Ochrana obyvatelstva


Jednotné evropské číslo tísňového volání 112


Policie České republiky

Kontaktní telefon: 158 (zdarma) 
Obvodní oddělení Napajedla: +420 974 666 731
→ www.policie.cz


Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Halenkovice

Kontaktní telefon: +420 737 230 578
→ www.halenkovice.cz/hasici/ 


Hasičský záchranný sbor Zlínského kraj

Kontaktní telefon: 150 ( zdarma) nebo +420 950 670 222
→ www.hzszlk.eu


Krizové řízení

Jedním z úkolů obce je zajišťování připravenosti obce na mimořádné události a podíl na provádění ochrany obyvatelstva. K zabezpečení lepší informovanosti obyvatelstva při řešení následků krizových a mimořádných událostí vydal HZS ČR DVD s názvem → „Štěstí přeje připraveným“. Obsah tohoto DVD je přístupný také na portálu HZS Zlínského kraje. Více → www.krizove-rizeni.cz

Seznam videoklipů, které naleznete na stránkách HZS Zlínského kraje:

 • Evakuační zavazadlo
 • Tísňová volání
 • Požár v domě
 • Nález zavazadla
 • Opuštění domácnosti
 • Varovný signál
 • Krizová situace v zahraničí
 • Kapsáři
 • Kamna
 • Komíny
 • Krádež auta
 • LPG
 • Umělé dýchání
 • Dopravní nehoda
 • Improvizovaná ochrana
 • Propan
 • Vypalování trávy
 • Hlásiče kouře
 • Resuscitace

Brožura integrovaného záchranného systému Zlínského kraje, která přináší důležité informace pro ochranu osob a majetku při mimořádných událostech → Příručka „Bezpečnost občanů Zlínského kraje“