Klub seniorů


Historie

Halenkovický klub seniorů zahájil svou činnost 3. prosince 2007. Setkával se pravidelně každých 14 dní díky neuvěřitelné energii dlouholeté vedoucí Boženy Chytilové a dalších obětavých pomocnic či pomocníků. Po desetileté činnosti klub v roce 2018 přerušil svá pravidelná setkávání.

2022

V červenci 2022 se obnovila činnost klubu. Naší myšlenkou a přáním je, aby se klub stal místem, kde se senioři sejdou, popovídají si, zasmějí se. A pokud si z něj odnesou i ně-jaké nové informace a poznatky, to už je příjemný bonus. Zájem ze strany seniorů byl znát hned na prvním setkání 11. července 2022


Dne 8. srpna 2022 se konalo již druhé setkání obnoveného Klubu seniorů. Tentokrát jsme se sešli v hospůdce Na Hřišti. Pochutnali jsme si na dobrůtkách z grilu a k příjemné atmosféře nám hrála živá hudba. To, že o setkávání je mezi seniory velký zájem, svědčí fakt, že jsme se sešli v počtu 55 účastníků.


A co jsme společně na podzim prožili? Zářijové setkání proběhlo na Kolibě na Dolině, říjnový program jsme spojili s akcí halenkovické knihovny pod názvem "Baťa ve škole". Listopadové setkání bylo provoněno svařákem a děvčata z Otrokovic nám předvedla řecké tance. To prosincové se neslo v duchu adventu a blížících se vánočních svátků. Děti z mateřské školy nás potěšily svým kouzelným vystoupením, zazpívali jsme si s chlapským pěveckým sborem Chlapčiska. A jak se na tento čas patří, dorazil i Ježíšek a obdaroval každého drobným dárkem.

Příjemná a přátelská atmosféra všech setkání nám napovídá, že obnovení Klubu seniorů byla dobrá myšlenka. Těšíme se na každého, kdo za námi do klubu zavítá.

Tým organizátorek

 


2023

Klub seniorů z Halenkovic se po svém znovuobnovení pravidelně schází a tým dam, které se o jeho chod starají, připravují co nejpestřejší program.
V lednu jsme se sešli u kávy a strávili příjemné odpoledne. Mimo jiné dostaly hlavně dámy spoustu rad, jak být dokonalé v aktuální plesové sezóně. A zájemce rovnou pro ukázku profesionálně nalíčila Věnka Jadrníčková.
  

únoru se o zábavu postaral kouzelník Maverick z Kroměříže. Jeho asistenty se na pódiu Kulturního domu stali malí návštěvníci, které senioři vzali s sebou. Kromě spousty vtipných vystoupení sklidilo největší potlesk víc jak šedesátky návštěvníků kouzelnické číslo s živými hrdličkami. 

FOTOGALERIE

V březnu jsme si připomněli MDŽ, ženy dostaly milou pozornost a všichni sladký mls. Děti z místního kroužku zpívání nám zazpívaly lidové písničky i jednu pohádkovou, to bylo moc příjemné.  Zatím poslední setkání Klubu seniorů vyšlo prostě na výbornou ????

dubnu jsme společně s ČČK Halenkovice oslavili 70 let jeho činnosti v naší obci. Součástí programu bylo velmi poutavé a zároveň i poučné povídání záchranáře Daniela Nováka. Osvěžili jsme si své znalosti ze základů první pomoci.  

I měsíc květen se nesl v rozšiřování si znalostí. Zavítal mezi nás krajský koordinátor BESIPU pro Zlínský kraj pan Zdeněk Patík.  Seznámil nás s novinkami v silničním provozu, odpovídal na dotazy a na závěr nám předal drobné dárky.


Při červnovém setkání klubu seniorů jsme náš program zaměřili na  zkrášlení vzhledu a pěstění, prostě na odpoledne s péčí a krásou. Zavítali za námi žáci oboru kosmetické a kadeřnické služby z provozovny Otrokovice,  pod vedením učitelek odborné výchovy paní Pavly Kletečkové a Věnky Jadrníčkové, všichni  že Střední školy oděvní a služeb Vizovice. Zájem o jejich služby byl veliký a předčil naše očekávání. K velké spokojenosti se stříhaly vlasy ( i na pány se dostalo), upravovalo obočí a prováděla se manikúra s lakováním nehtů. Tyto pečující úkony se prováděly téměř na 43 zájemcích.

Krásné letní počasí nás vylákalo z prostor kulturního domu a červencové setkání jsme si domluvili v Hospůdce na hřišti. Ten den se přehnala obcí bouřka a velmi příjemně osvěžila odpolední posezení. Příjemnou atmosféru ještě obohatil pan Bezloja hrou na harmoniku.

Po velmi vstřícné domluvě se členy mysliveckého sdružení jsme se rozhodli srpnové setkání zorganizovat na zahradě myslivecké chaty na Větřáku. Sešlo se nás hojně, chlapi nestačili přidávat další a další stoly a lavice. Celkem ugrilovaných 75 špekáčků napovídá, že účast byla veliká. Pan Jadrníček nám popovídal o činnosti mysliveckého spolku, poutavě vyprávěl o zvěři, která se pohybuje v našem revíru. Velký dík patří Tomáši Veselskému, který se ujal grilování a Michalovi  Palúchovi, který nám, a ne poprvé, pomáhal s obsluhováním.  A nemohu zapomenout poděkovat i Dušanovi Chludovi, který se stal již našim „dvorním“ fotografem.

září jsme zavítali k dalšímu spolku na Halenkovicích, a to k hasičům. Sešlo se nás opět hodně. Myslím, že takovou účast společenská místnost na hasičárně ještě nezažila. Na občerstvení jsme nachystali kanapky a když jsme u hasičů, tak pěkně pálivé. Hasiči, pánové Gabrhelík Josef, Veselský Tomáš a Michal Palúch, nám velmi poutavě povídali o jejich práci u dobrovolných hasičů. Názorně předvedli hasičskou výstroj, včetně dýchacího přístroje a to vše s patřičným komentářem. Ukázali nám i novinku ve výstroji, kterou je oblek pro odchyt bodavého hmyzu, který již nejedenkrát použili. Velkým zájem byl o komentovanou prohlídku vozového parku a byla možnost navštívit i nově zrekonstruovaný byt, který má nyní samostatný vchod.

Těší nás, že každé setkání má milou a přátelskou atmosféru. A co nás hřeje nejvíc je to, že přicházejí stále noví lidé. Dává nám to zpětnou vazbu, že pořádat tato posezení má smysl, že odpoledne, které s námi strávíte je i pro vás příjemně naplněný čas.
Přijďte mezi nás. O zábavu se rády postaráme, o smích není nouze. A jak je všeobecně známo, ten je nejlepší lék na každý splín.Klub seniorů vyplouvá do nového roku.
 
Vážení Halenkovičtí spoluobčané, dovolte mi napsat pár vět o organizaci, která nese název Klub seniorů Halenkovice. Po čtyřleté přestávce se její činnost znovu rozjela v červenci roku 2022 a k dnešnímu dni už ji navštěvuje kolem 80 stálých členů. Scházíme se pravidelně jednou za měsíc a naše setkání bývají bohatá na zajímavé programy, s tématikou kultury, zdraví, bezpečnosti, zábavy i krásy. Ale hlavně s duchem se setkat, popovídat, předat si poznatky i zkušenosti z různých druhů činností. S duchem vidět se i se svými známými, kamarády i ze vzdálenějších části naší krásné, ale rozlehlé dědinky. A tak jsme se i naposledy v roce 2023 sešli v kulturním domě v polovině prosince, v době adventu, abychom nasáli vánoční atmosféru a připomněli si blížící se Vánoce, zhodnotili naše setkání a slíbili si,  že v této krásné činnosti budeme i nadále pokračovat. Bylo to milé odpoledne. Najednou jsme se všichni uměli zastavit, zapřemýšlet a trošku i možná urovnat v hlavě myšlenky v dnešní rychlé a i složité době. Kdy, pokud jsme zdraví a šťastní, máme vlastně všechno. Atmosféru Vánoc prohloubil i kulturní program, občerstvení, punč i předání drobných dárečků. Přeji nám všem do nového roku 2024, aby se nám vedlo stejně dobře. Aby lidé, ale i my organizátorky, jsme byli spokojeni. Ale hlavně přeji pevné zdraví, aspoň kousek štěstí každý den a taky klid a mír. Za to, že se nám daří děkuji všem, kdo za námi chodí, hezky o nás mluví a tím šíří dobré jméno tohoto spolku. A v neposlední řadě děkuji svým kolegyním Aničce, Vlastě, Pavle a Verunce a velmi děkuji podpoře celému vedení obce Halenkovice. Buďte zdraví a mějte se hezky. Těšíme se na setkání Klubu Seniorů v lednu 2024.

Věnka Jadrníčková

2024

leden 
V rámci Klubu seniorů v Halenkovicích se v úterý 16. ledna 2024 uskutečnila mini-výstava reklamních propisovacích tužek pana Langera v počtu 450 kusů, a to ze 60 států světa. Senioři se rovněž podívali (někteří zcela poprvé) do naší Knihovny, kde jim Pavlína Bieberlová pověděla nejen o pravidelném programu a akcích, ale také odpovídala na všetečné otázky a popsala pocity při získání titulu Knihovna roku ČR 2023.

únor 
V úterý 13. února jsme se sešli u kafíčka a chlebíčků na sále obecního úřadu. Navštívit, povykládat a zazpívat nám přišel dětský folklórní kroužek Marijánek. Fotogalerie akcí Klubu seniorů