Zvonice Na Kopci


Nápis nad vchodem udává letopočet vzniku kapličky „Panně Marii Sedmibolestné“: „Léta páně, za purkmistra Jana Juřeny a fořta Rožnovského 1755.“ Ve zvonici se nacházejí dva zvony. Malý, starší zvon Tomáš a nový zvon, odlitý za 2. světové války.

V prvních dobách, kdy nebylo v obci ještě farního kostela, konávaly se zde často pobožnosti a v květnu se konávaly denně pobožnosti májové. Taktéž si farníci vyprošovali před kapličkou každoročně požehnání na úrodě. Po vystavění farního kostela na Pláňavách ustoupila kaplička poněkud do pozadí, ale tím se její úctyhodnost a vážnost nikterak nezmenšila.

Za starých časů, dokud bývaly střechy doškové, bylo více a zhoubnějších požárů. Císařovna Marie Terezie následkem „ohňového patentu“ z roku 1751 uložila, aby se při požárech udeřilo na zvon. A tak do dědinek bez kostelů přišly zvoničky. Tímto se i naší kapličce mnohdy říká zvonice. Funkce zvonů se postupem času rozšiřovala. Vyzváněly poledne, klekání ráno i večer, zvonily zemřelému a později v rakvi odváženému do kostela a na hřbitov. Tak byl význam kapličky rozšířen i na praktický život.

KAPLIČKA NA KOPCI OSLAVILA 250 LET SVÉHO TRVÁNÍ
Josef Janeček / Halenkovický zpravodaj č. 42

Přiřazené fotogalerie


Zvonice Na kopci