Úřední deska

Kamenná úřední deska je umístěna na budově OÚ Halenkovice 76.

„Elektronická Úřední deska“ je shodná svým obsahem běžné kamenné Úřední desce.
Na úřední desce obce se nacházejí jen ty dokumenty, které podléhají zákonné lhůtě o zveřejnění. 

Na základě zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád) § 26 odst. máte možnost stažení obsahu úřední desky Obecního úřadu. Stránka je pravidelně aktualizována.
→ Archiv úřední desky
Archiv dokumentů 2013 – 2016 naleznete na původních webových stránkách obce v záložce Finance

Filtrovat dle roku:
Filtrovat dle typu:
Dokument Čas vyvěšení Čas stažení
90/2019 - Ministerstvo zemědělství ČR – VV - Opatření obecné povahy – dle lesního zákona 10.12.2019 31.12.2022
88/2019 – Veřejná vyhláška – Oznámení zahájení společného územního a stavebního řízení – Silnice III/36747 - Halenkovice 04.12.2019 23.12.2019
89/2019 – Pozvánka a program na X. zasedání ZO Halenkovice 04.12.2019 12.12.2019
86/2019 – Oznámení o konání veřejného projednávání návrhu ÚP obce Kudlovice – veř. vyhláška 27.11.2019 27.01.2020
87/2019 – Oznámení o přerušení dodávky el. proudu – dopis + soupis čísel popisných 27.11.2019 12.12.2019
85/2019 – Návrh rozpočtu obce Halenkovic na rok 2020 25.11.2019 12.12.2019
83/2019 – Záměr prodeje obecního majetku – pozemku par. 697/3 o celkové výměře 13 m2 – cena dle cenové mapy 19.11.2019 12.12.2019
82/2019 – Záměr bezúplatného převodu pozemků z majetku obce – pozemku par. č.233/11 o výměře 35 m2, 2605/5 výměra 114 m2, 3521/3 výměra 1795 m2 a 3521/2 výměra 49 m2 do vlastnictví Zlínského kraje – reciproční 18.11.2019 12.12.2019
79/2019 – Program rozvoje obce 2020–2025 18.10.2019 18.10.2025
80/2019 – Obec Halenkovice – Veřejnoprávní smlouvy 2016 -2019 18.10.2019 18.10.2020
76/2019 – Upozornění vlastníkům či uživatelům pozemků na potřebu ořezu, případně odstranění dřevin + zásady 15.10.2019 31.03.2020
73/2019 – Změna rozpočtu obce 1/RO/2019 18.09.2019 10.01.2020
71/2019 – Výzva neznámým vlastníkům nemovitostí nedostatečně označených v KN + příloha (seznam nemovitostí) – aktualizace k 1.8.2019 Halenkovice 04.09.2019 31.12.2023
69/2019 – Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy + příloha 02.09.2019 02.01.2023
62/2019 – Změna rozpočtu obce 3/ZO/2019 29.08.2019 10.01.2020
47/2019 – Závěrečný účet obce Halenkovice za rok 2018 06.06.2019 30.06.2020
48/2019 – Účetní závěrka obce Halenkovice za rok 2018 06.06.2019 30.06.2020
38/2019 – Změna rozpočtu obce 2019 – 2/ZO/2019 07.05.2019 10.01.2020
31/2019 – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Halenkovice – pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti – Georeal Plzeň 30.04.2019 28.06.2022
22/2019 – Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy + příloha 11.04.2019 31.12.2022
17/2019 – Výzva neznámým vlastníkům nemovitostí nedostatečně označených v KN + příloha (seznam nemovitostí) – aktualizace Halenkovice 04.04.2019 31.12.2023
17/2018 – Cenová mapa pozemků v obci Halenkovice na rok 2018 02.03.2019 05.04.2022
06/2019 – Změna rozpočtu 5/ZO/2018 31.01.2019 10.01.2020
05/2019 – Změna rozpočtu obce 01/ZO/2019 31.01.2019 10.01.2020
106/2018 – Schválený rozpočet Obce Halenkovice na rok 2019 21.12.2018 10.01.2020
104/2018 – Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2021 21.12.2018 05.04.2022
105/2018 – Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2022 21.12.2018 05.04.2022
107/2018 – Podmínky dotace studna 21.12.2018 21.12.2022
45/2018 – Znovu zveřejnění dotace – Dešťovka Halenkovice 2018 – podmínky pro získání dotace 01.06.2018 05.04.2022
17/2018 – CENOVÁ MAPA POZEMKŮ V OBCI HALENKOVICE na rok 2018 02.03.2018 31.12.2022