Úřední deska

Kamenná úřední deska je umístěna na budově OÚ Halenkovice 76.

„Elektronická Úřední deska“ je shodná svým obsahem běžné kamenné Úřední desce.
Na úřední desce obce se nacházejí jen ty dokumenty, které podléhají zákonné lhůtě o zveřejnění. 

Na základě zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád) § 26 odst. máte možnost stažení obsahu úřední desky Obecního úřadu. Stránka je pravidelně aktualizována.
→ Archiv úřední desky
Archiv dokumentů 2013 – 2016 naleznete na původních webových stránkách obce v záložce Finance

Filtrovat dle roku:
Filtrovat dle typu:
Dokument Čas vyvěšení Čas stažení
65/2020 – Úpravy rozpočtu 1RO2020 25.06.2020 31.12.2020
62/2020 – Schválený Závěrečný účet obce Halenkovice za rok 2019 01.06.2020 30.06.2021
63/2020 – Schválená Účetní závěrka obce Halenkovice za rok 2019 01.06.2020 30.06.2021
51/2020 – Mimořádné opatření – Správní úřady pravidla provozu 14.04.2020 31.12.2020
46/2020 – Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy + příloha 07.04.2020 31.12.2022
41/2020 – Mimořádné opatření – nošení ochranných prostředků dýchacích cest 30.03.2020 31.12.2020
38/2020 – Mimořádné opatření – vyčlenění prodejní doby pro seniory 26.03.2020 31.12.2020
37/2020 – Mimořádné opatření MZ ze dne 19.3.2020 – vyčlenění prodejní doby pro seniory 20.03.2020 26.12.2020
36/2020 – Usnesení vlády ze dne 17.03. a 18.3.2020 číslo 242 - 253 19.03.2020 31.12.2020
30/2020 – Usnesení vlády ze dne 13. a 14.03.2020 číslo 203 až 211 13.03.2020 31.01.2021
29/2020 – Usnesení vlády ze dne 12.03.2020 číslo 197 až 201 12.03.2020 31.12.2020
13/2020 – Záměr prodeje – poz. parcel. č. 267/1, 3606/3 a 233/3 – Velech Hal. 633 25.02.2020 28.08.2020
10/2020 – Výzva neznámým vlastníkům nemovitostí nedostatečně označených v KN + příloha (seznam nemovitostí) – aktualizace Halenkovice 21.02.2020 31.12.2023
04/2020 – Změna rozpočtu obce 05/ZO/2019 30.01.2020 31.12.2020
05/2020 – Změna rozpočtu obce 01/ZO/2020 30.01.2020 31.12.2020
92/2019 – Schválený rozpočet obce Halenkovice na rok 2020 13.12.2019 31.12.2020
82/2019 – Záměr bezúplatného převodu pozemků z majetku obce – pozemku par. č.233/11 o výměře 35 m2, 2605/5 výměra 114 m2, 3521/3 výměra 1795 m2 a 3521/2 výměra 49 m2 do vlastnictví Zlínského kraje – reciproční 18.11.2019 28.08.2020
79/2019 – Program rozvoje obce 2020–2025 18.10.2019 18.10.2025
80/2019 – Obec Halenkovice – Veřejnoprávní smlouvy 2016 -2019 18.10.2019 18.10.2020
71/2019 – Výzva neznámým vlastníkům nemovitostí nedostatečně označených v KN + příloha (seznam nemovitostí) – aktualizace k 1.8.2019 Halenkovice 04.09.2019 31.12.2023
31/2019 – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Halenkovice – pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti – Georeal Plzeň 30.04.2019 28.06.2022
17/2019 – Výzva neznámým vlastníkům nemovitostí nedostatečně označených v KN + příloha (seznam nemovitostí) – aktualizace Halenkovice 04.04.2019 31.12.2023
17/2018 – Cenová mapa pozemků v obci Halenkovice na rok 2018 02.03.2019 05.04.2022
104/2018 – Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2021 21.12.2018 05.04.2022
105/2018 – Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2022 21.12.2018 05.04.2022
107/2018 – Podmínky dotace studna 21.12.2018 21.12.2022
45/2018 – Znovu zveřejnění dotace – Dešťovka Halenkovice 2018 – podmínky pro získání dotace 01.06.2018 05.04.2022
17/2018 – CENOVÁ MAPA POZEMKŮ V OBCI HALENKOVICE na rok 2018 02.03.2018 31.12.2022