Základní informace


Vítejte na stránkách obce Halenkovice

Halenkovice se nacházejí ve Zlínském kraji. Obec se rozkládá na hřebenech a v údolích východních výběžků Chřibů, asi 5 km západně od Napajedel. V obci žije 2 018 obyvatel (k 1. 1. 2023). Nadmořská výška se pohybuje od 215 do 415 m. Rozloha obce činí 20,02 km². O její rozlehlosti svědčí i staré pořekadlo: 

„Kdo chce vidět Vídeň,
musí chodit týdeň.

Kdo chce vidět Halenkovice,
musí chodit tři měsíce.“


Halenkovice jsou opravdu rozlehlé, mají přibližně 30 místních částí. Ve středu 31. května 2017 se konala mimořádná schůze zastupitelstva obce Halenkovice, na které proběhla → revize názvosloví jednotlivých částí v katastru obce, včetně polí a lesů. 

Mapa místních částí obce Halenkovice s názvy


Geomorfologie

Obec Halenkovice se nachází v Halenkovické vrchovině o rozloze 118 km2, střední výšce 283 m a středním sklonu 5°34´. Ze SZ je Halenkovická vrchovina vymezena Zdouneckou brázdou, ze SV Hornomoravským úvalem a z JV Dolnomoravským úvalem. Z J až JZ je vymezena mírně převyšující Stupavskou vrchovinou. Halenkovická vrchovina leží v severovýchodní části Chřibů.

Mikroregion Chřiby

Obec Halenkovice je členem Spolku pro podporu místních iniciativ Chřiby, z. s. Účelem spolku je realizace strategického plánu trvale udržitelného rozvoje mikroregionu Chřiby vymezeného zejména katastrálnimi územími obcí, které jsou členy spolku a další aktivity v oblasti ekonomického rozvoje této oblasti. Na webových stránkách spolku je možno stáhnout → aplikaci Chřiby, průvodce po známých i neznámých místech jedinečného moravského pohoří.
Mikroregion Chřiby

Publikace o obci

Místní pedagog a aktivní člen mnoha spolků Karel Zezula sepsal čtivou formou dějiny a život v obci:
→ Halenkovice: dějiny, současnost a perspektivy 

U příležitosti oslav konaných při 50. výročí založení nové školy vznikl almanach, který mapuje činnost školy do roku 2010:
→ Oslavy školství v Halenkovicích 

Při příležitosti 370. výročí založení obce byla vydána publikace věnovaná životu v Halenkovicích od počátků do roku 2004. Sepsala ji místní kronikářka a pedagožka Marie Kašíková, knihu je možné zakoupit na Obecním úřadu:
Kniha o Halenkovicích (1634–2004)

Halenkovické nářečí

Halenkovice leží v přechodovém pásmu mezi nářečími dolskými a hanáckými. Podle dialektologa Františka Bartoše pokrývala dolská nářečí území na JZ od Napajedel. V Dialektologii moravské se Bartoš zmiňuje o Alenkovicích, neboli Halenkovicích, a řadí je k nářečí slovenskému, konkrétněji k různořečí uherskoslovenskému. 

Mluvený jazyk Halenkovic si jako téma své souborné postupové práce na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci zvolila slečna Věra Ondroušková:
→ Věra Ondroušková: Mluvený jazyk Halenkovic (pdf 251 kB)

Místní rarity

Do katastru obce patří Budačina – od roku 1966 chráněný přírodní útvar o rozloze 8,0558 ha. Je to registrovaná přírodní památka. V jedné ze skal tohoto masívu je puklinová jeskyně o délce asi 5 m, podle pověsti obývaná v 16. století loupežníky. Pověst říká, že loupežníci z Budačiny okrádali pouze bohaté lidi a chudým neubližovali. Jejich velitel měl milou Alinu, která byla velice krásná, ale mu se líbily i jiné hezké dívky. Proto se mu Alina pomstila tím, že prozradila jejich úkryt. Všichni byli zajati a později popraveni. Na východní straně hlavní skály je umístěna pamětní deska, věnovaná Antonínu Rozsypalovi, který zahynul v Mauthausenu v roce 1941. S ním se často stýkal spisovatel Jindřich Spáčil. V části obce zvané Hradská je Spáčilova chaloupka. Pamětní deska připomíná jeho vřelý vztah k tomuto kraji.

Památky v katastru obce

Sochy sv. Petra a Pavla z r. 1747
Kostel sv. Josefa z r. 1789
Zvon kostela sv. Josefa z r. 1622
Zvonice na Kopci z r. 1755
→ Kaplička na Hradské z r. 1890
→ Památník obětí I. a II. světové války
→ Pamětní deska obětí I. světové války na budově kostela
→ Pomníček „Mrazík“ s pamětní deskou na křižovatce cest na Kržle, Halenkovice a Novou Dědinu

Významné budovy v obci

 • Stará škola z r. 1889
 • Nová škola z r. 1960
 • Upravená mateřská škola, otevřená v r. 1951
 • Nákupní středisko z r. 1974
 • Jídelna a tělocvična z r. 1981
 • Budova OÚ a kulturní dům z r. 1986

Nezaměstnanost

Míra nezaměstnanosti se v obci pohybuje kolem 2 %. Většina obyvatel se za prací každodenně dopravuje do Napajedel, Otrokovic a Zlína. V obci samotné nepůsobí žádná větší firma a pracovní příležitosti se zde nabízí zejména ve službách, školství, v souvislosti s drobným podnikáním a činnostmi živnostníků. Přehled podnikatelských aktivit v Halenkovicích můžete získat také na stránce → Podnikání.

Kulturní akce, tradice, sport v obci

 • Hasičský a Rodičovský ples (leden)
 • Masopust s průvodem vesnicí a pochovávání basy
 • Dětský karneval
 • Barum rallye
 • Pouťové slavnosti - dle tradice 3 týdny po Velikonocích
 • Cesta pohádkovým lesem
 • Školní divadlo, Akademie
 • Sjezdy rodáků při významných životních jubileích
 • Setkání seniorů
 • Návštěvy v domovech důchodců
 • Silvestrovské zábavy

Archivní dokumenty

Halenkovické historické dokumenty jsou archivovány v Okresním archivu na Klečůvce.
→ Soupis dokumentů datovaných do roku 1945, resp. 1951

Obecní znak a prapor

   

Znak
obce Halenkovice byl na základě návrhu obecního zastupitelstva schválen a udělen Poslaneckou sněmovnou České Republiky rozhodnutím č. 10 ze dne 15. července 1993. Znak byl navržen heraldickou kaceláří pana Pavlů ve Zlíně.
Popis: v dolní části modrého štítu je zlatá radlice, na níž jsou tři zlaté hůlky ukončené zlatými heraldickými liliemi, připomínající tři dříve samostatné osady, spojením kterých Halenkovice vznikly. Zlaté lilie jsou převzaty z erbu Aleny Bruntálské z Vrbna.

Dne 21. ledna 2002 udělil předseda Poslanecké sněmovny České Republiky prapor Obci Halenkovice.
Popis: List tvoří tři vodorovné pruhy, modrý, žlutý a modrý v poměru 10 : 3 : 2. V žerďové polovině horního modrého pruhu jsou tři žluté lilie bez hůlek umístěné do trojúhelníku (2, 1). Poměr šířky k délce listu je 2:3.