Úřední deska

Kamenná úřední deska je umístěna na budově OÚ Halenkovice 76.

„Elektronická Úřední deska“ je shodná svým obsahem běžné kamenné Úřední desce.
Na úřední desce obce se nacházejí jen ty dokumenty, které podléhají zákonné lhůtě o zveřejnění. 

Na základě zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád) § 26 odst. máte možnost stažení obsahu úřední desky Obecního úřadu. Stránka je pravidelně aktualizována.
→ Archiv úřední desky
Archiv dokumentů 2013 – 2016 naleznete na původních webových stránkách obce v záložce Finance

Filtrovat dle roku:
Filtrovat dle typu:
Dokument Čas vyvěšení Čas stažení
20/2019 – Usnesení z V. zasedání ZO Halenkovice 11.04.2019 24.04.2019
21/2019 – Dražební vyhláška – o provedení elektronické dražby v k.ú. Halenkovice, Marie Gajdošíková, Nevšová 108 11.04.2019 05.06.2019
22/2019 – Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy + příloha 11.04.2019 31.12.2022
19/2019 – Stanovení počtu volebních okrsků a jejich sídel – Volby do EU 2019 09.04.2019 27.05.2019
17/2019 – Výzva neznámým vlastníkům nemovitostí nedostatečně označených v KN + příloha (seznam nemovitostí) – aktualizace Halenkovice 04.04.2019 31.12.2023
16/2019 – Informace pro voliče, který změnil trvalý pobyt po 14. dubnu 2019 27.03.2019 27.05.2019
15/2019 – Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí – Volby do EU 25.03.2019 27.05.2019
17/2018 – Cenová mapa pozemků v obci Halenkovice na rok 2018 02.03.2019 05.04.2022
06/2019 – Změna rozpočtu 5/ZO/2018 31.01.2019 31.12.2022
05/2019 – Změna rozpočtu obce 01/ZO/2019 31.01.2019 31.12.2022
105/2018 – Schválený rozpočet Obce Halenkovice na rok 2019 21.12.2018 31.12.2022
103/2018 – Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2021 21.12.2018 05.04.2022
104/2018 – Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2022 21.12.2018 05.04.2022
107/2018 – Podmínky dotace studna 21.12.2018 21.12.2022
96/2018 – Změna rozpočtu na rok 2018–3/RO/2018 05.12.2018 31.12.2019
42/2018 – Závěrečný účet obce Halenkovice za rok 2017 01.06.2018 30.06.2020
43/2018 – Účetní závěrka obce Halenkovice za rok 2017 01.06.2018 30.06.2020
46/2018 – Veřejnoprávní smlouvy na rok 2018 – Biatlon, TJ Halenkovice, DPS Napajedla 01.06.2018 05.04.2022
45/2018 – Znovu zveřejnění dotace – Dešťovka Halenkovice 2018 – podmínky pro získání dotace 01.06.2018 05.04.2022
17/2018 – CENOVÁ MAPA POZEMKŮ V OBCI HALENKOVICE na rok 2018 02.03.2018 31.12.2022