Zpravodaj


Místní noviny „Halenkovický zpravodaj“ vycházejí pravidelně od března 1995. Do dnešní doby byly vydány desítky čísel zpravodaje.
Noviny jsou vydávány v nákladu 1000 výtisků a jsou distribuovány do všech halenkovických domácností zdarma.
Čtenáři se v něm mohou dočíst o novinkách v obci, o činnosti zastupitelstva, zájmových sdružení v obci.
Ve zpravodaji jsou také zveřejňovány souhrnné informace z jednání rady a zastupitelstva obce. 

Aktuální číslo

Halenkovický zpravodaj jubilejní číslo 100/4/2021 (PDF 13 MB)
  • Jubilejní číslo - Halenkovický zpravodaj slaví 100. výtisk 
  • Nová knihovna a centrum pro vzdělávání a volný čas
  • ZŠ a MŠ 
  • Monika Železníková - Zlatý oříšek 2021
  • 31 stran výběru článků a fotografií ze starých čísel zpravodaje
Archiv Halenkovického zpravodaje

V archivu naleznete jednotlivá čísla ke stažení ve formátu PDF. 
Pro prohlížení dokumentů ve formátu pdf je třeba mít na počítači nainstalován program Adobe Acrobat Reader.

Redakce:

OÚ Halenkovice
telefon: 577 945 736, 734 262 324
e-mail: zpravodaj@halenkovice.cz

Registrační číslo: MK ČR E 13080
Povoleno: referátem kultury Okresního úřadu ve Zlíně dne 1. 3. 1995
Tisk: HART PRESS, spol. s r.o. Otrokovice
Náklad: 1000 ks

Své příspěvky do zpravodaje můžete zasílat na e-mailovou adresu: obec@halenkovice.cz nebo zpravodaj@halenkovice.cz