Klub seniorů


Historie

Halenkovický klub seniorů zahájil svou činnost 3. prosince 2007. Setkával se pravidelně každých 14 dní díky neuvěřitelné energii dlouholeté vedoucí Boženy Chytilové a dalších obětavých pomocnic či pomocníků. Po desetileté činnosti klub v roce 2018 přerušil svá pravidelná setkávání.

2022

V červenci 2022 se obnovila činnost klubu. Naší myšlenkou a přáním je, aby se klub stal místem, kde se senioři sejdou, popovídají si, zasmějí se. A pokud si z něj odnesou i ně-jaké nové informace a poznatky, to už je příjemný bonus. Zájem ze strany seniorů byl znát hned na prvním setkání 11. července 2022


Dne 8. srpna 2022 se konalo již druhé setkání obnoveného Klubu seniorů. Tentokrát jsme se sešli v hospůdce Na Hřišti. Pochutnali jsme si na dobrůtkách z grilu a k příjemné atmosféře nám hrála živá hudba. To, že o setkávání je mezi seniory velký zájem, svědčí fakt, že jsme se sešli v počtu 55 účastníků.


A co jsme společně na podzim prožili? Zářijové setkání proběhlo na Kolibě na Dolině, říjnový program jsme spojili s akcí halenkovické knihovny pod názvem "Baťa ve škole". Listopadové setkání bylo provoněno svařákem a děvčata z Otrokovic nám předvedla řecké tance. To prosincové se neslo v duchu adventu a blížících se vánočních svátků. Děti z mateřské školy nás potěšily svým kouzelným vystoupením, zazpívali jsme si s chlapským pěveckým sborem Chlapčiska. A jak se na tento čas patří, dorazil i Ježíšek a obdaroval každého drobným dárkem.

Příjemná a přátelská atmosféra všech setkání nám napovídá, že obnovení Klubu seniorů byla dobrá myšlenka. Těšíme se na každého, kdo za námi do klubu zavítá.

Tým organizátorek

 


2023

Klub seniorů z Halenkovic se po svém znovuobnovení pravidelně schází a tým dam, které se o jeho chod starají, připravují co nejpestřejší program.
V lednu jsme se sešli u kávy a strávili příjemné odpoledne. Mimo jiné dostaly hlavně dámy spoustu rad, jak být dokonalé v aktuální plesové sezóně. A zájemce rovnou pro ukázku profesionálně nalíčila Věnka Jadrníčková.
  

únoru se o zábavu postaral kouzelník Maverick z Kroměříže. Jeho asistenty se na pódiu Kulturního domu stali malí návštěvníci, které senioři vzali s sebou. Kromě spousty vtipných vystoupení sklidilo největší potlesk víc jak šedesátky návštěvníků kouzelnické číslo s živými hrdličkami. 

FOTOGALERIE

V březnu jsme si připomněli MDŽ, ženy dostaly milou pozornost a všichni sladký mls. Děti z místního kroužku zpívání nám zazpívaly lidové písničky i jednu pohádkovou, to bylo moc příjemné.  Zatím poslední setkání Klubu seniorů vyšlo prostě na výbornou ????

 

Besedy a přednášky

Zveme Vás srdečně na besedy a přednášky. Akce Klubu seniorů jsou přístupné pro širokou veřejnost.