Úřední deska

Kamenná úřední deska je umístěna na budově OÚ Halenkovice 76.

„Elektronická Úřední deska“ je shodná svým obsahem běžné kamenné Úřední desce.
Na úřední desce obce se nacházejí jen ty dokumenty, které podléhají zákonné lhůtě o zveřejnění. 

Na základě zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád) § 26 odst. máte možnost stažení obsahu úřední desky Obecního úřadu. Stránka je pravidelně aktualizována.
→ Archiv úřední desky
Archiv dokumentů 2013 – 2016 naleznete na původních webových stránkách obce v záložce Finance

Filtrovat dle roku:
Filtrovat dle typu:
Dokument Čas vyvěšení Čas stažení
2/2023 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, územ. pracoviště Brno, Vyvěšení aukční vyhlášky – nabídka pozemků v k.ú. Halenkovice + přílohy 18.01.2023 31.01.2023
116/2022 Obec Halenkovice - Změna rozpočtu obce Halenkovice – č. 3/RO/2022 29.12.2022 31.01.2023
111/2022 Obecní úřad Halenkovice – Oznámení o místě a době konání voleb – volba prezidenta ČR 2023 20.12.2022 30.01.2023
113/2022 Obec Halenkovice – Rozpočet obce Halenkovice na rok 2023 – příjmy + výdaje 20.12.2022 31.12.2023
114/2022 Obec Halenkovice – Střednědobý výhled rozpočtu obce Halenkovice na rok 2025 20.12.2022 31.12.2025
107/2022 Obec Halenkovice – Plán zimní údržby obce Halenkovice 2022 - 2023 09.12.2022 31.12.2023
85/2022 Ministerstvo zemědělství – Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy – vlastníci lesa – zrušení lapačů 07.11.2022 31.12.2023
57/2022 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Zlín – Výzva – Aktualizovaný seznam neznámých vlastníků pozemků v KN k 1.8.2022 12.08.2022 04.01.2024
41/2022 Obec Halenkovice – Účetní závěrka obce Halenkovice 2021 24.06.2022 30.06.2023
42/2022 Obec Halenkovice – Závěrečný účet obce Halenkovice za rok 2021 24.06.2022 30.06.2023
7/2022 Obec Halenkovice - Cenová mapa pozemků 2022 (předkupní právo – narovnání vlastnického vztahu) 28.01.2022 31.12.2023
88/2021 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Zlín – Výzva neznámým vlastníkům nemovitostí nedostatečně označených v KN + příloha (seznam nemovitostí) – aktualizace seznamu pozemků Halenkovice 26.08.2021 26.08.2024
128/2020 Obec Halenkovice - Střednědobý výhled rozpočtu 2023 11.12.2020 31.12.2023
129/2020 Obec Halenkovice - Střednědobý výhled rozpočtu 2024 11.12.2020 31.12.2024
79/2019 – Obec Halenkovice - Program rozvoje obce 2020–2025 18.10.2019 18.10.2025