Tříkrálová sbírka v Halenkovicích


Je to už 23 let, kdy poprvé v Česku vyrazily Charitou organizované skupiny koledníků do ulic měst a obcí, aby pomohly sesbírat peníze pro potřebné. Třetího ročníku už se účastnily také 4 skupinky dobrovolníků u nás v Halenkovicích a během jejich prvního představení dokázaly od dárců získat přes 15 tisíc korun.Dnešní podoba této tříkrálové sbírky, která vznikla na základě staré lidové tradice, už má výrazně masovější rozměr a poznat je to i v naší obci. Sice se tu nekonají velkolepé benefiční koncerty, ale do samotné sbírky, organizace a plánování se tu zapojuje okolo šesti desítek dobrovolníků. A po celou tu dobu je u Tříkrálové sbírky jako koledník, a později především jako organizátorka, rodačka a čerstvá osmdesátnice Anna Horková.

Každý rok si pečlivě vede záznamy, a tak víme, že se za 20 ročníků sbírky podařilo vybrat neuvěřitelných 929 tisíc korun. Rekordním rokem byl ten letošní, kdy se Charitě České republiky předalo 76.042 korun. Za to patří dík všem, kteří kdy přiložili ruku k dílu i těm, kteří přispívají do kasiček. Není určitě bez zajímavosti, že i v takzvané „covidové roky“ 2021 a 2022 jste do stacionárních kasiček darovali víc jak padesát tisíc korun.

Záznamy paní Horkové pak nabízí i to, jaké bylo při sbírkách počasí nebo že se po Halenkovicích procházelo za dvacet let 205 kostýmovaných skupinek králů s doprovodem.Významnou měrou pomáhá od prvních ročníků obecní úřad i s jeho zaměstnanci a dalšími dobrovolníky. Někteří se starají o kostýmy, jiní zase pomáhají s oficialitami, jako pečetění pokladniček anebo se rovnou vydávají do terénu, doprovázet malé královské koledníky. Všechny tyto důležité dílky skládanky dávají dohromady dílo, které každý rok podpoří několika desítkami tisíc korun nemocné, handicapované, seniory nebo matky s dětmi v tísni.

A všichni si za to zaslouží jedno obří DĚKUJEME.

 FOTOGALERIE ROČNÍKU 2023

FOTOGALERIE ROČNÍKU 2014

FOTOGALERIE ROČNÍKU 2015

FOTOGALERIE ROČNÍKU 201
6

FOTOGALERIE ROČNÍKU 2017

FOTOGALERIE ROČNÍKU 2019