Úřední deska

Kamenná úřední deska je umístěna na budově OÚ Halenkovice 76.

„Elektronická Úřední deska“ je shodná svým obsahem běžné kamenné Úřední desce.
Na úřední desce obce se nacházejí jen ty dokumenty, které podléhají zákonné lhůtě o zveřejnění. 

Na základě zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád) § 26 odst. máte možnost stažení obsahu úřední desky Obecního úřadu. Stránka je pravidelně aktualizována.
→ Archiv úřední desky
Archiv dokumentů 2013 – 2016 naleznete na původních webových stránkách obce v záložce Finance

Filtrovat dle roku:
Filtrovat dle typu:
Dokument Čas vyvěšení Čas stažení
04/2020 – Změna rozpočtu obce 05/ZO/2019 30.01.2020 31.12.2020
05/2020 – Změna rozpočtu obce 01/ZO/2020 30.01.2020 31.12.2020
92/2019 – Schválený rozpočet obce Halenkovice na rok 2020 13.12.2019 31.12.2020
90/2019 - Ministerstvo zemědělství ČR – VV - Opatření obecné povahy – dle lesního zákona 10.12.2019 31.12.2022
79/2019 – Program rozvoje obce 2020–2025 18.10.2019 18.10.2025
80/2019 – Obec Halenkovice – Veřejnoprávní smlouvy 2016 -2019 18.10.2019 18.10.2020
76/2019 – Upozornění vlastníkům či uživatelům pozemků na potřebu ořezu, případně odstranění dřevin + zásady 15.10.2019 31.03.2020
71/2019 – Výzva neznámým vlastníkům nemovitostí nedostatečně označených v KN + příloha (seznam nemovitostí) – aktualizace k 1.8.2019 Halenkovice 04.09.2019 31.12.2023
69/2019 – Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy + příloha 02.09.2019 02.01.2023
47/2019 – Závěrečný účet obce Halenkovice za rok 2018 06.06.2019 30.06.2020
48/2019 – Účetní závěrka obce Halenkovice za rok 2018 06.06.2019 30.06.2020
31/2019 – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Halenkovice – pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti – Georeal Plzeň 30.04.2019 28.06.2022
22/2019 – Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy + příloha 11.04.2019 31.12.2022
17/2019 – Výzva neznámým vlastníkům nemovitostí nedostatečně označených v KN + příloha (seznam nemovitostí) – aktualizace Halenkovice 04.04.2019 31.12.2023
17/2018 – Cenová mapa pozemků v obci Halenkovice na rok 2018 02.03.2019 05.04.2022
104/2018 – Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2021 21.12.2018 05.04.2022
105/2018 – Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2022 21.12.2018 05.04.2022
107/2018 – Podmínky dotace studna 21.12.2018 21.12.2022
45/2018 – Znovu zveřejnění dotace – Dešťovka Halenkovice 2018 – podmínky pro získání dotace 01.06.2018 05.04.2022
17/2018 – CENOVÁ MAPA POZEMKŮ V OBCI HALENKOVICE na rok 2018 02.03.2018 31.12.2022