Úřední deska - archiv


 

Filtrovat dle roku:
Filtrovat dle typu:
Dokument Čas vyvěšení Čas stažení
53/2018 – Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie – celá obec. 02.07.2018 20.07.2018
52/2018 – Opatření obecné povahy – Stanovení přechodné úpravy na pozemních komunikacích. 18.06.2018 04.07.2018
50/2018 – Seznam obecních (pověřených) úřadů pro podávání kandidátních listin – volby do ZO 13.06.2018 13.08.2018
51/2018 – Minimální počet podpisů na peticích pro nezávislé kandidáty a sdružení N.K. – pro jednotlivé obce – volby do ZO 13.06.2018 13.08.2018
48/2018 – Sdružení měst a obcí Východní Moravy – závěrečný účet a audit 2017 05.06.2018 22.06.2018
49/2018 – Pozvánka na jednání valného shromáždění – SMOVM 05.06.2018 22.06.2018
47/2018 – Záměr prodeje nebo směny obecního pozemku – v režimu předkupní právo u RD 140 04.06.2018 29.08.2018
41/2018 – Usnesení – Dražební vyhláška – Richard Jelínek Hal. 87 01.06.2018 04.07.2018
44/2018 – USNESENÍ z XXI. zasedání ZO Halenkovice 01.06.2018 19.06.2018
42/2018 – Závěrečný účet obce Halenkovice za rok 2017 01.06.2018 06.06.2019
43/2018 – Účetní závěrka obce Halenkovice za rok 2017 01.06.2018 06.06.2019
46/2018 – Veřejnoprávní smlouvy na rok 2018 – Biatlon, TJ Halenkovice, DPS Napajedla 01.06.2018 18.10.2019
45/2018 – Obec Halenkovice - Znovu zveřejnění dotace – Dešťovka Halenkovice 2018 – podmínky pro získání dotace 01.06.2018 05.04.2022
37/2018 – Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj – Úplné znění nařízení Státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – afrického moru prasat (dále jen „AMP“) ve Zlínském kraji v populaci volně žijící zvěře čj. SVS/2018/061260-Z 23.05.2018 23.06.2018
38/2018 – Změna nařízení Státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – afrického moru prasat (dále jen „AMP“) ve Zlínském kraji v populaci volně žijící zvěře 23.05.2018 23.06.2018
39/2018 – Pozvánka s programem na XXI. zasedání ZO Halenkovice 23.05.2018 01.06.2018
40/2018 – Záměr výpůjčky obecního pozemku, p.č. 3603/2 23.05.2018 18.07.2018
36/2018 – Účetní závěrka obce Halenkovice za rok 2017 – návrh 14.05.2018 01.06.2018
35/2018 – Závěrečný účet obce Halenkovice za rok 2017 – návrh 14.05.2018 01.06.2018
34/2018 – Záměr výpůjčky obecního pozemku, p.č. 3605/25 a 3606/26 09.05.2018 27.06.2018
33/2018 – Veřejná vyhláška o doručení návrhu aktualizace č.2 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje a oznámení o konání veřejného projednávání 04.05.2018 14.06.2018
31/2018 – Nařízení státní veterinární správy - ukončení mimořádných veterinárních opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – afrického moru prasat ve Zlínském kraji stanovená – Nařízením Státní veterinární správy č. j. SVS/2018/036662-Z ze dne 22. 3. 2018. 02.05.2018 18.05.2018
32/2018 – Zveřejnění nepropachtovaného majetku ve vlastnictví státu + podmínky 02.05.2018 01.06.2018
30/2018 – Veřejná vyhláška – Přechodná úprava na pozemní komunikaci. Stanovení dopravního značení – Pohádka 2018 + mapka 02.05.2018 28.05.2018
29/2018 – Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné – čištěné (ČOV) 30.04.2018 31.05.2018
28/2018 – Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné – volné 30.04.2018 31.05.2018
27/2018 – Záměr výpůjčky obecního pozemku, p.č. 3606/57 25.04.2018 23.05.2018
26/2018 – Záměr výpůjčky obecního pozemku, p.č. 263/2 a 233/4 25.04.2018 23.05.2018
24/2018 – Konkursní řízení na místo ředitele/ředitelky – Základní škola a Mateřská škola Halenkovice, okres Zlín, příspěvková organizace – požadavky + přihláška 05.04.2018 03.05.2018
23/2018 – Nařízení Státní veterinární správy – Mimořádné veterinární opatření – Vymezení zamoř. oblasti a Opatření v zamořené oblasti africkým morem prasat – změna nařízení - ruší předchozí 23.03.2018 23.04.2018
22/2018 – Kanalizace a ČOV - II. etapa - Změna stavby – Rozhodnutí č. 26-2018 13.03.2018 29.03.2018
21/2018 – USNESENÍ z XX. zasedání ZO Halenkovice 02.03.2018 20.03.2018
17/2018 – Obec Halenkovice - CENOVÁ MAPA POZEMKŮ V OBCI HALENKOVICE platná od roku 2018 02.03.2018 28.01.2022
18/2018 – Změna rozpočtu obce 01/ZO/2018 02.03.2018 29.08.2018
19/2018 – Změna rozpočtu obce ZO/05/2017 02.03.2018 29.08.2018
20/2018 – Oznámení o povinně zveřejňovaných dokumentech – hospodaření s finančními prostředky 02.03.2018 01.06.2018
16/2018 – Nařízení Státní veterinární správy – Úplné znění nařízení SVS - mimořádná veterinární opatření – v chovu domácích prasat – vymez zamoř. oblasti, opatření 28.02.2018 28.03.2018
15/2018 – Nařízení Státní veterinární správy – Úplné znění nařízení SVS - mimořádná veterinární opatření – v populaci volně žijících prasat – vymez zamoř. oblasti, opatření, podmínky lovu 28.02.2018 28.03.2018
14/2018 – Nařízení Státní veterinární správy – změna mimořádného veterinárního opatření – Opatření v zamořené oblasti africkým morem prasat – změna nařízení, porážka a zákaz chovu domácích prasat 23.02.2018 23.03.2018
13/2018 – Pozvánka na XX. zasedání Zastupitelstva obce Halenkovice 21.02.2018 02.03.2018
11/2018 – Záměr prodeje obecního pozemku p.č. 3605/58 13.02.2018 02.03.2018
10/2018 – Záměr prodeje obecního pozemku p.č. 3550/4 13.02.2018 02.03.2018
08/2018 – Nařízení Státní veterinární správy –mimořádná veterinární opatření – Opatření v zamořené oblasti africkým morem prasat – zpracování masa 07.02.2018 07.03.2018
09/2018 – Zveřejnění nepropachtovaného majetku ve vlastnictví státu 07.02.2018 08.03.2018
07/2018 – Změna rozpočtu obce - rozpočtové opatření 1/RO/2018 01.02.2018 20.09.2018
06/2018 – Nařízení Státní veterinární správy – Mimořádné veterinární opatření – Vymezení zamoř. oblasti a Opatření v zamořené oblasti africkým morem prasat – v populaci volně žijící zvěře 01.02.2018 01.03.2018
05/2018 – Vyhlášení výsledku voleb – prezident republiky 2018 – 2. kolo 20.01.2018 06.02.2018
04/2018 – Nařízení Státní veterinární správy- Soupis chovů prasat domácích 15.01.2018 01.02.2018
03/2018 – Výzva k daňovému přiznání daně z nemovitosti 15.01.2018 01.02.2018
02/2018 – Vyhlášení výsledku voleb – prezident republiky 2018 – 1. kolo 13.01.2018 20.01.2018