GDPR


Pověřená osoba v rámci GDPR (obec, škola)

Radou obce Halenkovice odsouhlasen dne 8. 5.2018 pod číslem usnesení 01/12/2018

Mgr. Jaroslav Šlechta, Košíky 177 pověřenec pro ochranu osobních údajů 774 179 009 Jaroslavslechta@seznam.cz