Úřední deska

Kamenná úřední deska je umístěna na budově OÚ Halenkovice 76.

„Elektronická Úřední deska“ je shodná svým obsahem běžné kamenné Úřední desce.
Na úřední desce obce se nacházejí jen ty dokumenty, které podléhají zákonné lhůtě o zveřejnění. 

Na základě zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád) § 26 odst. máte možnost stažení obsahu úřední desky Obecního úřadu. Stránka je pravidelně aktualizována.
→ Archiv úřední desky
Archiv dokumentů 2013 – 2016 naleznete na původních webových stránkách obce v záložce Finance

Filtrovat dle roku:
Filtrovat dle typu:
Dokument Čas vyvěšení Čas stažení
106/2020 – Rozhodnutí hejtman ZK č. 1 – Změna č. 1 – určení zařízení k vykonání péče o děti 19.10.2020 04.11.2020
105/2020 – Oznámení o zahájení územního řízení – Rozšíření VO Pláňavy – Dolina 15.10.2020 03.11.2020
103/2020 – Rozhodnutí hejtman ZK č. 1 – určení zařízení k vykonání péče o děti 14.10.2020 02.11.2020
102/2020 – Usnesení – nouzový stav + krizová opatření 407–414 od 14.10.2020 13.10.2020 31.12.2020
101/2020 – Oznámení – Změna úředních hodin OÚ Halenkovice 12.10.2020 27.10.2020
100/2020 – usnesení – nouzový stav + krizová opatření 398 - 402 od 08.10.2020 09.10.2020 31.12.2020
99/2020 – Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy – Přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci – oprava kanalizace + situace dop. značení 08.10.2020 02.11.2020
97/2020 – Volby do zastupitelstev krajů 2020 – Protokol o bezchybném výsledku hlasování + opis výsledků hlasování 05.10.2020 05.11.2020
95/2020 – Vláda ČR – usnesení – nouzový stav + krizové opatření od 05.10.2020 01.10.2020 31.12.2020
93/2020 – Dražební vyhláška – el. dražba - pozemky v k.ú. Halenkovice 23.09.2020 27.10.2020
92/2020 – Nařízení mimořádného opatření KHS ZK č. 7/2020 – roušky i při venkovních akcích nad 100 osob. 21.09.2020 31.12.2021
89/2020 – Mimořádné opatření – omezení provozoven a provozů služeb + výjimky 17.09.2020 31.12.2020
88/2020 – Mimořádné opatření – nošení ochrany dýchacích cest – ve vnitřních prostorech a v prostředcích dopravy + výjimky 17.09.2020 31.12.2020
87/2020 – Mimořádné opatření – zákaz nebo omezení hromadných akcí nad 1000 osob – ve venkovních prostorech a nad 500 osob – ve vnitřních prostorech + výjimky 17.09.2020 31.12.2020
81/2020 - Změna rozpočtu obce 02/ZO/2020 28.08.2020 31.12.2020
79/2020 Výzva neznámým vlastníkům nemovitostí nedostatečně označených v KN + příloha (seznam nemovitostí) – aktualizace k 1.8.2020 26.08.2020 31.12.2023
72/2020 – Veřejná vyhláška: Opatření obecné povahy – doplňuje OOP vydané Min. zemědělství pod č. j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2. 4. 2020 – změna přílohy č. 1 28.07.2020 31.12.2022
66/2020 – Úpravy rozpočtu 1RO2020 25.06.2020 31.12.2020
62/2020 – Schválený Závěrečný účet obce Halenkovice za rok 2019 01.06.2020 30.06.2021
63/2020 – Schválená Účetní závěrka obce Halenkovice za rok 2019 01.06.2020 30.06.2021
46/2020 – Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy + příloha 07.04.2020 31.12.2022
04/2020 – Změna rozpočtu obce 05/ZO/2019 30.01.2020 31.12.2020
05/2020 – Změna rozpočtu obce 01/ZO/2020 30.01.2020 31.12.2020
92/2019 – Schválený rozpočet obce Halenkovice na rok 2020 13.12.2019 31.12.2020
79/2019 – Program rozvoje obce 2020–2025 18.10.2019 18.10.2025
71/2019 – Výzva neznámým vlastníkům nemovitostí nedostatečně označených v KN + příloha (seznam nemovitostí) – aktualizace k 1.8.2019 Halenkovice 04.09.2019 31.12.2023
31/2019 – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Halenkovice – pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti – Georeal Plzeň 30.04.2019 28.06.2022
17/2019 – Výzva neznámým vlastníkům nemovitostí nedostatečně označených v KN + příloha (seznam nemovitostí) – aktualizace Halenkovice 04.04.2019 31.12.2023
17/2018 – Cenová mapa pozemků v obci Halenkovice na rok 2018 02.03.2019 05.04.2022
104/2018 – Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2021 21.12.2018 05.04.2022
105/2018 – Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2022 21.12.2018 05.04.2022
107/2018 – Podmínky dotace studna 21.12.2018 21.12.2022
45/2018 – Znovu zveřejnění dotace – Dešťovka Halenkovice 2018 – podmínky pro získání dotace 01.06.2018 05.04.2022
17/2018 – CENOVÁ MAPA POZEMKŮ V OBCI HALENKOVICE na rok 2018 02.03.2018 31.12.2022