Úřední deska - archiv


 

Filtrovat dle roku:
Filtrovat dle typu:
Dokument Čas vyvěšení Čas stažení
108/2022 Obec Halenkovice – Pozvánka a program na 3. zasedání Zastupitelstva obce Halenkovice 12.12.2022 20.12.2022
109/2022 Vláda České republiky – Opatření obecné povahy – ochrana vnitřních hranic – Slovensko – prodloužení 12.12.2022 28.12.2022
98/2022 Obec Halenkovice – Rada obce – Záměr úplatného pronájmu nebytových prostor – místnost č. 27 v budově čp. 76 09.12.2022 28.12.2022
99/2022 Obec Halenkovice – Rada obce – Záměr úplatného pronájmu nebytových prostor čp. 682 – st. plocha 754/3 09.12.2022 28.12.2022
100/2022 Obec Halenkovice – Rada obce – Záměr úplatného pronájmu nebytových prostor místnosti č. 24 v budově č.p. 76 09.12.2022 28.12.2022
101/2022 Obec Halenkovice – Rada obce – Záměr úplatného pronájmu nebytových prostor v zemědělské stavbě č.p. 682 09.12.2022 28.12.2022
102/2022 Obec Halenkovice – Rada obce – Záměr úplatného pronájmu nebytových prostor suterénu (Kavárny) v budově č.p. 76 09.12.2022 28.12.2022
103/2022 Obec Halenkovice – Rada obce – Záměr o úplatném pronájmu nebytových prostor 1. NP v budově č.p. 288 09.12.2022 28.12.2022
104/2022 Obec Halenkovice – Rada obce – Záměr o úplatném pronájmu pozemku parc. č. 3606/32 v k.ú. Halenkovice 09.12.2022 28.12.2022
105/2022 Obec Halenkovice – Rada obce – Záměr o úplatném pronájmu sklepního prostoru o velikosti 20 m2 v budově č.p. 288 09.12.2022 28.12.2022
106/2022 Obec Halenkovice – Rada obce – Záměr o úplatném pronájmu budovy č.p. 767 (střelnice), st. p. 769/1 09.12.2022 28.12.2022
97/2022 Sdružení měst a obcí východní Moravy Zlín - Návrh rozpočtu na rok 2023 + Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2024 – 2026 01.12.2022 20.12.2022
96/2022 Obec Halenkovice – Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků – volby prezidenta 29.11.2022 14.01.2023
94/2022 Obec Halenkovice - Návrh rozpočtu obce Halenkovice na rok 2023 28.11.2022 20.12.2022
95/2022 - Obec Halenkovice - Návrh střednědobého výhledu obce Halenkovice na rok 2025 28.11.2022 20.12.2022
93/2022 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, územ. pracoviště Brno, Vyvěšení aukční vyhlášky – nabídka pozemků v k.ú. Halenkovice + přílohy 23.11.2022 06.12.2022
92/2022 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, územ. pracoviště Brno, Vyvěšení aukční vyhlášky – nabídka pozemků v k.ú. Halenkovice + přílohy 18.11.2022 06.12.2022
91/2022 MěÚ Otrokovice odbor ŽP – VV – o možnosti převzít písemnost – Riedl Dionýs Spojené státy 16.11.2022 02.12.2022
89/2022 Obec Halenkovice – stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise – volby prezidenta 14.11.2022 14.01.2023
90/2022 Obec Halenkovice – Usnesení z 2. zasedání ZO Halenkovice 14.11.2022 30.11.2022
86/2022 EG.D – Upozornění majitelům pozemků na ořez stromů v blízkosti distribučního zařízení elektrické energie 11.11.2022 11.01.2023
87/2022 Dražební společnost Morava s.r.o. Zlín – Dražební vyhláška – Vladimír Galatík Tlumačov – pozůstalost 11.11.2022 14.12.2022
88/2022 Obec Halenkovice – Oznámení o vyhlášení právního předpisu – Tržní řád 11.11.2022 29.11.2022
84/2022 Obec Halenkovice – Pozvánka a program na zasedání ZO Halenkovice 02.11.2022 14.11.2022
83/2022 Vláda České republiky – Opatření obecné povahy – ochrana vnitřních hranic – Slovensko – prodloužení 31.10.2022 13.12.2022
82/2022 Obec Halenkovice – Usnesení z Ustavující zasedání ZO Halenkovice 21.10.2022 08.11.2022
81/2022 Město Otrokovice – VV – Oznámení o stanovení lhůty a místa vydání lesních hospodářských osnov 20.10.2022 08.11.2022
79/2022 Obec Halenkovice - Změna rozpočtu obce Halenkovice 2/RO/2022 13.10.2022 31.12.2022
80/2022 Obec Halenkovice – Pozvánka a program na Ustavující zasedání ZO Halenkovice 13.10.2022 21.10.2022
77/2022 EG.D – Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie – část obce Záhumení + seznam čísel popisných 10.10.2022 25.10.2022
78/2022 Vláda České republiky – Opatření obecné povahy – dočasné znovuzavedení ochrany vnitřních hranic – Slovensko 10.10.2022 10.11.2022
76/2022 Registrační úřad a Český statistický úřad – Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Halenkovice 27.09.2022 27.10.2022
75/2022 Obec Halenkovice – Rada obce – záměr bezúplatná výpůjčka části pozemku ve vlastnictví obce – ovocný sad 19.09.2022 12.10.2022
73/2022 Obec Halenkovice – Usnesení z XXVIII. zasedání ZO Halenkovice 16.09.2022 04.10.2022
74/2022 Obec Halenkovice – Změna rozpočtu obce Halenkovice – č. 3/ZO/2022 16.09.2022 31.12.2022
72/2022 Obec Halenkovice – Pozvánka a program na XXVIII. zasedání ZO Halenkovice 07.09.2022 16.09.2022
70/2022 Obec Halenkovice – Oznámení telefonního spojení do volební místnosti – volby do ZO 2022 05.09.2022 26.09.2022
71/2022 MěÚ Otrokovice – VV – opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – Automobilové závody 05.09.2022 21.09.2022
69/2022 Obec Halenkovice – Změna rozpočtu obce Halenkovice – č. 1/RO/2022 02.09.2022 31.12.2022
68/2022 Obec Halenkovice – Zastupitelstvo obce – záměr prodeje pozemku ve vlastnictví obce, dle cenové mapy – předkupní právo 31.08.2022 16.09.2022
63/2022 Obec Halenkovice – Zastupitelstvo obce – záměr prodeje pozemků ve vlastnictví obce, dle cenové mapy – předkupní právo 26.08.2022 16.09.2022
64/2022 Obec Halenkovice – Zastupitelstvo obce – záměr prodeje pozemků ve vlastnictví obce, dle cenové mapy – nabídky 26.08.2022 16.09.2022
65/2022 Obec Halenkovice – Zastupitelstvo obce – záměr prodeje pozemků ve vlastnictví obce, dle cenové mapy – předkupní právo 26.08.2022 16.09.2022
66/2022 Obec Halenkovice – Pozvánka na 1. zasedání okrskové volební komise pro jmenované a delegované členy – volby do ZO 2022 26.08.2022 02.09.2022
67/2022 Obec Halenkovice – Rada obce – záměr bezúplatná výpůjčka části pozemku ve vlastnictví obce – zbudování cesty 26.08.2022 15.09.2022
61/2022 Obec Halenkovice – Zastupitelstvo obce – záměr prodeje pozemků ve vlastnictví obce, dle cenové mapy – předkupní právo 25.08.2022 16.09.2022
62/2022 Obec Halenkovice – Oznámení o době a místě konání voleb do ZO 25.08.2022 26.09.2022
59/2022 - Obec Halenkovice - záměr prodeje pozemků 285-9 1233 285-10 (278) 24.08.2022 16.09.2022
60/2022 - Obec Halenkovice - záměr prodeje pozemku 3592-45 (192) 24.08.2022 16.09.2022
58/2022/58 - Obec Halenkovice - záměr prodeje pozemků 3802 3801-1 3801-2 (146) 23.08.2022 16.09.2022