Územní plánování


Územní plánování

→ Dokumenty naleznete  na webových stránkách města Otrokovice

Na webových stránkách města Otrokovice jsou zveřejněny nové územní plány, změny, zprávy o uplatňování, studie, územně analytické podklady všech obcí ORP, i projednávaná dokumentace. 

Mapový portál

Mapový portál obce Halenkovice

Jedná se o on-line přístupnou službu veřejnosti, která vedle různých map zobrazuje také údaje o nemovitostech v obci. Naleznete zde různé druhy map, zobrazení domů, čísla popisná a evidenční, dále hranice a čísla parcel, vedení sítí, zobrazení pozemků dle jejich využití a další informace.

Jednotlivé vrstvy lze při výběru kombinovat. V nabídce  je i možnost měření vzdáleností, ploch a funkce pro tisk.