Klub seniorů


Halenkovický klub seniorů zahájil svou činnost 3. prosince 2007. Setkával se pravidelně každých 14 dní díky neuvěřitelné energii dlouholeté vedoucí Boženy Chytilové a dalších obětavých pomocnic či pomocníků. Po desetileté činnosti klub v roce 2018 přerušil svá pravidelná setkávání.

V červenci 2022 je činnost klubu obnovena.

Dne 8. srpna 2022 se konalo již druhé setkání obnoveného Klubu seniorů. Tentokrát jsme se sešli v hospůdce Na Hřišti. Pochutnali jsme si na dobrůtkách z grilu a k příjemné atmosféře nám hrála živá hudba. To, že o setkávání je mezi seniory velký zájem, svědčí fakt, že jsme se sešli v počtu 55 účastníků.
Další setkání se uskuteční 5. září na Kolibě na Dolině. Začátek je v 15.30 hod. I zde je zajištěno občerstvení a živá hudba. Srdečně zveme všechny seniory.

Anna Kašpárková
 

Besedy a přednášky

Zveme Vás srdečně na besedy a přednášky. Akce Klubu seniorů jsou přístupné pro širokou veřejnost.