Kde nás najdeteHalenkovice GPS Loc:
49°10'15.683"N, 17°28'17.601"E

Území obce je obsluhováno hlavně místními komunikacemi a cestami v délce 28 km a silnicí III. třídy v délce 6 km.

Jako koncová obec na západním okraji bývalého okresu Zlín, musela být zprvu dopravní obslužnost řešena a zajištěna i bez aktivní a solidární spoluúčasti okolních obcí. V současné době je zaveden nový dotační systém, na kterém se podílí i okolní obce. Každoročně obec dotuje autobusovou dopravu částkou 85 000,- Kč. Každý pracovní den vyjíždí z obce přes 600 občanů za prací a do středních škol. Proto obec usiluje o zachování původního rozvrhu a frekvence autobusových spojů, což se daří. V obci jsou zachovány také víkendové spoje, samozřejmě s mnohem menší četností. Autobusovou dopravu v naší obci zabezpečuje aktuálně společnost Arriva Morava a.s.

Ve vybraných částech obce byly zrekonstruovány a opraveny komunikace. Postupně také dochází k úpravám autobusových zastávek a jejich okolí.

Údržba komunikací

Zimní údržba místních komunikací je řešena smluvně se soukromými subjekty. Její provádění přijde průměrně na 150 000 Kč za rok. Zimní údržba místních komunikací spočívá v pluhování a posypu inertním materiálem.

Velkým problémem je kvalita státních silnic III. třídy na jejichž údržbu je vyčleněn nedostatek financí a jejichž kvalitu, díky jejich zařazení, není obec schopna ovlivnit. Zejména po zimním období se tyto komunikace nachází v katastrofálním stavu. Tento problém se týká nejen silnic III. třídy nacházejících se v katastru obce, ale i příjezdových komunikací směřujících do Halenkovic, které se nachází v katastru okolních obcí.

Mapový portál

→ Mapový portál obce Halenkovice

Jedná se o on-line přístupnou službu veřejnosti, která vedle různých map zobrazuje také údaje o nemovitostech v obci. Naleznete zde různé druhy map, zobrazení domů, čísla popisná a evidenční, dále hranice a čísla parcel, vedení sítí, zobrazení pozemků dle jejich využití a další informace.

Jednotlivé vrstvy lze při výběru kombinovat. V nabídce  je i možnost měření vzdáleností, ploch a funkce pro tisk.