Úřední deska

Kamenná úřední deska je umístěna na budově OÚ Halenkovice 76.

„Elektronická Úřední deska“ je shodná svým obsahem běžné kamenné Úřední desce.
Na úřední desce obce se nacházejí jen ty dokumenty, které podléhají zákonné lhůtě o zveřejnění. 

Na základě zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád) § 26 odst. máte možnost stažení obsahu úřední desky Obecního úřadu. Stránka je pravidelně aktualizována.
→ Archiv úřední desky
Archiv dokumentů 2013 – 2016 naleznete na původních webových stránkách obce v záložce Finance

Filtrovat dle roku:
Filtrovat dle typu:
Dokument Čas vyvěšení Čas stažení
75/2022 Obec Halenkovice – Rada obce – záměr bezúplatná výpůjčka části pozemku ve vlastnictví obce – ovocný sad 19.09.2022 12.10.2022
73/2022 Obec Halenkovice – Usnesení z XXVIII. zasedání ZO Halenkovice 16.09.2022 04.10.2022
74/2022 Obec Halenkovice – Změna rozpočtu obce Halenkovice – č. 3/ZO/2022 16.09.2022 31.12.2022
70/2022 Obec Halenkovice – Oznámení telefonního spojení do volební místnosti – volby do ZO 2022 05.09.2022 26.09.2022
69/2022 Obec Halenkovice – Změna rozpočtu obce Halenkovice – č. 1/RO/2022 02.09.2022 31.12.2022
62/2022 Obec Halenkovice – Oznámení o době a místě konání voleb do ZO 25.08.2022 26.09.2022
57/2022 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Zlín – Výzva – Aktualizovaný seznam neznámých vlastníků pozemků v KN k 1.8.2022 12.08.2022 04.01.2024
54/2022 Obec Halenkovice – Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do ZO 08.08.2022 26.09.2022
50/2022 Obec Halenkovice – stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise 18.07.2022 26.09.2022
47/2022 Obec Halenkovice – seznam volebních obvodů, počet členů ZO a počet podpisů na peticích pro volby do ZO 08.07.2022 26.09.2022
41/2022 Obec Halenkovice – Účetní závěrka obce Halenkovice 2021 24.06.2022 30.06.2023
42/2022 Obec Halenkovice – Závěrečný účet obce Halenkovice za rok 2021 24.06.2022 30.06.2023
43/2022 Obec Halenkovice – Změna rozpočtu obce Halenkovice č. 2/ZO/2022 24.06.2022 31.12.2022
5/2022 Obec Halenkovice – Změna rozpočtu obce Halenkovice č. 4/ZO/2021 28.01.2022 31.12.2022
6/2022 Obec Halenkovice – Změna rozpočtu obce Halenkovice č. 1/ZO/2022 28.01.2022 31.12.2022
7/2022 Obec Halenkovice - Cenová mapa pozemků 2022 (předkupní právo – narovnání vlastnického vztahu) 28.01.2022 31.12.2023
115/2021 Obec Halenkovice - Rozpočet obce Halenkovice 2022 17.12.2021 31.12.2022
99/2021 Obec Halenkovice – Plán zimní údržby obce Halenkovice na rok 2021 - 2022 14.10.2021 31.10.2022
94/2021 Ministerstvo zemědělství ČR, Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů, Praha – Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy + příloha 16.09.2021 31.12.2022
88/2021 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Zlín – Výzva neznámým vlastníkům nemovitostí nedostatečně označených v KN + příloha (seznam nemovitostí) – aktualizace seznamu pozemků Halenkovice 26.08.2021 26.08.2024
128/2020 Obec Halenkovice - Střednědobý výhled rozpočtu 2023 11.12.2020 31.12.2023
129/2020 Obec Halenkovice - Střednědobý výhled rozpočtu 2024 11.12.2020 31.12.2024
72/2020 – Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška: Opatření obecné povahy – doplňuje OOP vydané Min. zemědělství pod č. j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2. 4. 2020 – změna přílohy č. 1 28.07.2020 31.12.2022
46/2020 – Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy + příloha 07.04.2020 31.12.2022
79/2019 – Obec Halenkovice - Program rozvoje obce 2020–2025 18.10.2019 18.10.2025
107/2018 – Obec Halenkovice - Podmínky dotace studna 21.12.2018 21.12.2022