Úřední deska - archiv


 

Filtrovat dle roku:
Filtrovat dle typu:
Dokument Čas vyvěšení Čas stažení
57/2022 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Zlín – Výzva – Aktualizovaný seznam neznámých vlastníků pozemků v KN k 1.8.2022 12.08.2022 16.02.2023
56/2022 MěÚ Otrokovice – VV – opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy na pozemních komunikacích – Barum rally 11.08.2022 29.08.2022
53/2022 EG.D – Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie – část obce U Svatých (Járky + Díly) + seznam čísel popisných 08.08.2022 31.08.2022
54/2022 Obec Halenkovice – Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do ZO 08.08.2022 26.09.2022
55/2022 Obecní úřad Halenkovice – SSÚ – Rozhodnutí veřejnou vyhláškou – o změně kategorie pozemních komunikací zařazení do MK 08.08.2022 24.08.2022
51/2022 MěÚ Otrokovice – odbor dopravně správní – Opravné usnesení č. 530/2022–v písemnosti Rozhodnutí č. 520/2022 prodloužení platnosti územního a stavebního povolení – Silnice III/36747, Halenkovice 01.08.2022 17.08.2022
52/2022 Exekutorský úřad Brno, Mgr. Jaroslav Homola – Usnesení el. dražba – Dražební vyhláška – Koloman Ščuka – Halenkovice čp. 30 01.08.2022 23.09.2022
50/2022 Obec Halenkovice – stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise 18.07.2022 26.09.2022
49/2022 - Obecní úřad Halenkovice SSÚ-11-01-2021 BL oznámení o zahájení řízení VV 14.07.2022 02.08.2022
48/2022 MěÚ Otrokovice – VV – opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy na pozemních komunikacích 11.07.2022 31.08.2022
46/2022 Obec Halenkovice – Usnesení z XXVII. zasedání ZO Halenkovice 08.07.2022 26.07.2022
47/2022 Obec Halenkovice – seznam volebních obvodů, počet členů ZO a počet podpisů na peticích pro volby do ZO 08.07.2022 26.09.2022
45/2022 Zlínský kraj – VV – Doručení návrhu zprávy o uplatňování zásad územního rozvoje Zlínského kraje v uplynulém období 2018 - 2022 07.07.2022 08.08.2022
44/2022 Obec Halenkovice - Pozvánka a program na 27. zasedání ZO Halenkovice 30.06.2022 08.07.2022
41/2022 Obec Halenkovice – Účetní závěrka obce Halenkovice 2021 24.06.2022 30.06.2023
42/2022 Obec Halenkovice – Závěrečný účet obce Halenkovice za rok 2021 24.06.2022 30.06.2023
43/2022 Obec Halenkovice – Změna rozpočtu obce Halenkovice č. 2/ZO/2022 24.06.2022 31.12.2022
40/2022 Obec Halenkovice - Usnesení z XXVI. zasedání ZO Halenkovice 24.06.2022 12.07.2022
39/2022 Obec Halenkovice RO – Záměr pachtu pozemku p.č. 2395 k.ú. Žlutava cca 1328 m2 k zemědělským účelům + podmínky 22.06.2022 08.07.2022
38/2022 Obec Halenkovice – Pozvánka a program na XXVI. zasedání ZO Halenkovice 16.06.2022 24.06.2022
37/2022 Obec Halenkovice – Nařízení obce Halenkovice č. 1/2022 - Tržní řád Obce Halenkovice + zákaz podomního prodeje 10.06.2022 28.06.2022
34/2022 MěÚ Otrokovice – odbor dopravně správní – Rozhodnutí č. 520/2022 - prodloužení platnosti územního a stavebního povolení – Silnice III/36747, Halenkovice 07.06.2022 23.06.2022
35/2022 Obec Halenkovice – Návrh Účetní závěrky obce Halenkovice 2021 07.06.2022 24.06.2022
36/2022 Obec Halenkovice – Návrh Závěrečného účtu obce Halenkovice za rok 2021 07.06.2022 24.06.2022
32/2022 EG.D – Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie – celá obec Halenkovice + seznam čísel popisných 24.05.2022 16.06.2022
33/2022 EG.D – Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie – část obce U Svatých (Járky) + seznam čísel popisných 24.05.2022 16.06.2022
31/2022 MěÚ Otrokovice – odbor dopravně správní – Rozhodnutí č. 516/2022 – VV – společné územní a stavební povolení - Chodník podél sinice III/36747, Halenkovice 19.05.2022 07.06.2022
28/2022 MěÚ Napajedla – Sdělení - volby do ZO –seznam obcí a sídlo registrujícího úřadu pro podání kandidátních listin 11.05.2022 20.07.2022
29/2022 MěÚ Napajedla – Sdělení – volby do ZO – potřebný počet podpisů na peticích pro podání kandidátních listin 11.05.2022 20.07.2022
30/2022 Obec Halenkovice – Bezúplatná výpůjčka části pozemku 285/4 cca 12 m2 ke zbudování zpevněné parkovací plochy k RD 133 11.05.2022 27.05.2022
27/2022 Moravská vodárenská Olomouc – zveřejnění informace o kalkulaci cen pro vodné a stočné za rok 2021 - tabulka Zlínsko 29.04.2022 30.05.2022
26/2022 Obec Halenkovice – Zveřejnění informace - kalkulace všech položek výpočtu ceny pro stanovení vodného a stočného – 2021 + 3 x tabulka - volné + čištěné + součtové 27.04.2022 30.05.2022
25/2022 Finanční úřad Zlín, veřejná vyhláška – Zpřístupněný hromadný předpisný seznam – daň z nemovitých věcí na FÚ Otrokovice 26. 4. – 26.5. 2022 25.04.2022 27.05.2022
24/2022 Exekutorský úřad Plzeň – sever, JUDr. Vendula Flajšhansová – Dražební vyhláška - pozemek – Milan Tkáč Plzeň 22.04.2022 14.06.2022
23/2022 MěÚ Otrokovice – odbor dopravně správní – VV – Opatření obecné povahy – přechodná úprava provozu na silnici I/55 Napajedla–Fatra (25.4. -31.5.2022) 14.04.2022 01.06.2022
21/2022 EG.D – Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie – část obce Kopec + seznam čísel popisných 04.04.2022 26.04.2022
22/2022 Exekutorský úřad Brno, Mgr. Jaroslav Homola – Usnesení el. dražba – Dražební vyhláška – Koloman Ščuka – Halenkovice čp. 30 04.04.2022 20.05.2022
20/2022 MěÚ Otrokovice – odbor dopravně správní – Oznámení o zahájení společného řízení – prodloužení platnosti územního a stavebního povolení - VV – Silnice III/36747, Halenkovice 01.04.2022 19.04.2022
19/2022 Obec Halenkovice - Usnesení ZO č. 25 ze dne 24. 3. 2022 25.03.2022 12.04.2022
18/2022 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Zlín – aukční vyhláška – id. podíl ½ - pozemky parcel. č. 92, 93, 94 v k.ú. Halenkovice + přílohy 23.03.2022 25.04.2022
17/2022 Obec Halenkovice – Pozvánka a program na XXV. zasedání ZO Halenkovice 17.03.2022 25.03.2022
16/2022 Obec Halenkovice – Usnesení z mimořádného XXIV. zasedání ZO Halenkovice 10.03.2022 28.03.2022
14/2022 Zlínský kraj – VV - Doručení aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje a úplného znění ZÚR ZK 07.03.2022 23.03.2022
15/2022 Obec Halenkovice – Záměr výpůjčky obecního pozemku p.č. 3577 o výměře 209 m2 – uložení sítí a zajištění přístupu k RD – Ing. Fraňková Hal. 670 07.03.2022 23.03.2022
13/2022 MěÚ Otrokovice – odbor dopravně správní – Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení – VV – Chodník podél sinice III/36747, Halenkovice 04.03.2022 21.03.2022
12/2022 Obec Halenkovice – Pozvánka a program na mimořádné XXIV. zasedání ZO Halenkovice 02.03.2022 10.03.2022
11/2022 Ministerstvo zdravotnictví ČR – Mimořádné opatření – ochrana obyvatel – opatření proti šíření koronaviru 18.02.2022 01.03.2022
10/2022 Ministerstvo zdravotnictví ČR – Mimořádné opatření – ochrana obyvatel – opatření proti šíření koronaviru 14.02.2022 19.02.2022
9/2022 Exekutorský úřad Brno-město – soudní exekutor Mgr. Martin Kubena, Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání – elektronická dražba nemovitých věcí – Dynamic Item s.r.o. Brno 04.02.2022 11.03.2022
8/2022 Ministerstvo zemědělství Praha – Oznámení o vydání opatření obecné povahy – Národní plán povodí Labe, Dunaj, Odra 31.01.2022 15.02.2022