Klub seniorů


Halenkovický klub seniorů zahájil svou činnost 3. prosince 2007. Setkával se pravidelně každých 14 dní díky neuvěřitelné energii dlouholeté vedoucí Boženy Chytilové a dalších obětavých pomocnic či pomocníků. Po desetileté činnosti klub v roce 2018 přerušil svá pravidelná setkávání.

V červenci 2022 je činnost klubu obnovena.

Besedy a přednášky

Zveme Vás srdečně na besedy a přednášky. Akce Klubu seniorů jsou přístupné pro širokou veřejnost.