Zpravodaj


Místní noviny „Halenkovický zpravodaj“ vycházejí pravidelně od března 1995. Do dnešní doby byly vydány desítky čísel zpravodaje.
Noviny jsou vydávány v nákladu 1000 výtisků a jsou distribuovány do všech halenkovických domácností zdarma.
Čtenáři se v něm mohou dočíst o novinkách v obci, o činnosti zastupitelstva, zájmových sdružení v obci.
Ve zpravodaji jsou také zveřejňovány souhrnné informace z jednání rady a zastupitelstva obce. 

Aktuální číslo

→ Halenkovický zpravodaj 107/4/2023 (PDF 7 MB)

  • Knihovna roku 2023
  • Rozsvěcení vánočního stromu
  • Halenkovické hudební odpoledne
  • KIub seniorů
  • Kroužky pro děti a kurzy pro dospělé
  • události z obce 
  • místní spolky, sport, základní a mateřská škola
a mnoho dalšího
 

Archiv Halenkovického zpravodaje

V archivu naleznete jednotlivá čísla ke stažení ve formátu PDF. 
Pro prohlížení dokumentů ve formátu pdf je třeba mít na počítači nainstalován program Adobe Acrobat Reader.


Redakce:

OÚ Halenkovice
telefon: 577 945 736, 734 262 324
e-mail: zpravodaj@halenkovice.cz

Registrační číslo: MK ČR E 13080
Povoleno: referátem kultury Okresního úřadu ve Zlíně dne 1. 3. 1995
Tisk: Funprint.eu
Náklad: 1000 ks

Své příspěvky do zpravodaje můžete zasílat na e-mailovou adresu: zpravodaj@halenkovice.cz.