Úřední deska

Kamenná úřední deska je umístěna na budově OÚ Halenkovice 76.

„Elektronická Úřední deska“ je shodná svým obsahem běžné kamenné Úřední desce.
Na úřední desce obce se nacházejí jen ty dokumenty, které podléhají zákonné lhůtě o zveřejnění. 

Na základě zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád) § 26 odst. máte možnost stažení obsahu úřední desky Obecního úřadu. Stránka je pravidelně aktualizována.
→ Archiv úřední desky
Archiv dokumentů 2013 – 2016 naleznete na původních webových stránkách obce v záložce Finance

Filtrovat dle roku:
Filtrovat dle typu:
Dokument Čas vyvěšení Čas stažení
37/2021 MěÚ Napajedla, Stavební úřad – Oznámení zahájení společného řízení – Halové objekty, parcel. č. 1508/3 07.04.2021 23.04.2021
35/2021 Krajský úřad Zlín, Odbor územního plánování a stavebního řádu, Veřejná vyhláška, doručení návrhu aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje a oznámení konání veřejného projednání – dne 11.05.2021 ve 13:00 hodin – vzdálený přístup 06.04.2021 19.05.2021
36/2021 MěÚ Otrokovice – Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy. Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – vypnutí signalizace vlakový přejezd Spytihněv 06.04.2021 27.04.2021
34/2021 Zlínský kraj, Opatření hejtman ZK – Změna č. 8 - Určení zařízení k vykonání péče o děti – doplnění 23.03.2021 30.04.2021
33/2021 Zlínský kraj, Opatření hejtman ZK – Změna č. 7 - Určení zařízení k vykonání péče o děti – doplnění 19.03.2021 30.04.2021
32/2021 Soudní exekutor Mgr. Martin Tunkl, Exekutorský úřad Plzeň – Dražební vyhláška pro el. dražbu – Agata Prachařová Hal. 264 - pozemky 17.03.2021 16.04.2021
31/2021 Zlínský kraj, Opatření hejtman ZK – Změna č. 6 - Určení zařízení k vykonání péče o děti – doplnění 16.03.2021 30.04.2021
30/2021 Zlínský kraj, Opatření hejtman ZK – Změna č. 5 - Určení zařízení k vykonání péče o děti – doplnění + příloha 11.03.2021 30.04.2021
29/2021 Zlínský kraj, Opatření hejtman ZK – Změna č. 4 - Určení zařízení k vykonání péče o děti – doplnění 10.03.2021 30.04.2021
27/2021 Zlínský kraj, Opatření hejtman ZK – Změna č. 3 - Určení zařízení k vykonání péče o děti – doplnění 08.03.2021 30.04.2021
28/2021 Soudní exekutor Mgr. Jan Vedral Praha 3 - Dražební vyhláška – Tomáš Mrlík Praha 2 08.03.2021 23.04.2021
23/2021 Zlínský kraj, Opatření hejtmana ZK Určení zařízení k vykonání péče o děti dle usnesení vlády č. 196 02.03.2021 30.04.2021
24/2021 Zlínský kraj, Opatření hejtman ZK – Změna č. 1 - Určení zařízení k vykonání péče o děti – doplnění 02.03.2021 30.04.2021
25/2021 Vláda ČR – Usnesení č. 241 – krizová opatření + změny ze dne 01.03.2021 02.03.2021 30.04.2021
26/2021 Zlínský kraj, Opatření hejtman ZK – Změna č. 2 - Určení zařízení k vykonání péče o děti – doplnění 02.03.2021 30.04.2021
20/2021 Vláda ČR – Zákon o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 + zákon o kompenzačním bonusu na rok 2021 01.03.2021 31.12.2021
19/2021 Obec Halenkovice - Úprava rozpočtu 1RO2021 22.02.2021 31.12.2021
18/2021 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Zlín – Výzva neznámým vlastníkům nemovitostí nedostatečně označených v KN + příloha (seznam nemovitostí) – aktualizace Halenkovice 19.02.2021 19.02.2024
15/2021 Český statistický úřad – ředitel – Sčítání lidu, domů a bytů – průvodní dopis + informace pro občany 15.02.2021 15.05.2021
11/2021 Obec Halenkovice – změna rozpočtu obce č. 03/ZO/2020 - úpravy 29.01.2021 31.12.2021
09/2021 Vláda ČR – Usnesení č. 31,32,33 – nouzový stav + krizová opatření 28.01.2021 31.12.2021
07/2021 Vláda ČR – Usnesení č. 21,22,23 – nouzový stav + krizová opatření 22.01.2021 31.12.2021
01/2021 Obec Halenkovice - – Oznámení – Změna úředních hodin OÚ Halenkovice – prodloužení platnosti 04.01.2021 31.12.2021
126/2020 Obec Halenkovice - Rozpočet 2021 - příjmy 11.12.2020 31.12.2021
127/2020 Obec Halenkovice - Rozpočet 2021 - výdaje 11.12.2020 31.12.2021
128/2020 Obec Halenkovice - Střednědobý výhled rozpočtu 2023 11.12.2020 31.12.2023
129/2020 Obec Halenkovice - Střednědobý výhled rozpočtu 2024 11.12.2020 31.12.2024
92/2020 – KHS ZK - Nařízení mimořádného opatření KHS ZK č. 7/2020 – roušky i při venkovních akcích nad 100 osob. 21.09.2020 31.12.2021
72/2020 – Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška: Opatření obecné povahy – doplňuje OOP vydané Min. zemědělství pod č. j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2. 4. 2020 – změna přílohy č. 1 28.07.2020 31.12.2022
62/2020 – Obec Halenkovice - Schválený Závěrečný účet obce Halenkovice za rok 2019 01.06.2020 30.06.2021
63/2020 – Obec Halenkovice - Schválená Účetní závěrka obce Halenkovice za rok 2019 01.06.2020 30.06.2021
46/2020 – Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy + příloha 07.04.2020 31.12.2022
79/2019 – Obec Halenkovice - Program rozvoje obce 2020–2025 18.10.2019 18.10.2025
31/2019 – Státní pozemkový úřad Zlín - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Halenkovice – pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti – Georeal Plzeň 30.04.2019 28.06.2022
104/2018 – Obec Halenkovice - Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2021 21.12.2018 05.04.2022
105/2018 – Obec Halenkovice - Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2022 21.12.2018 05.04.2022
107/2018 – Obec Halenkovice - Podmínky dotace studna 21.12.2018 21.12.2022
45/2018 – Obec Halenkovice - Znovu zveřejnění dotace – Dešťovka Halenkovice 2018 – podmínky pro získání dotace 01.06.2018 05.04.2022
17/2018 – Obec Halenkovice - CENOVÁ MAPA POZEMKŮ V OBCI HALENKOVICE platná od roku 2018 02.03.2018 31.12.2022