Úřední deska

Kamenná úřední deska je umístěna na budově OÚ Halenkovice 76.

„Elektronická Úřední deska“ je shodná svým obsahem běžné kamenné Úřední desce.
Na úřední desce obce se nacházejí jen ty dokumenty, které podléhají zákonné lhůtě o zveřejnění. 

Na základě zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád) § 26 odst. máte možnost stažení obsahu úřední desky Obecního úřadu. Stránka je pravidelně aktualizována.
→ Archiv úřední desky
Archiv dokumentů 2013 – 2016 naleznete na původních webových stránkách obce v záložce Finance

Filtrovat dle roku:
Filtrovat dle typu:
Dokument Čas vyvěšení Čas stažení
72/2023 - Obec Halenkovice - Návrh rozpočtu obce Halenkovice na rok 2024 28.11.2023 15.12.2023
73/2023 Obec Halenkovice Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu obce Halenkovice na rok 2026 28.11.2023 15.12.2023
70/2023 Obec Halenkovice – Plán zimní údržby obce Halenkovice 2023 - 2024 27.11.2023 31.12.2024
71/2023 Finanční úřad Zlín – Infolinky k dani z nemovitých věcí 2024 – rozšíření od 2.1.2024 do 31.01.2024 – dle místa TP 27.11.2023 31.01.2024
68/2023 Úřad pro civilní letectví – Letecký stavební úřad Praha – VV Opatření obecné povahy – Vyhlášení ochranného pásma letiště Kunovice 22.11.2023 08.12.2023
69/2023 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, územ. pracoviště Brno, Vyvěšení aukční vyhlášky – nabídka pozemku v k.ú. Halenkovice + přílohy 22.11.2023 08.12.2023
66/2023 MěÚ Otrokovice – odbor ŽP – VV – O možnosti převzít písemnost – vrtaná studna a vodovod – Rozhodnutí ze dne 20.11.2023 OTRK/OŽP/51287/2023/HEJ 20.11.2023 06.12.2023
67/2023 Obec Halenkovice – Změna rozpočtu obce Halenkovice – č. 6/RO/2023 20.11.2023 31.01.2024
64/2023 EG.D – Upozornění vlastníkům pozemků na ořezy stromů + zásady pro odstraňování a ořez dřevin 02.11.2023 02.04.2024
59/2023 Obec Halenkovice – Změna rozpočtu obce Halenkovice č. 5/ZO/2023 22.09.2023 31.01.2024
47/2023 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Praha, územní pracoviště Brno - Žádost o zveřejnění seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků 21.08.2023 01.01.2024
43/2023 Obec Halenkovice - Změna rozpočtu obce 4/RO/2023 13.07.2023 31.01.2024
39/2023 Obec Halenkovice – Změna rozpočtu obce Halenkovice č. 3/ZO/2023 26.06.2023 31.01.2024
36/2023 Obec Halenkovice - Účetní závěrka obce Halenkovice za rok 2022 23.06.2023 30.06.2024
37/2023 Obec Halenkovice - Závěrečný účet obce Halenkovice za rok 2022 23.06.2023 30.06.2024
18/2023 Obec Halenkovice – Změna rozpočtu obce Halenkovice – č. 2/RO/2023 12.04.2023 31.01.2024
10/2023 Obec Halenkovice - Změna rozpočtu 1RO2023 27.02.2023 31.01.2024
8/2023 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Zlín – Výzva – Aktualizovaný seznam neznámých vlastníků pozemků v KN k 1.2.2023 16.02.2023 31.12.2023
113/2022 Obec Halenkovice – Rozpočet obce Halenkovice na rok 2023 – příjmy + výdaje 20.12.2022 31.01.2024
114/2022 Obec Halenkovice – Střednědobý výhled rozpočtu obce Halenkovice na rok 2025 20.12.2022 31.12.2025
107/2022 Obec Halenkovice – Plán zimní údržby obce Halenkovice 2022 - 2023 09.12.2022 31.12.2023
85/2022 Ministerstvo zemědělství – Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy – vlastníci lesa – zrušení lapačů 07.11.2022 31.12.2023
7/2022 Obec Halenkovice - Cenová mapa pozemků 2022 (předkupní právo – narovnání vlastnického vztahu) 28.01.2022 31.12.2023
128/2020 Obec Halenkovice - Střednědobý výhled rozpočtu 2023 11.12.2020 31.12.2023
129/2020 Obec Halenkovice - Střednědobý výhled rozpočtu 2024 11.12.2020 31.12.2024
79/2019 – Obec Halenkovice - Program rozvoje obce 2020–2025 18.10.2019 18.10.2025
107/2018 – Obec Halenkovice - Podmínky dotace studna 21.12.2018 31.12.2023