Úřední deska - archiv


 

Filtrovat dle roku:
Filtrovat dle typu:
Dokument Čas vyvěšení Čas stažení
32/2019 – Usnesení za zasedání mimořádného VI. ZO Halenkovice 07.05.2019 23.05.2019
33/2019 – Veřejná vyhláška, Oznámení o zahájení řízení – aktualizace – Kanalizační řád obce Halenkovice. 07.05.2019 23.05.2019
34/2019 – Veřejná vyhláška – Usnesení č. 52/2019 – účastníci řízení 07.05.2019 23.05.2019
27/2019 – Pozvánka na VI. mimořádné zasedání ZO Halenkovice 26.04.2019 07.05.2019
25/2019 – Oznámení o zahájení řízení komplexních pozemkových úprav – Pozvánka na úvodní jednání 15. 5. 2019 – Beseda Otrokovice v 15.00 hod. 25.04.2019 16.05.2019
26/2019 – Oznámení termínu 1. zasedání okrskové volební komise – pro volby do EP – 2019 25.04.2019 06.05.2019
20/2019 – Usnesení z V. zasedání ZO Halenkovice 11.04.2019 24.04.2019
18/2019 – Pozvánka s programem na V. zasedání zastupitelstva obce Halenkovice 03.04.2019 11.04.2019
14/2019 – Usnesení o nařízení dražebního roku – Richard Jelínek Halenkovice 87 – dražební VV 21.03.2019 18.04.2019
13/2019 – Úplné znění nařízení Státní veterinární správy – ukončení mimořádných veterinárních opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – afrického moru prasat (dále jen „AMP“) ve Zlín.kraji – domácí chov prasat 19.03.2019 19.04.2019
12/2019 – Záměr pronájmu části obecního pozemku p.č. 3602/1 15.03.2019 02.04.2019
01/2019 – Záměr pronájmu části obecního pozemku p.č. 3606/1 01.03.2019 02.04.2019
11/2019 – Usnesení z IV. zasedání ZO Halenkovice 18.02.2019 27.02.2019
09/2019 – Veřejná vyhláška - Usnesení o elektronické dražbě nemovitostí v Halenkovicích – Z. Pavlačíková, Míškovice 47 12.02.2019 11.04.2019
04/2019 – Usnesení z III. zasedání ZO Halenkovice 31.01.2019 18.02.2019
05/2019 – Změna rozpočtu obce 01/ZO/2019 31.01.2019 06.05.2019
10/2019 – Pozvánka a program na IV. zasedání ZO Halenkovice 31.01.2019 18.02.2019
03/2019 – Komplexní pozemkové úpravy – oznámení o zjišťování průběhu hranic + mapka (příloha) 25.01.2019 07.03.2019
02/2018 – Pozvánka na III. zasedání Zastupitelstva obce Halenkovice 23.01.2019 31.01.2019
Výzva – veřejná zakázka – Výběrové řízení na nákup nábytku a žákovských pomůcek pro odbornou učebnu fyziky-chemie – ZŠ Halenkovice 03.01.2019 16.01.2019
102/2018 – Změna rozpočtu obce 04/ZO/2018 21.12.2018 31.01.2019
106/2018 – Usnesení z II. zasedání ZO Halenkovice 2018 – 2/ZO 21.12.2018 07.01.2019
101/2018 – Úplné znění nařízení Státní veterinární správy – mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – afrického moru prasat (dále jen „AMP“) ve Zlínském kraji v populaci volně žijící zvěře 19.12.2018 19.01.2019
100/2018 – Změna nařízení Státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – afrického moru prasat (dále jen „AMP“) ve Zlínském kraji v populaci volně žijící zvěře 19.12.2018 19.01.2019
99/2018 – Pozvánka s programem na II. zasedání ZO Halenkovice 12.12.2018 21.12.2018
97/2018 – Výzva - veřejná zakázka na stavební práce ZŠ Halenkovice 05.12.2018 18.12.2018
98/2018 – Výzva - veřejná zakázka na vybavení ICT a nábytku – ZŠ Halenkovice 05.12.2018 18.12.2018
93/2018 – Návrh rozpočtu obce Halenkovice na rok 2019 příjmová a výdajová část 04.12.2018 21.12.2018
94, 95-2018 – Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2021, 2022 – návrh 04.12.2018 21.12.2018
91/2018 – Záměr prodeje obecního pozemku, p.č. 2657/10 03.12.2018 21.12.2018
92/2018 – Záměr prodeje obecního pozemku, p.č. 3547 03.12.2018 21.12.2018
88/2018 – Pozvánka na Valné shromáždění Sdružení měst a obcí Východní Moravy 26.11.2018 11.12.2018
89/2018 – střednědobý výhled rozpočtu Sdružení měst a obcí Východní Moravy na rok 2020 – 2022 26.11.2018 11.12.2018
90/2018 – Návrh rozpočtu Sdružení měst a obcí Východní Moravy na rok 2019 26.11.2018 11.12.2018
86/2018 – Úplné znění nařízení SVS – mimořádná veterinární opatření – africký mor prasat- čj. SVS/2018/134101-Z 26.11.2018 26.12.2018
87/2018 – Změna nařízení SVS – mimořádná veterinární opatření africký mor prasat - čj. SVS/2018/133384-Z 26.11.2018 26.12.2018
84/2018 – Usnesení z I. zasedání ZO Halenkovice 2018 – 1/ZO 15.11.2018 03.12.2018
85/2018 – Změna rozpočtu obce 03/ZO/2018 15.11.2018 21.12.2018
83/2018 – Veřejná vyhláška doručení aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje ZK a úplného znění zásad územ. rozvoje 12.11.2018 28.11.2018
82/2018 – Pozvánka s programem na I. zasedání ZO Halenkovice 2018 06.11.2018 15.11.2018
81/2018 – Usnesení z Ustavujícího zasedání ZO Halenkovice 2018 01.11.2018 19.11.2018
80/2018 – Komplexní pozemkové úpravy – oznámení o zjišťování průběhu hranic + mapka zájmového území 24.10.2018 26.11.2018
79/2018 – Ustavující zasedání ZO Halenkovice – Pozvánka s programem 23.10.2018 01.11.2018
78/2018 – Veřejná vyhláška – Stanovení přechodné úpravy na pozemní komunikaci – stanovení dopravního značení – oprava železničního přejezdu – uzavírka Halenkovice–Napajedla + mapka 22.10.2018 07.11.2018
76/2018 – Záměr výpůjčky pozemku, p.č. 233/2 17.10.2018 06.11.2018
77/2018 – Záměr výpůjčky pozemku, p.č., 2657/3, 2657/9, 2657/10, 3562/1, 3562/4 17.10.2018 06.11.2018
75/2018 – Opis výsledku voleb Senát 2018 – II. kolo 13.10.2018 13.11.2018
74/2018 – Opis výsledku voleb Senát 2018 – I. kolo 06.10.2018 06.11.2018
73/2018 – Opis výsledku voleb ZO 2018 06.10.2018 06.11.2018
72/2018 – Zápis výsledků voleb ZO 2018 06.10.2018 06.11.2018