Úřední deska

Kamenná úřední deska je umístěna na budově OÚ Halenkovice 76.

„Elektronická Úřední deska“ je shodná svým obsahem běžné kamenné Úřední desce.
Na úřední desce obce se nacházejí jen ty dokumenty, které podléhají zákonné lhůtě o zveřejnění. 

Na základě zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád) § 26 odst. máte možnost stažení obsahu úřední desky Obecního úřadu. Stránka je pravidelně aktualizována.
→ Archiv úřední desky
Archiv dokumentů 2013 – 2016 naleznete na původních webových stránkách obce v záložce Finance

Filtrovat dle roku:
Filtrovat dle typu:
Dokument Čas vyvěšení Čas stažení
Pozvánka na II. zasedání Zastupitelstva obce Halenkovice 12.12.2018 21.12.2018
Úprava rozpočtu obce - rozpočtové opatření 3/RO/2018 07.12.2018 31.12.2019
Výzva – veřejná zakázka na stavební práce – ZŠ Halenkovice 05.12.2018 18.12.2018
Výzva – veřejná zakázka vybavení ICT a nábytku – ZŠ Halenkovice 05.12.2018 18.12.2018
Návrh rozpočtu obce Halenkovice na rok 2019 příjmová a výdajová část 04.12.2018 20.12.2018
Návrh střednědobého výhledu obce Halenkovice na rok 2021-2022 04.12.2018 20.12.2018
Záměr prodeje obecního pozemku 03.12.2018 21.12.2018
Úprava rozpočtu ZO/03/2018 15.11.2018 16.11.2019
Závěrečný účet obce Halenkovice za rok 2017 01.06.2018 30.06.2019
Účetní závěrka obce Halenkovice za rok 2017 31.05.2018 30.06.2019
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj – Úplné znění nařízení Státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – afrického moru prasat (dále jen „AMP“) ve Zlínském kraji v populaci volně žijící zvěře čj. SVS/2018/061260-Z 23.05.2018 31.12.2018
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj – Změna nařízení Státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – afrického moru prasat (dále jen „AMP“) ve Zlínském kraji v populaci volně žijící zvěře č. j. SVS/2018/061217-Z 23.05.2018 31.12.2018
CENOVÁ MAPA POZEMKŮ V OBCI HALENKOVICE na rok 2018 02.03.2018 31.12.2018
Schválené rozpočtové výhledy školy ZŠ Halenkovice na rok 2018, 2019, 2020 13.12.2017 31.12.2018
Schválený rozpočet obce 2018 (příjmy a výdaje) 13.12.2017 31.12.2018
Střednědobý výhled rozpočtu – Obec Halenkovice Rok 2018 20.10.2017 31.12.2018
Střednědobý výhled rozpočtu – Obec Halenkovice Rok 2019 20.10.2017 31.12.2018
Střednědobý výhled rozpočtu – Obec Halenkovice Rok 2020 20.10.2017 31.12.2018
Vyvěšení aktualizovaného seznamu neznámých vlastníků 22.07.2017 22.07.2027
Rozpočtový výhled na rok 2018–2019 23.03.2017 23.03.2019
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů 27.02.2017 31.12.2018
Obecně závazná vyhláška o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Halenkovice 08.04.2016 31.12.2018
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 08.04.2016 31.12.2018
Obecně závazná vyhláška, kterou se vydává požární řád obce 08.04.2016 31.12.2018
Výzva vlastníkům nemovitostí 23.08.2015 31.12.2023
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 22.07.2014 22.07.2024
Obecně závazná vyhláška obce Halenkovice k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku – omezující opatření při chovu a držení psů v obci Halenkovice 05.01.2004 31.12.2018
Obecně závazná vyhláška – Řád veřejného pohřebiště Halenkovice 06.01.2003 31.12.2018