoint.cz