Archiv - Obecně závazné vyhlášky


Na této stránce máte k dispozici již neplatné Obecně závazné vyhlášky obce Halenkovice

OV01/2016 – O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Halenkovice - PDF

OV02/2016 – O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - PDF

OV01/2017 – O místním poplatku ze psů → PDF

OV01/2020 - O místním poplatku ze psů

OV02/2021 - O místním poplatku za systém odpadového hospodářství → PDF