Úřední deska

Kamenná úřední deska je umístěna na budově OÚ Halenkovice 76.

„Elektronická Úřední deska“ je shodná svým obsahem běžné kamenné Úřední desce.
Na úřední desce obce se nacházejí jen ty dokumenty, které podléhají zákonné lhůtě o zveřejnění. 

Na základě zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád) § 26 odst. máte možnost stažení obsahu úřední desky Obecního úřadu. Stránka je pravidelně aktualizována.
→ Archiv úřední desky
Archiv dokumentů 2013 – 2016 naleznete na původních webových stránkách obce v záložce Finance

Filtrovat dle roku:
Filtrovat dle typu:
Dokument Čas vyvěšení Čas stažení
59/2019 – Pozvánka a program na VIII. zasedání ZO Halenkovice 22.08.2019 29.08.2019
58/2019 – Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy – Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – automobilová soutěž Barum rally 2019 – RZ Halenkovice + mapky Otrokovicko 13.08.2019 29.08.2019
57/2019 – záměr výpůjčky pozemku, p. č. 3534/11a 3534/8 o celkové výměře 210m2 07.08.2019 27.08.2019
47/2019 – Závěrečný účet obce Halenkovice za rok 2018 06.06.2019 30.06.2020
48/2019 – Účetní závěrka obce Halenkovice za rok 2018 06.06.2019 30.06.2020
38/2019 – Změna rozpočtu obce 2019 – 2/ZO/2019 07.05.2019 31.12.2019
31/2019 – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Halenkovice – pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti – Georeal Plzeň 30.04.2019 28.06.2022
22/2019 – Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy + příloha 11.04.2019 31.12.2022
17/2019 – Výzva neznámým vlastníkům nemovitostí nedostatečně označených v KN + příloha (seznam nemovitostí) – aktualizace Halenkovice 04.04.2019 31.12.2023
17/2018 – Cenová mapa pozemků v obci Halenkovice na rok 2018 02.03.2019 05.04.2022
06/2019 – Změna rozpočtu 5/ZO/2018 31.01.2019 31.12.2022
106/2018 – Schválený rozpočet Obce Halenkovice na rok 2019 21.12.2018 31.12.2022
104/2018 – Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2021 21.12.2018 05.04.2022
105/2018 – Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2022 21.12.2018 05.04.2022
107/2018 – Podmínky dotace studna 21.12.2018 21.12.2022
97/2018 – Změna rozpočtu na rok 2018–3/RO/2018 05.12.2018 31.12.2019
42/2018 – Závěrečný účet obce Halenkovice za rok 2017 01.06.2018 30.06.2020
43/2018 – Účetní závěrka obce Halenkovice za rok 2017 01.06.2018 30.06.2020
46/2018 – Veřejnoprávní smlouvy na rok 2018 – Biatlon, TJ Halenkovice, DPS Napajedla 01.06.2018 05.04.2022
45/2018 – Znovu zveřejnění dotace – Dešťovka Halenkovice 2018 – podmínky pro získání dotace 01.06.2018 05.04.2022
17/2018 – CENOVÁ MAPA POZEMKŮ V OBCI HALENKOVICE na rok 2018 02.03.2018 31.12.2022