Úřední deska

Kamenná úřední deska je umístěna na budově OÚ Halenkovice 76.

„Elektronická Úřední deska“ je shodná svým obsahem běžné kamenné Úřední desce.
Na úřední desce obce se nacházejí jen ty dokumenty, které podléhají zákonné lhůtě o zveřejnění. 

Na základě zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád) § 26 odst. máte možnost stažení obsahu úřední desky Obecního úřadu. Stránka je pravidelně aktualizována.
→ Archiv úřední desky
Archiv dokumentů 2013 – 2016 naleznete na původních webových stránkách obce v záložce Finance

Filtrovat dle roku:
Filtrovat dle typu:
Dokument Čas vyvěšení Čas stažení
25/2024 Ministerstvo vnitra – Volby do Evropského parlamentu – informace pro voliče se změnou trvalého pobytu 16.04.2024 10.06.2024
24/2024 Finanční úřad pro Zlínský kraj – Hromadný předpis k nahlédnutí – Daň z nemovitých věcí 2024 11.04.2024 16.05.2024
21/2024 Státní pozemkový úřad Zlín – Zápis ze závěrečného jednání – komplexní pozemkové úpravy Halenkovice 10.04.2024 26.04.2024
22/2024 MěÚ Otrokovice – Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení společného řízení – Prodloužení platnosti územního a stavebního povolení – Silnice III/36747 Halenkovice 10.04.2024 26.04.2024
23/2024 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, územ. pracoviště Brno, Vyvěšení aukční vyhlášky – nabídka pozemků v k.ú. Halenkovice + přílohy 10.04.2024 26.04.2024
20/2024 Obec Halenkovice – starosta – Stanovení minimálního počtu členů OVK – Volby do Evropského parlamentu 08.04.2024 17.05.2024
19/2024 MěÚ Otrokovice – Veřejná vyhláška – O možnosti převzít písemnost – Ladislava Gregorová Líšná - vrtaná studna p.č. 2184/2 (PK) – oznámení o zahájení řízení 04.04.2024 23.04.2024
18/2024 Obec Halenkovice – Změna rozpočtu obce Halenkovice 2/ZO/2024 28.03.2024 31.01.2025
16/2024 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, územ. pracoviště Brno, Vyvěšení aukční vyhlášky – nabídka pozemků v k.ú. Halenkovice + přílohy 26.03.2024 17.04.2024
11/2024 Obec Halenkovice - Změna rozpočtu obce Halenkovice 2024 1/RO/2024 04.03.2024 31.01.2025
9/2024 Obec Halenkovice, Rada obce – vyhlášení konkurzu na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky ZŠ a MŠ Halenkovice 29.02.2024 16.04.2024
5/2024 Obec Halenkovice – Změna rozpočtu obce Halenkovice 8/ZO/2023 26.01.2024 31.12.2024
83/2023 Obec Halenkovice – Rozpočet obce Halenkovice na rok 2024 – předpokládané příjmy + předpokládané výdaje 15.12.2023 31.01.2025
84/2023 Obec Halenkovice – Střednědobý výhled rozpočtu obce Halenkovice na rok 2026 15.12.2023 31.12.2026
70/2023 Obec Halenkovice – Plán zimní údržby obce Halenkovice 2023 - 2024 27.11.2023 31.12.2024
36/2023 Obec Halenkovice - Účetní závěrka obce Halenkovice za rok 2022 23.06.2023 30.06.2024
37/2023 Obec Halenkovice - Závěrečný účet obce Halenkovice za rok 2022 23.06.2023 30.06.2024
114/2022 Obec Halenkovice – Střednědobý výhled rozpočtu obce Halenkovice na rok 2025 20.12.2022 31.12.2025
129/2020 Obec Halenkovice - Střednědobý výhled rozpočtu 2024 11.12.2020 31.12.2024
79/2019 – Obec Halenkovice - Program rozvoje obce 2020–2025 18.10.2019 18.10.2025