Zpravodaj


Místní noviny „Halenkovický zpravodaj“ vycházejí pravidelně od března 1995. Do dnešní doby byly vydány desítky čísel zpravodaje.
Noviny jsou vydávány v nákladu 1000 výtisků a jsou distribuovány do všech halenkovických domácností zdarma.
Čtenáři se v něm mohou dočíst o novinkách v obci, o činnosti zastupitelstva, zájmových sdružení v obci.
Ve zpravodaji jsou také zveřejňovány souhrnné informace z jednání rady a zastupitelstva obce. 

Poslední číslo

Halenkovický zpravodaj č. 95/3/2020 (PDF 13 MB):
  • Ocenění dobrovolníků
  • Horký den
  • Talent show 
  • Indiánský den
  • Informace ze spolků

Archiv Halenkovického zpravodaje

V archivu naleznete jednotlivá čísla ke stažení ve formátu PDF. 
Pro prohlížení dokumentů ve formátu pdf je třeba mít na počítači nainstalován program Adobe Acrobat Reader.

Redakce:

OÚ Halenkovice
telefon: 577 945 736, 734 262 324
e-mail: zpravodaj@halenkovice.cz

Registrační číslo: MK ČR E 13080
Povoleno: referátem kultury Okresního úřadu ve Zlíně dne 1. 3. 1995
Tisk: HART PRESS, spol. s r.o. Otrokovice
Náklad: 1000 ks

Své příspěvky do zpravodaje můžete zasílat na e-mailovou adresu: obec@halenkovice.cz nebo zpravodaj@halenkovice.cz