Úřední deska - archiv


 

Filtrovat dle roku:
Filtrovat dle typu:
Dokument Čas vyvěšení Čas stažení
83/2019 – Záměr prodeje obecního majetku – pozemku par. 697/3 o celkové výměře 13 m2 – cena dle cenové mapy 19.11.2019 12.12.2019
82/2019 – Záměr bezúplatného převodu pozemků z majetku obce – pozemku par. č.233/11 o výměře 35 m2, 2605/5 výměra 114 m2, 3521/3 výměra 1795 m2 a 3521/2 výměra 49 m2 do vlastnictví Zlínského kraje – reciproční 18.11.2019 28.08.2020
81/2019 – Operační plán zimní údržby 2019–2020 14.11.2019 01.12.2019
78/2019 – Záměr prodeje 18.10.2019 29.01.2020
80/2019 – Obec Halenkovice – Veřejnoprávní smlouvy 2016 -2019 18.10.2019 18.10.2020
77/2019 – Usnesení z IX. zasedání Zastupitelstva obce Halenkovice 17.10.2019 31.10.2019
76/2019 – Upozornění vlastníkům či uživatelům pozemků na potřebu ořezu, případně odstranění dřevin + zásady 15.10.2019 31.03.2020
75/2019 – Pozvánka na IX. zasedání ZO Halenkovice 09.10.2019 16.10.2019
73/2019 – Změna rozpočtu obce 1/RO/2019 18.09.2019 10.01.2020
74/2019 – Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie – dopis + vypnutá oblast – Halenkovice – Dolní Konec – dne 02.10.2019 18.09.2019 04.10.2019
72/2019 – Záměr výpůjčky pozemku, p. č. 3606/57 o celkové výměře 25 m2 – vodovodní přípojka 17.09.2019 15.09.2019
71/2019 – Výzva neznámým vlastníkům nemovitostí nedostatečně označených v KN + příloha (seznam nemovitostí) – aktualizace k 1.8.2019 Halenkovice 04.09.2019 19.02.2021
70/2019 – Záměr úplatného převodu nemovitých věcí – pozemek parcel. 3557/42 a 3556/7 – RZK č. 0648/R21/19 03.09.2019 10.11.2019
68/2019 – Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie – dopis + vypnutá oblast – Halenkovice – K/277/3 – dne 23. 9. 2019 02.09.2019 24.09.2019
69/2019 – Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy + příloha 02.09.2019 07.04.2020
67/2019 – Záměr výpůjčky obecního pozemku – RO/02/16/2019 30.08.2019 18.09.2019
62/2019 – Změna rozpočtu obce 3/ZO/2019 29.08.2019 12.12.2019
63/2019 – Usnesení z VIII. zasedání ZO Halenkovice 29.08.2019 16.09.2019
64/2019 – Záměr prodeje obecního pozemku 29.08.2019 17.10.2019
65/2019 – Záměr prodeje obecního pozemku 29.08.2019 17.10.2019
66/2019 – Záměr prodeje obecního pozemku – ZO/14/VIII 29.08.2019 17.10.2019
61/2019 – Záměr výpůjčky pozemku, p. č. 3606/57 o celkové výměře 25 m2 p. – vodovodní přípojka 27.08.2019 17.09.2019
60/2019 – Pozvánka a program na VIII. zasedání ZO Halenkovice 22.08.2019 29.08.2019
59/2019 – Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy – Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – automobilová soutěž Barum rally 2019 – RZ Halenkovice + mapky Otrokovicko 13.08.2019 29.08.2019
58/2019 – záměr výpůjčky pozemku, p. č. 3534/11a 3534/8 o celkové výměře 210m2 07.08.2019 27.08.2019
57/2019 – Oznámení o výběrovém řízení č. BZL/017/2019 + příloha 30.07.2019 27.08.2019
55/2019 – Veřejná vyhláška – pozvánka na zjišťování průběhu hranic – komplexní pozemkové úpravy + VV 17.07.2019 20.08.2019
56/2019 – Záměr výpůjčky pozemku, p. č. 233/5 a 3544 o celkové výměře 90 m2 17.07.2019 06.08.2019
53/2019 – Oznámení o přerušení dodávky el. proudu – dopis + soupis čísel popisných – 30.7. 2019 03.07.2019 02.08.2019
54/2019 – Oznámení o přerušení dodávky el. proudu – dopis + soupis čísel popisných - 1.8.2019 03.07.2019 02.08.2019
51/2019 – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Halenkovice – pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti – Geon s.r.o. Sokolnice – provedení geotechnického průzkumu 25.06.2019 11.07.2019
52/2019 – Veřejná vyhláška, Opatření veřejné povahy – přechodná úprava provozu – oprava železničního přejezdu Spytihněv (od 20.07. do 24.07.2019) 25.06.2019 11.07.2019
50/2019 – Veřejná vyhláška, Rozhodnutí č. 66/2019 – aktualizace – Kanalizační řád obce Halenkovice. 11.06.2019 27.06.2019
47/2019 – Závěrečný účet obce Halenkovice za rok 2018 06.06.2019 30.06.2020
48/2019 – Účetní závěrka obce Halenkovice za rok 2018 06.06.2019 30.06.2020
49/2019 – Usnesení ze VII. zasedání ZO Halenkovice 06.06.2019 24.06.2019
46/2019 – Pozvánka a program na VII. zasedání ZO Halenkovice 28.05.2019 06.06.2019
45/2019 – Opis výsledků – Volby do Evropského parlamentu 2019 27.05.2019 27.06.2019
41/2018 – Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy – Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – „Pohádka“ - 25.5.2019 + mapka DZ 23.05.2019 11.06.2019
42/2019 – Doručení veřejnou vyhláškou – pozvánka na zjišťování průběhu hranic – komplexní pozemkové úpravy + VV 23.05.2019 24.06.2019
44/2019 – Oznámení o přerušení dodávky el. proudu – dopis + soupis čísel popisných 23.05.2019 11.06.2019
43/2019 – Zápis z úvodního jednání ze dne 15.5.2019 – doručení veřejnou vyhláškou – komplexní pozemkové úpravy 23.05.2019 24.06.2019
39/2019 – Návrh účetní závěrky obce Halenkovice za rok 2018 20.05.2019 05.06.2019
40/2019 – Návrh závěrečného účtu obce Halenkovice za rok 2018 20.05.2019 05.06.2019
34/2019 – Usnesení z VI. mimořádného zasedání ZO Halenkovice 07.05.2019 23.05.2019
35/2019 – Veřejná vyhláška, Oznámení o zahájení řízení – aktualizace – Kanalizační řád obce Halenkovice. 07.05.2019 23.05.2019
36/2019 – Veřejná vyhláška – Usnesení č. 52/2019 – účastníci řízení 07.05.2019 23.05.2019
37/2019 – Oznámení o době a místě konání voleb v obci Halenkovice – pro volby do EP - 2019 07.05.2019 27.05.2019
38/2019 – Změna rozpočtu obce 2019 – 2/ZO/2019 07.05.2019 10.01.2020
31/2019 – Státní pozemkový úřad Zlín - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Halenkovice – pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti – Georeal Plzeň 30.04.2019 28.06.2022