Poplatky, placené služby


Přehled místních poplatků

Poslední aktualizace stránky proběhla 2. 4. 2018.
 

Odpady 500 Kč  /rok za občana přihlášeného k trvalému pobytu v Halenkovicích
500 Kč  /rok za rekreační objekt bez osoby přihlášené k trvalému pobytu
300 Kč / rok za občana bydlícího mimo svozovou zónu technických služeb
Psi 200 Kč / rok za psa
Kabelová televize Uzavření smlouvy o užívání TKR - 5000 Kč (3000 Kč při uzavření smlouvy, 2000 Kč po zprovoznění TKR)
Poplatek za užívání TKR / základní 840 Kč/rok 
Poplatek za užívání TKR / rozšířená 1800 Kč/rok
Užívání kanalizace – stočné Nemovitosti napojené na kanalizaci a ČOV / 900 Kč vč. DPH / osoba s TP v Halenkovicích / rok
Nemovitosti rekreačního bydlení napojené na kanalizaci a ČOV 500 Kč vč. DPH / nemovitost / rok
Nemovitosti nenapojené na ČOV, pouze na kanalizaci / 200 Kč vč. DPH / nemovitost / rok
Pronájem hrobových míst na místním hřbitově
(vše na dobu 12 let)
900 Kč / do 3 m2
1800 Kč / do 6 m2
300 Kč / urnový háj
150 Kč / epitafní deska
Pronájem kulturního domu Sál / 2000 Kč, + 500 Kč topení 
Přísálí / 1000 Kč + 500 Kč topení (vhodné do 50 osob)
Klub seniorů / 300 Kč (vhodné do 30 osob)
V případě pohoštění pohřbu:
Sál nebo přísálí / 1000 Kč
Pronájem plochy ke stánkovému prodeji 50 Kč / m2 / den
Hlášení v místním rozhlase 20 Kč / hlášení – upraveno vyhláškou RO
Inzerce na stanici Infokanál Halenkovice 20 Kč / týden / halenkovičtí občané nepodnikající
50 Kč / týden / osoby samostatně výdělečně činné, cizí fyzické osoby, právnické osoby

Místní poplatky je možné uhradit:

  • v kanceláři obecního úřadu – POUZE v úředních hodinách,
  • bankovním převodem na účet obce: ČS a.s. Napajedla 1405294339/0800,
  • V případě platby internetovým nebo mobilním bankovnictvím se před platbou obraťte (e-mailem, telefonicky, osobně) na kancelář OÚ – pro platbu Vám bude přidělen variabilní symbol,
  • poštovní poukázkou,
  • platby je možné provést jednorázově nebo ve čtvrtletních splátkách.

V případě, že hodláte zaplatit všechny poplatky jednorázově, je možné platbu poukázat jednou částkou na VS (variabilní symbol) odpady.
Účet číslo: 1405294339/0800
Místo teček za VS doplnit číslo popisné.

  • Odpady na rok 2018 / VS 134018…
  • Stočné na rok 2018 / VS 232118…
  • Kabelovka na rok 2018 / VS 334118…
  • Pes na rok 2018 / VS 134118…