Pečovatelská služba Napajedla, p. o.
Pečovatelská služba Napajedla, příspěvková organizace poskytuje služby v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

V rámci zajišťování svých čiností provádí Pečovatelská služba Napajedla, příspěvková organizace, která je správcem osobních údajů, jejich zpracování pro účely poskytování sociální služby.

Organizace je zapsána v registru poskytovatelů sociálních služeb u Krajského úřadu  Zlínského kraje. Identifikátor služby: 9913187.

Typ služby: terénní a ambulantní

Pečovatelská služba je poskytována občanům, kteří mají z důvodu věku, či zdravotního znevýhodnění sníženou schopnost postarat se sami o sebe a jsou závislí na pomoci jiné osoby. Poskytování služeb je zaměřeno na pomoc při zvládání běžných životních potřeb, které si handicapovaní lidé nemohou zajistit sami. Služba je vykonávána odborně, kvalifikovaným personálem, přímo v domácnostech uživatelů.
 

Kontakty

Ředitel, sociální pracovník:  Mgr. Michaela Burešová
Telefon:  604 235 069
E-mail:  pecovatelskasluzba@napajedla.cz

Sociální pracovník:  Mgr. Lenka Šigutová
Telefon:  703 375 535
E-mail:  ps.socialni@napajedla.cz

Pečovatelky:

Helena Baranová 737 230 594
Vladimíra Hopjanová 732 245 725
Jiřina Leciánová 737 230 576
Sylva Macků 737 230 596
Petra Oškerová 731 501 960
Lenka Pešková 731 501 961
Hana Štulerová 603 290 416
Radka Zouharová 731 412 763


Zdroj a více informací naleznete na: http://www.psnapajedla.cz/