Kostel sv. Josefa


Kostel sv. Josefa v Halenkovicích byl vystavěn v roce 1789 a dne 29. 3. 1789 byl vysvěcen napajedelským děkanem Janem Papežem. Původní stavba měla střechu ze šindele, kamennou podlahu a pouze jeden oltář s vyobrazením sv. Josefa. Kostel postupně prošel modernizací a výměnou a rozšířením mobiliáře. První varhany, které nechal v roce 1793 zhotovit František Šinder, byly z důvodu špatného technického stavu v r. 1881 nahrazeny novými. Roku 1883 dostal kostel nový oltář od uměleckého řezbáře Josefa Pahlera z Opavy. Ve zvonici se nacházely dva zvony – Velký zvon (ze zrušeného kostela v Dubu na Moravě, litý roku 1622) a Malý zvon zvaný Florián (převezený ze zvonice na Kopci, litý roku 1766). Poté co roku 1911 Florián pukl, dostal kostel nový zvon od fy A. Hiller, který byl posvěcen jménem sv. Josef. Kostel má novou fasádu a střešní krytinu. Díky obětavému usílí farníků, brigádnických skupin i odborníkům z různých profesí může být halenkovický kostel dále důstojným místem pro slavnostní obřady, pravidelná setkávání farníků i pro osobní rozjímání.