Úřední deska - archiv


 

Filtrovat dle roku:
Filtrovat dle typu:
Dokument Čas vyvěšení Čas stažení
26/2023 Obec Halenkovice – zveřejnění informace o kalkulaci cen pro stočné za rok 2022 – 2x tabulka (volné a na ČOV) 27.04.2023 30.05.2023
24/2023 Vodárna Zlín a.s. – zveřejnění informace o kalkulaci cen pro vodné za rok 2022 - tabulka Zlínsko 25.04.2023 30.05.2023
19/2023 Finanční úřad Zlín, veřejná vyhláška – Zpřístupněný hromadný předpisný seznam – daň z nemovitých věcí na FÚ Otrokovice 25.04.2023 – 25.05. 2023 21.04.2023 25.05.2023
20/2023 EG.D – Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie – část obce Dolina a část a Nová Silnice 21.04.2023 10.05.2023
21/2023 EG.D – Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie – část obce Zemanové, Hradská a Břehy 21.04.2023 10.05.2023
22/2023 EG.D – Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie – část obce Lipová 21.04.2023 10.05.2023
23/2023 EG.D – Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie – část obce Dolina a Járky 21.04.2023 11.05.2023
17/2023 Finanční úřad Zlín, veřejná vyhláška – Zpřístupněný hromadný předpisný seznam – daň z nemovitých věcí na FÚ Otrokovice 13. 4. – 15.5. 2023 12.04.2023 15.05.2023
18/2023 Obec Halenkovice – Změna rozpočtu obce Halenkovice – č. 2/RO/2023 12.04.2023 31.01.2024
16/2023 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, územ. pracoviště Brno, Vyvěšení aukční vyhlášky – nabídka pozemků v k.ú. Halenkovice + přílohy 29.03.2023 12.04.2023
15/2023 Obec Halenkovice – Usnesení z V. zasedání Zastupitelstva obce Halenkovice 27.03.2023 12.04.2023
14/2023 Exekutorský úřad Plzeň – Dražební vyhláška – Elektronická dražba + Usnesení – oprava věcné břemeno – G.O.Trade Praha 22.03.2023 26.04.2023
13/2023 Obec Halenkovice – Pozvánka a program na V. zasedání ZO Halenkovice 16.03.2023 24.03.2023
12/2023 Ředitelství silnic ZK – Upozornění na ořez větví a stromů v blízkosti silnice II. a III. třídy v obci i mimo obec+ další info 09.03.2023 09.04.2023
11/2023 Obec Halenkovice – Rada obce – Záměr prodeje hasičského automobilu CAS 32 Tatra 138 – příjem nabídek 01.03.2023 17.03.2023
10/2023 Obec Halenkovice - Změna rozpočtu 1RO2023 27.02.2023 31.01.2024
9/2023 Honební společenstvo Halenkovice – Pozvánka na jednání valné hromady dne 09.03.2023 v budově OÚ Halenkovice 76 21.02.2023 09.03.2023
7/2023 MěÚ Napajedla, Stavební úřad – VV – o možnosti převzít písemnost – Františka Fialová, Hal. 332 16.02.2023 07.03.2023
8/2023 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Zlín – Výzva – Aktualizovaný seznam neznámých vlastníků pozemků v KN k 1.2.2023 16.02.2023 31.12.2023
6/2023 EG.D – Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie – část obce Dolina (U mlýna - směr hájenka) Horní a Spodní Kržle + seznam čísel popisných 09.02.2023 10.03.2023
4/2023 Obec Halenkovice – Usnesení ze IV. zasedání Zastupitelstva obce Halenkovice 30.01.2023 15.02.2023
5/2023 Obec Halenkovice – Změna rozpočtu obce Halenkovice č. 4/ZO/2022 30.01.2023 15.02.2023
3/2023 Obec Halenkovice – Pozvánka a program na IV. zasedání ZO Halenkovice 19.01.2023 27.01.2023
2/2023 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, územ. pracoviště Brno, Vyvěšení aukční vyhlášky – nabídka pozemků v k.ú. Halenkovice + přílohy 18.01.2023 31.01.2023
1/2023 Obec Halenkovice – Rada obce – Záměr úplatného pronájmu nebytových prostor místnost č. 23 v budově KD - č.p. 76 11.01.2023 27.01.2023
116/2022 Obec Halenkovice - Změna rozpočtu obce Halenkovice – č. 3/RO/2022 29.12.2022 31.01.2023
115/2022 MěÚ Otrokovice odbor ŽP – VV – o možnosti převzít písemnost – Rozhodnutí - Riedl Dionýs Spojené státy 28.12.2022 13.01.2023
111/2022 Obecní úřad Halenkovice – Oznámení o místě a době konání voleb – volba prezidenta ČR 2023 20.12.2022 30.01.2023
112/2022 Obec Halenkovice – Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Halenkovice 20.12.2022 05.01.2023
113/2022 Obec Halenkovice – Rozpočet obce Halenkovice na rok 2023 – příjmy + výdaje 20.12.2022 31.01.2024
110/2022 Obecní úřad Halenkovice – Pozvánka pro delegované a jmenované členy OVK – volba prezidenta ČR 2023 15.12.2022 23.12.2022
108/2022 Obec Halenkovice – Pozvánka a program na 3. zasedání Zastupitelstva obce Halenkovice 12.12.2022 20.12.2022
109/2022 Vláda České republiky – Opatření obecné povahy – ochrana vnitřních hranic – Slovensko – prodloužení 12.12.2022 28.12.2022
98/2022 Obec Halenkovice – Rada obce – Záměr úplatného pronájmu nebytových prostor – místnost č. 27 v budově čp. 76 09.12.2022 28.12.2022
99/2022 Obec Halenkovice – Rada obce – Záměr úplatného pronájmu nebytových prostor čp. 682 – st. plocha 754/3 09.12.2022 28.12.2022
100/2022 Obec Halenkovice – Rada obce – Záměr úplatného pronájmu nebytových prostor místnosti č. 24 v budově č.p. 76 09.12.2022 28.12.2022
101/2022 Obec Halenkovice – Rada obce – Záměr úplatného pronájmu nebytových prostor v zemědělské stavbě č.p. 682 09.12.2022 28.12.2022
102/2022 Obec Halenkovice – Rada obce – Záměr úplatného pronájmu nebytových prostor suterénu (Kavárny) v budově č.p. 76 09.12.2022 28.12.2022
103/2022 Obec Halenkovice – Rada obce – Záměr o úplatném pronájmu nebytových prostor 1. NP v budově č.p. 288 09.12.2022 28.12.2022
104/2022 Obec Halenkovice – Rada obce – Záměr o úplatném pronájmu pozemku parc. č. 3606/32 v k.ú. Halenkovice 09.12.2022 28.12.2022
105/2022 Obec Halenkovice – Rada obce – Záměr o úplatném pronájmu sklepního prostoru o velikosti 20 m2 v budově č.p. 288 09.12.2022 28.12.2022
106/2022 Obec Halenkovice – Rada obce – Záměr o úplatném pronájmu budovy č.p. 767 (střelnice), st. p. 769/1 09.12.2022 28.12.2022
107/2022 Obec Halenkovice – Plán zimní údržby obce Halenkovice 2022 - 2023 09.12.2022 31.12.2023
97/2022 Sdružení měst a obcí východní Moravy Zlín - Návrh rozpočtu na rok 2023 + Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2024 – 2026 01.12.2022 20.12.2022
96/2022 Obec Halenkovice – Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků – volby prezidenta 29.11.2022 14.01.2023
94/2022 Obec Halenkovice - Návrh rozpočtu obce Halenkovice na rok 2023 28.11.2022 20.12.2022
95/2022 - Obec Halenkovice - Návrh střednědobého výhledu obce Halenkovice na rok 2025 28.11.2022 20.12.2022
93/2022 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, územ. pracoviště Brno, Vyvěšení aukční vyhlášky – nabídka pozemků v k.ú. Halenkovice + přílohy 23.11.2022 06.12.2022
92/2022 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, územ. pracoviště Brno, Vyvěšení aukční vyhlášky – nabídka pozemků v k.ú. Halenkovice + přílohy 18.11.2022 06.12.2022
91/2022 MěÚ Otrokovice odbor ŽP – VV – o možnosti převzít písemnost – Riedl Dionýs Spojené státy 16.11.2022 02.12.2022