Sběrné dvory


Ve sběrných dvorech je možné odevzdat kovy, sklo a plastové obaly, beton, cihly, tašky a keramické výrobky, směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků, dále zeminu, kamení a vytěženou hlušinu je možné odkládat ve sběrném dvoře na Pláňavách. Kovový odpad je ukládán na 3 vyčleněných skládkách. Odvoz nebezpečného odpadu je zajištěn firmou Technické služby Otrokovice.

Sběrný dvůr Pláňavy
Úterý 15:00 – 17:00
Čtvrtek 15:00 – 17:00
Sobota 10:00 – 14:00
Sběrný dvůr Dolina
Čtvrtek 15:00 – 17:00
Sobota 10:00 – 14:00
Neděle 15:00 – 17:00
Sběrný dvůr U Svatých
Úterý a čtvrtek 15:00 – 17:00
Sobota 10:00 – 14:00
Neděle 16:00 – 18:00

Ekologie a třídění odpadu v obci