Úřední deska - archiv


 

Filtrovat dle roku:
Filtrovat dle typu:
Dokument Čas vyvěšení Čas stažení
74/2019 – Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie – dopis + vypnutá oblast – Halenkovice – Dolní Konec – dne 02.10.2019 18.09.2019 04.10.2019
72/2019 – Záměr výpůjčky pozemku, p. č. 3606/57 o celkové výměře 25 m2 – vodovodní přípojka 17.09.2019 15.09.2019
68/2019 – Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie – dopis + vypnutá oblast – Halenkovice – K/277/3 – dne 23. 9. 2019 02.09.2019 24.09.2019
67/2019 – Záměr výpůjčky obecního pozemku – RO/02/16/2019 30.08.2019 18.09.2019
63/2019 – Usnesení z VIII. zasedání ZO Halenkovice 29.08.2019 16.09.2019
61/2019 – Záměr výpůjčky pozemku, p. č. 3606/57 o celkové výměře 25 m2 p. – vodovodní přípojka 27.08.2019 17.09.2019
60/2019 – Pozvánka a program na VIII. zasedání ZO Halenkovice 22.08.2019 29.08.2019
59/2019 – Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy – Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – automobilová soutěž Barum rally 2019 – RZ Halenkovice + mapky Otrokovicko 13.08.2019 29.08.2019
57/2019 – záměr výpůjčky pozemku, p. č. 3534/11a 3534/8 o celkové výměře 210m2 07.08.2019 27.08.2019
58/2019 – Oznámení o výběrovém řízení č. BZL/017/2019 + příloha 30.07.2019 27.08.2019
55/2019 – Veřejná vyhláška – pozvánka na zjišťování průběhu hranic – komplexní pozemkové úpravy + VV 17.07.2019 20.08.2019
56/2019 – Záměr výpůjčky pozemku, p. č. 233/5 a 3544 o celkové výměře 90 m2 17.07.2019 06.08.2019
53/2019 – Oznámení o přerušení dodávky el. proudu – dopis + soupis čísel popisných – 30.7. 2019 03.07.2019 02.08.2019
54/2019 – Oznámení o přerušení dodávky el. proudu – dopis + soupis čísel popisných - 1.8.2019 03.07.2019 02.08.2019
51/2019 – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Halenkovice – pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti – Geon s.r.o. Sokolnice – provedení geotechnického průzkumu 25.06.2019 11.07.2019
52/2019 – Veřejná vyhláška, Opatření veřejné povahy – přechodná úprava provozu – oprava železničního přejezdu Spytihněv (od 20.07. do 24.07.2019) 25.06.2019 11.07.2019
50/2019 – Veřejná vyhláška, Rozhodnutí č. 66/2019 – aktualizace – Kanalizační řád obce Halenkovice. 11.06.2019 27.06.2019
49/2019 – Usnesení ze VII. zasedání ZO Halenkovice 06.06.2019 24.06.2019
46/2019 – Pozvánka a program na VII. zasedání ZO Halenkovice 28.05.2019 06.06.2019
45/2019 – Opis výsledků – Volby do Evropského parlamentu 2019 27.05.2019 27.06.2019
41/2018 – Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy – Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – „Pohádka“ - 25.5.2019 + mapka DZ 23.05.2019 11.06.2019
42/2019 – Doručení veřejnou vyhláškou – pozvánka na zjišťování průběhu hranic – komplexní pozemkové úpravy + VV 23.05.2019 24.06.2019
44/2019 – Oznámení o přerušení dodávky el. proudu – dopis + soupis čísel popisných 23.05.2019 11.06.2019
43/2019 – Zápis z úvodního jednání ze dne 15.5.2019 – doručení veřejnou vyhláškou – komplexní pozemkové úpravy 23.05.2019 24.06.2019
39/2019 – Návrh účetní závěrky obce Halenkovice za rok 2018 20.05.2019 05.06.2019
40/2019 – Návrh závěrečného účtu obce Halenkovice za rok 2018 20.05.2019 05.06.2019
34/2019 – Usnesení za zasedání mimořádného VI. ZO Halenkovice 07.05.2019 23.05.2019
35/2019 – Veřejná vyhláška, Oznámení o zahájení řízení – aktualizace – Kanalizační řád obce Halenkovice. 07.05.2019 23.05.2019
36/2019 – Veřejná vyhláška – Usnesení č. 52/2019 – účastníci řízení 07.05.2019 23.05.2019
37/2019 – Oznámení o době a místě konání voleb v obci Halenkovice – pro volby do EP - 2019 07.05.2019 27.05.2019
38/2019 – Změna rozpočtu obce 2019 – 2/ZO/2019 07.05.2019 29.08.2019
32/2019 – Záměr výpůjčky pozemku, p.č. 3055/10 o celkové výměře 20 m2 p. Ján Štefančík, Prokopa Holého 741, Uherské Hradiště 30.04.2019 28.05.2019
33/2019 – záměr výpůjčky pozemku, p. č. 278/9 o celkové výměře 10 m2 p. Martin Vavruša Zlín 30.04.2019 11.06.2019
28/2019 – Porovnání všech položek výpočtu pro vodné a stočné – čištěné a volné 29.04.2019 29.05.2019
30/2019 – Záměr prodeje – traktor 29.04.2019 28.05.2019
29/2019 – Záměr prodeje – automobil 29.04.2019 25.06.2019
27/2019 – Pozvánka na VI. mimořádné zasedání ZO Halenkovice 26.04.2019 07.05.2019
23/2019 – Veřejná vyhláška – Daň z nemovitosti 2019 – Hromadný předpis k nahlédnutí + informace o platbách – složenky, SIPO, e-mail 25.04.2019 28.05.2019
25/2019 – Oznámení o zahájení řízení komplexních pozemkových úprav – Pozvánka na úvodní jednání 15. 5. 2019 – Beseda Otrokovice v 15.00 hod. 25.04.2019 16.05.2019
26/2019 – Oznámení termínu 1. zasedání okrskové volební komise – pro volby do EP – 2019 25.04.2019 06.05.2019
24/2019 – Pozvánka na zjišťování průběhu hranic – komplexní pozemkové úpravy 25.04.2019 05.06.2019
20/2019 – Usnesení z V. zasedání ZO Halenkovice 11.04.2019 24.04.2019
21/2019 – Dražební vyhláška – o provedení elektronické dražby v k.ú. Halenkovice, Marie Gajdošíková, Nevšová 108 11.04.2019 05.06.2019
19/2019 – Stanovení počtu volebních okrsků a jejich sídel – Volby do EU 2019 09.04.2019 27.05.2019
18/2019 – Pozvánka s programem na V. zasedání zastupitelstva obce Halenkovice 03.04.2019 11.04.2019
16/2019 – Informace pro voliče, který změnil trvalý pobyt po 14. dubnu 2019 27.03.2019 27.05.2019
15/2019 – Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí – Volby do EU 25.03.2019 27.05.2019
14/2019 – Usnesení o nařízení dražebního roku – Richard Jelínek Halenkovice 87 – dražební VV 21.03.2019 18.04.2019
13/2019 – Úplné znění nařízení Státní veterinární správy – ukončení mimořádných veterinárních opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – afrického moru prasat (dále jen „AMP“) ve Zlín.kraji – domácí chov prasat 19.03.2019 19.04.2019
12/2019 – Záměr pronájmu části obecního pozemku p.č. 3602/1 15.03.2019 02.04.2019