Úřední deska

Kamenná úřední deska je umístěna na budově OÚ Halenkovice 76.

„Elektronická Úřední deska“ je shodná svým obsahem běžné kamenné Úřední desce.
Na úřední desce obce se nacházejí jen ty dokumenty, které podléhají zákonné lhůtě o zveřejnění. 

Na základě zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád) § 26 odst. máte možnost stažení obsahu úřední desky Obecního úřadu. Stránka je pravidelně aktualizována.
→ Archiv úřední desky
Archiv dokumentů 2013 – 2016 naleznete na původních webových stránkách obce v záložce Finance

Filtrovat dle roku:
Filtrovat dle typu:
Dokument Čas vyvěšení Čas stažení
39/2018 – Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy – Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – „Pohádka“ - 25.5.2019 + mapka DZ 23.05.2019 11.06.2019
40/2019 – Doručení veřejnou vyhláškou – pozvánka na zjišťování průběhu hranic – komplexní pozemkové úpravy + VV 23.05.2019 24.06.2019
41/2019 – Oznámení o přerušení dodávky el. proudu – dopis + soupis čísel popisných 23.05.2019 11.06.2019
37/2019 – Návrh účetní závěrky obce Halenkovice za rok 2018 20.05.2019 05.06.2019
38/2019 – Návrh závěrečného účtu obce Halenkovice za rok 2018 20.05.2019 05.06.2019
35/2019 – Oznámení o době a místě konání voleb v obci Halenkovice – pro volby do EP - 2019 09.05.2019 27.05.2019
36/2019 – Změna rozpočtu obce 2019 – 2/ZO/2019 07.05.2019 31.12.2019
31/2019 – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Halenkovice – pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti – Georeal Plzeň 30.04.2019 28.06.2022
28/2019 – Porovnání všech položek výpočtu pro vodné a stočné – čištěné a volné 29.04.2019 29.05.2019
30/2019 – Záměr prodeje 29.04.2019 28.05.2019
29/2019 – Záměr prodeje 29.04.2019 28.05.2019
23/2019 – Veřejná vyhláška – Daň z nemovitosti 2019 – Hromadný předpis k nahlédnutí + informace o platbách – složenky, SIPO, e-mail 25.04.2019 28.05.2019
24/2019 – Pozvánka na zjišťování průběhu hranic – komplexní pozemkové úpravy 25.04.2019 05.06.2019
21/2019 – Dražební vyhláška – o provedení elektronické dražby v k.ú. Halenkovice, Marie Gajdošíková, Nevšová 108 11.04.2019 05.06.2019
22/2019 – Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy + příloha 11.04.2019 31.12.2022
19/2019 – Stanovení počtu volebních okrsků a jejich sídel – Volby do EU 2019 09.04.2019 27.05.2019
17/2019 – Výzva neznámým vlastníkům nemovitostí nedostatečně označených v KN + příloha (seznam nemovitostí) – aktualizace Halenkovice 04.04.2019 31.12.2023
16/2019 – Informace pro voliče, který změnil trvalý pobyt po 14. dubnu 2019 27.03.2019 27.05.2019
15/2019 – Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí – Volby do EU 25.03.2019 27.05.2019
17/2018 – Cenová mapa pozemků v obci Halenkovice na rok 2018 02.03.2019 05.04.2022
06/2019 – Změna rozpočtu 5/ZO/2018 31.01.2019 31.12.2022
105/2018 – Schválený rozpočet Obce Halenkovice na rok 2019 21.12.2018 31.12.2022
103/2018 – Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2021 21.12.2018 05.04.2022
104/2018 – Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2022 21.12.2018 05.04.2022
107/2018 – Podmínky dotace studna 21.12.2018 21.12.2022
96/2018 – Změna rozpočtu na rok 2018–3/RO/2018 05.12.2018 31.12.2019
42/2018 – Závěrečný účet obce Halenkovice za rok 2017 01.06.2018 30.06.2020
43/2018 – Účetní závěrka obce Halenkovice za rok 2017 01.06.2018 30.06.2020
46/2018 – Veřejnoprávní smlouvy na rok 2018 – Biatlon, TJ Halenkovice, DPS Napajedla 01.06.2018 05.04.2022
45/2018 – Znovu zveřejnění dotace – Dešťovka Halenkovice 2018 – podmínky pro získání dotace 01.06.2018 05.04.2022
17/2018 – CENOVÁ MAPA POZEMKŮ V OBCI HALENKOVICE na rok 2018 02.03.2018 31.12.2022