Poplatky, placené služby


aktualizace 6. 3. 2024

Rada obce schválila změnu ceníku za stočné, a to od 1. ledna 2024.

Užívání kanalizace – stočné     

960 Kč vč. DPH - nemovitosti napojené na kanalizaci a ČOV; za osobu s trvalým pobytem v Halenkovicích / rok
540 Kč vč. DPH - nemovitosti napojené na kanalizaci a ČOV; bez trvalých pobytů za nemovitost / rok
240 Kč vč. DPH - nemovitosti nenapojené na ČOV, pouze na kanalizaci za nemovitost / rok

Bc. Roman Kedruš
starosta obce Halenkovice
Tel: 724 179 299
 


Přehled místních poplatků

VÝBĚR POPLATKŮ 2024
 

Výběr poplatků za rok 2024 je možný od 11. března 2024. Upřednostňujeme bezhotovostní platbu
 

Místní poplatky je možné uhradit:

  • v kanceláři obecního úřadu – POUZE v úředních hodinách, preferujeme bezhotovostně platební kartou, případně hotově 
  • bankovním převodem na účet obce: ČS a.s. Napajedla 1405294339/0800,
  • V případě platby internetovým nebo mobilním bankovnictvím se před platbou obraťte (e-mailem, telefonicky, osobně) na kancelář OÚ – pro platbu Vám bude přidělen variabilní symbol,
  • poštovní poukázkou,
  • platby je možné provést jednorázově nebo ve čtvrtletních splátkách.
VS
komunální odpad  1340…
pes                          1341…
stočné                     2321…
místo teček číslo domu
Pro jednorázovou platbu je možné uvést pouze číslo domu.


Účet číslo: 1405294339 / 0800

Odpady 600 Kč  / rok za občana přihlášeného k trvalému pobytu v Halenkovicích v místě svozu
350 Kč / rok za občana přihlášeného k trvalému pobytu v Halenkovicích mimo svoz
600 Kč  / rok za rekreační objekt v místě svozu 
350 Kč / rok za rekreační objekt mimo svoz
Psi 200 Kč / rok za psa
Užívání kanalizace – stočné 960 Kč vč. DPH / nemovitosti napojené na kanalizaci a ČOV / za osobu s TP v Halenkovicích / rok
540 Kč vč. DPH nemovitosti rekreačního bydlení napojené na kanalizaci a ČOV / nemovitost / rok
240 Kč vč. DPH / nemovitosti nenapojené na ČOV, pouze na kanalizaci / nemovitost / rok
Pronájem hrobových míst na místním hřbitově
(vše na dobu 12 let)
900 Kč / do 3 m2
1800 Kč / do 6 m2
300 Kč / urnový háj
150 Kč / epitafní deska
Pronájem kulturního domu
(pro souk. oslavy i prodejní akce)
Sál vč. přísálí / 4000 Kč - topná sezóna, 3000 Kč - mimo topnou sezónu 
Přísálí (vhodné do 50 osob) / 2500 Kč - topná sezóna, 2000 Kč - mimo topnou sezónu
V případě pohřební hostiny: sál nebo přísálí / 1000 Kč
Srazy ročníků: sál nebo přísálí / 1000 Kč
Pronájem vzdělávacího centra posoudí na základě žádosti Rada obce
Pronájem plochy ke stánkovému prodeji 50 Kč / m2 / den
Hlášení v místním rozhlase 20 Kč / hlášení – upraveno vyhláškou RO
Inzerce na stanici Infokanál Halenkovice 20 Kč / týden / halenkovičtí občané nepodnikající
50 Kč / týden / osoby samostatně výdělečně činné, cizí fyzické osoby, právnické osoby

Slevy

  • Složky obce (hasiči, zahrádkáři, tělovýchovná jednota, myslivecké sdružení, Český červený kříž, základní či mateřská škola a jiné): použití sálu nebo přísálí                                             zdarma


Žádost o osvobození poplatků za domovní komunální odpad  - ke stažení ZDE

Žádost o vrácení přeplatku za stočné / za komunální odpad - ke stažení ZDE

Žádost o úlevu z poplatku za domovní komunální odpad - ke stažení ZDE

Žádost o prominutí poplatku za stočné → ke stažení ZDE

 Rezervace místností v budově OÚ probíhá u pracovnice v kanceláři Obecního úřadu Halenkovice.

Při převzetí prostor k pronájmu uhradí nájemník vratnou kauci ve výši 2 000,-Kč.  V případě vzniku škody na majetku či hrubém znečištění prostorů OÚ Halenkovice budou z kauce uhrazeny náklady. Při neodstranitelném poškození interiéru nebo exteriéru bude účtována úhrada v plné výši hodnoty poškozeného majetku.
Ceník a podmínky schválila Rada obce Halenkovice dne 14.07.2021 pod usnesením č. 03/14/2021 s platností od 1. 1. 2022. 

Pravidla pro zapůjčení klíčů od budovy OÚ - PDF

Půjčovací řád KD - PDF


Poskytované služby a ceny v oblasti odpadového hospodářství:

vývoz a likvidace odpadních vod 50 Kč / 1 m3 + 12% DPH 937,19 Kč / 1 motohodinu + 21% DPH
vývoz a uložení stavební suti 42 Kč / 1 km + 21% DPH
vývoz a uložení směsného odpadu 42 Kč / 1 km + 21% DPH
odvoz a dovoz stavebního materiálu 42 Kč / 1 km + 21% DPH 400 Kč / 1 hodinu čekání + 21% DPH
štěpkování  577,38 Kč / 1 hodinu + 21% DPH
mulčování, sečení  452,39 Kč / 1 hodinu + 21% DPH