Úřední deska

Kamenná úřední deska je umístěna na budově OÚ Halenkovice 76.

„Elektronická Úřední deska“ je shodná svým obsahem běžné kamenné Úřední desce.
Na úřední desce obce se nacházejí jen ty dokumenty, které podléhají zákonné lhůtě o zveřejnění. 

Na základě zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád) § 26 odst. máte možnost stažení obsahu úřední desky Obecního úřadu. Stránka je pravidelně aktualizována.
→ Archiv úřední desky
Archiv dokumentů 2013 – 2016 naleznete na původních webových stránkách obce v záložce Finance

Filtrovat dle roku:
Filtrovat dle typu:
Dokument Čas vyvěšení Čas stažení
41/2022 Obec Halenkovice – Účetní závěrka obce Halenkovice 2021 24.06.2022 30.06.2023
42/2022 Obec Halenkovice – Závěrečný účet obce Halenkovice za rok 2021 24.06.2022 30.06.2023
43/2022 Obec Halenkovice – Změna rozpočtu obce Halenkovice č. 2/ZO/2022 24.06.2022 31.12.2022
40/2022 Obec Halenkovice - Usnesení z XXVI. zasedání ZO Halenkovice 24.06.2022 12.07.2022
39/2022 Obec Halenkovice RO – Záměr pachtu pozemku p.č. 2395 k.ú. Žlutava cca 1328 m2 k zemědělským účelům + podmínky 22.06.2022 08.07.2022
37/2022 Obec Halenkovice – Nařízení obce Halenkovice č. 1/2022 - Tržní řád Obce Halenkovice + zákaz podomního prodeje 10.06.2022 28.06.2022
28/2022 MěÚ Napajedla – Sdělení - volby do ZO –seznam obcí a sídlo registrujícího úřadu pro podání kandidátních listin 11.05.2022 20.07.2022
29/2022 MěÚ Napajedla – Sdělení – volby do ZO – potřebný počet podpisů na peticích pro podání kandidátních listin 11.05.2022 20.07.2022
5/2022 Obec Halenkovice – Změna rozpočtu obce Halenkovice č. 4/ZO/2021 28.01.2022 31.12.2022
6/2022 Obec Halenkovice – Změna rozpočtu obce Halenkovice č. 1/ZO/2022 28.01.2022 31.12.2022
7/2022 Obec Halenkovice - Cenová mapa pozemků 2022 (předkupní právo – narovnání vlastnického vztahu) 28.01.2022 31.12.2023
115/2021 Obec Halenkovice - Rozpočet obce Halenkovice 2022 17.12.2021 31.12.2022
99/2021 Obec Halenkovice – Plán zimní údržby obce Halenkovice na rok 2021 - 2022 14.10.2021 31.10.2022
94/2021 Ministerstvo zemědělství ČR, Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů, Praha – Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy + příloha 16.09.2021 31.12.2022
88/2021 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Zlín – Výzva neznámým vlastníkům nemovitostí nedostatečně označených v KN + příloha (seznam nemovitostí) – aktualizace seznamu pozemků Halenkovice 26.08.2021 26.08.2024
72/2021 Obec Halenkovice - Účetní závěrka Obce Halenkovice za rok 2020 25.06.2021 30.06.2022
73/2021 Obec Halenkovice - Závěrečný účet Obce Halenkovice za rok 2020 25.06.2021 30.06.2022
128/2020 Obec Halenkovice - Střednědobý výhled rozpočtu 2023 11.12.2020 31.12.2023
129/2020 Obec Halenkovice - Střednědobý výhled rozpočtu 2024 11.12.2020 31.12.2024
72/2020 – Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška: Opatření obecné povahy – doplňuje OOP vydané Min. zemědělství pod č. j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2. 4. 2020 – změna přílohy č. 1 28.07.2020 31.12.2022
46/2020 – Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy + příloha 07.04.2020 31.12.2022
79/2019 – Obec Halenkovice - Program rozvoje obce 2020–2025 18.10.2019 18.10.2025
31/2019 – Státní pozemkový úřad Zlín - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Halenkovice – pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti – Georeal Plzeň 30.04.2019 28.06.2022
107/2018 – Obec Halenkovice - Podmínky dotace studna 21.12.2018 21.12.2022