E-podatelna


Elektronická podatelna: Obecní úřad Halenkovice

Způsoby podání elektronické pošty:

a) prostřednictvím e-mailové zprávy na: podatelna@halenkovice 
b) na technickém nosiči dat (cd, dvd, usb flash). Nosič je možné doručit v úřední hodiny. Jeden technický nosič dat může obsahovat pouze jedno podání a jeho přílohy.

V případě elektronického podpisu je nutné používat zaručené elektronické podpisy a kvalifikované certifikáty vydávané akreditovanými poskytovateli certifikačních služeb(§ 11 zákona č. 227/2000 Sb.) Další informace o elektronickém podpisu najdete na www.ica.cz.

Formáty vhodné pro elektronické podání:

a) formáty pro přiložené soubory: *.HTML, *.TXT, *.RTF, *.PDF, *.DOC a DOCX, *.XLS a XLSX. *.ODT nebo *.ODS, (*.ZIP a *.RAR).
b) formáty pro pro přiložené obrázky: .GIF nebo .JPG