Úřední deska

Kamenná úřední deska je umístěna na budově OÚ Halenkovice 76.

„Elektronická Úřední deska“ je shodná svým obsahem běžné kamenné Úřední desce.
Na úřední desce obce se nacházejí jen ty dokumenty, které podléhají zákonné lhůtě o zveřejnění. 

Na základě zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád) § 26 odst. máte možnost stažení obsahu úřední desky Obecního úřadu. Stránka je pravidelně aktualizována.
→ Archiv úřední desky
Archiv dokumentů 2013 – 2016 naleznete na původních webových stránkách obce v záložce Finance

Filtrovat dle roku:
Filtrovat dle typu:
Dokument Čas vyvěšení Čas stažení
133/2020 Finanční úřad pro Zlínský kraj – Informace k podání daňových přiznání – Daň z nemovitých věcí 2021 23.12.2020 06.02.2021
126/2020 Obec Halenkovice - Rozpočet 2021 - příjmy 11.12.2020 31.12.2021
127/2020 Obec Halenkovice - Rozpočet 2021 - výdaje 11.12.2020 31.12.2021
128/2020 Obec Halenkovice - Střednědobý výhled rozpočtu 2023 11.12.2020 31.12.2023
129/2020 Obec Halenkovice - Střednědobý výhled rozpočtu 2024 11.12.2020 31.12.2024
92/2020 – Nařízení mimořádného opatření KHS ZK č. 7/2020 – roušky i při venkovních akcích nad 100 osob. 21.09.2020 31.12.2021
79/2020 Výzva neznámým vlastníkům nemovitostí nedostatečně označených v KN + příloha (seznam nemovitostí) – aktualizace k 1.8.2020 26.08.2020 31.12.2023
72/2020 – Veřejná vyhláška: Opatření obecné povahy – doplňuje OOP vydané Min. zemědělství pod č. j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2. 4. 2020 – změna přílohy č. 1 28.07.2020 31.12.2022
62/2020 – Schválený Závěrečný účet obce Halenkovice za rok 2019 01.06.2020 30.06.2021
63/2020 – Schválená Účetní závěrka obce Halenkovice za rok 2019 01.06.2020 30.06.2021
46/2020 – Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy + příloha 07.04.2020 31.12.2022
79/2019 – Program rozvoje obce 2020–2025 18.10.2019 18.10.2025
71/2019 – Výzva neznámým vlastníkům nemovitostí nedostatečně označených v KN + příloha (seznam nemovitostí) – aktualizace k 1.8.2019 Halenkovice 04.09.2019 31.12.2023
31/2019 – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Halenkovice – pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti – Georeal Plzeň 30.04.2019 28.06.2022
17/2019 – Výzva neznámým vlastníkům nemovitostí nedostatečně označených v KN + příloha (seznam nemovitostí) – aktualizace Halenkovice 04.04.2019 31.12.2023
17/2018 – Cenová mapa pozemků v obci Halenkovice na rok 2018 02.03.2019 05.04.2022
104/2018 – Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2021 21.12.2018 05.04.2022
105/2018 – Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2022 21.12.2018 05.04.2022
107/2018 – Podmínky dotace studna 21.12.2018 21.12.2022
45/2018 – Znovu zveřejnění dotace – Dešťovka Halenkovice 2018 – podmínky pro získání dotace 01.06.2018 05.04.2022
17/2018 – CENOVÁ MAPA POZEMKŮ V OBCI HALENKOVICE na rok 2018 02.03.2018 31.12.2022