Úřední deska - archiv


 

Filtrovat dle roku:
Filtrovat dle typu:
Dokument Čas vyvěšení Čas stažení
33/2024 Obec Halenkovice – Pozvánka a program na XI. zasedání ZO Halenkovice 09.05.2024 17.05.2024
32/2024 Obec Halenkovice – Pozvánka pro jmenované a delegované členy OVK - Volby do Evropského parlamentu 07.05.2024 16.05.2024
30/2024 MěÚ Otrokovice – Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy – Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – Napajedla x Halenkovice – oprava kolejiště – uzavírka silnice 29.04.2024 15.05.2024
24/2024 Finanční úřad pro Zlínský kraj – Hromadný předpis k nahlédnutí – Daň z nemovitých věcí 2024 11.04.2024 16.05.2024
21/2024 Státní pozemkový úřad Zlín – Zápis ze závěrečného jednání – komplexní pozemkové úpravy Halenkovice 10.04.2024 26.04.2024
22/2024 MěÚ Otrokovice – Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení společného řízení – Prodloužení platnosti územního a stavebního povolení – Silnice III/36747 Halenkovice 10.04.2024 26.04.2024
23/2024 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, územ. pracoviště Brno, Vyvěšení aukční vyhlášky – nabídka pozemků v k.ú. Halenkovice + přílohy 10.04.2024 26.04.2024
20/2024 Obec Halenkovice – starosta – Stanovení minimálního počtu členů OVK – Volby do Evropského parlamentu 08.04.2024 17.05.2024
19/2024 MěÚ Otrokovice – Veřejná vyhláška – O možnosti převzít písemnost – Ladislava Gregorová Líšná - vrtaná studna p.č. 2184/2 (PK) – oznámení o zahájení řízení 04.04.2024 23.04.2024
17/2024 Obec Halenkovice – Usnesení zastupitelstva z X. zasedání ZO Halenkovice 28.03.2024 15.04.2024
16/2024 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, územ. pracoviště Brno, Vyvěšení aukční vyhlášky – nabídka pozemků v k.ú. Halenkovice + přílohy 26.03.2024 17.04.2024
15/2024 Obec Halenkovice – Pozvánka a program na X. zasedání ZO Halenkovice 21.03.2024 28.03.2024
13/2024 MěÚ Otrokovice – Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy – Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – rekonstrukce úseku silnice č. III/36747 v obci Halenkovice 14.03.2024 05.04.2024
14/2024 Státní pozemkový úřad Praha 3 - Pozvánka na závěrečné jednání - komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Halenkovice 14.03.2024 04.04.2024
12/2024 MěÚ Otrokovice – Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy – Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – Halenkovice-Žlutava – automobilové závody 08.03.2024 25.03.2024
9/2024 Obec Halenkovice, Rada obce – vyhlášení konkurzu na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky ZŠ a MŠ Halenkovice 29.02.2024 16.04.2024
10/2024 Obec Halenkovice – Zveřejnění Výroční zprávy za rok 2023 o činnosti v oblasti poskytování informací – zák. č. 106/1999 29.02.2024 31.03.2024
8/2024 EG.D – Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie – Halenkovice + seznam čísel popisných 08.02.2024 08.03.2024
6/2024 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, územ. pracoviště Brno, Vyvěšení aukční vyhlášky – nabídka pozemků v k.ú. Halenkovice + přílohy 07.02.2024 23.02.2024
7/2024 Ředitelství silnic Zlínského kraje – Upozornění – ořez větví a stromů podél silnic II. a III. třídy. 07.02.2024 07.04.2024
4/2024 Obec Halenkovice – Usnesení zastupitelstva z IX. zasedání ZO Halenkovice 26.01.2024 13.02.2024
3/2024 Obecní úřad Halenkovice, silniční správní úřad – Výzva k odstranění dřevin 25.01.2024 13.02.2024
2/2024 Obec Halenkovice – Pozvánka a program na IX. zasedání ZO Halenkovice 18.01.2024 26.01.2024
1/2024 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, územ. pracoviště Brno, Vyvěšení aukční vyhlášky – nabídka pozemků v k.ú. Halenkovice + přílohy 10.01.2024 29.01.2024
88/2023 Finanční úřad Zlín – Infolinky k dani z nemovitých věcí 2024 – rozšíření od 2.1.2024 do 31.01.2024 – dle místa TP 20.12.2023 31.01.2024
86/2023 Obec Halenkovice – Obecně závazná vyhláška 1/2023 – poplatky za odpadové hospodářství 20.12.2023 05.01.2024
87/2023 Obec Halenkovice – Obecně závazná vyhláška 2/2023 – poplatky ze psů 20.12.2023 05.01.2024
89/2023 EG.D - Upozornění vlastníkům pozemků na ořezy stromů + zásady pro odstraňování a ořez dřevin 20.12.2023 02.04.2024
82/2023 Obec Halenkovice – Usnesení ze VIII. zasedání Zastupitelstva obce Halenkovice 15.12.2023 02.02.2024
85/2023 MěÚ Otrokovice – odbor dopravně správní – VV – Opatření obecné povahy – přechodná úprava provozu na komunikaci Halenkovice Napajedla (16.12.2023) – oprava železnice 15.12.2023 31.12.2023
81/2023 Státní pozemkový úřad Zlín – Veřejná vyhláška – Oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav 14.12.2023 02.02.2024
80/2023 Obec Halenkovice – Rada obce – Záměr úplatného pronájmu budovy čp. 767 (střelnice) – p.č. st. 769/1 bez společen. místnosti a přilehlé kuchyňky v 1. NP 12.12.2023 28.12.2023
79/2023 Soudní exekutor Mgr. Kocinec, Frýdek – Místek – Dražební vyhláška el. – pozemky v k. ú. Halenkovice 08.12.2023 16.03.2024
78/2023 Obec Halenkovice – Pozvánka a program na VIII. zasedání ZO Halenkovice 07.12.2023 15.12.2023
77/2023 Obec Halenkovice – Výběrové řízení – Vedoucí tiskového a kulturního oddělení Obecního úřadu Halenkovice 01.12.2023 19.12.2023
73/2023 Obec Halenkovice – Změna rozpočtu obce Halenkovice č. 7/RO/2023 30.11.2023 31.01.2024
74/2023 Obec Halenkovice, Rada obce – záměr prodeje nového pozemku – parcela 3550/3 – 6 m2 – dle cenové mapy 30.11.2023 15.12.2023
75/2023 Obec Halenkovice, Rada obce – záměr prodeje části pozemku – parcela 3534/11 – 69 m2 – dle cenové mapy 30.11.2023 15.12.2023
76/2023 MěÚ Napajedla - Rozhodnutí Stavební povolení - FVE Lukrom plus 30.11.2023 19.12.2023
71/2023 - Obec Halenkovice - Návrh rozpočtu obce Halenkovice na rok 2024 28.11.2023 15.12.2023
72/2023 Obec Halenkovice Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu obce Halenkovice na rok 2026 28.11.2023 15.12.2023
68/2023 Úřad pro civilní letectví – Letecký stavební úřad Praha – VV Opatření obecné povahy – Vyhlášení ochranného pásma letiště Kunovice 22.11.2023 08.12.2023
69/2023 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, územ. pracoviště Brno, Vyvěšení aukční vyhlášky – nabídka pozemku v k.ú. Halenkovice + přílohy 22.11.2023 08.12.2023
66/2023 MěÚ Otrokovice – odbor ŽP – VV – O možnosti převzít písemnost – vrtaná studna a vodovod – Rozhodnutí ze dne 20.11.2023 OTRK/OŽP/51287/2023/HEJ 20.11.2023 06.12.2023
67/2023 Obec Halenkovice – Změna rozpočtu obce Halenkovice – č. 6/RO/2023 20.11.2023 31.01.2024
65/2023 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, územ. pracoviště Brno, Vyvěšení aukční vyhlášky – nabídka pozemku v k.ú. Halenkovice + přílohy 07.11.2023 27.11.2023
63/2023 MěÚ Otrokovice – odbor ŽP – VV – O možnosti převzít písemnost – zahájení vodoprávního řízení a územ. a stavební řízení – OTRK/OŽP/51287/2023/HEJ 23.10.2023 08.11.2023
64/2023 MěÚ Napajedla – Oznámení o zahájení stavebního řízení - FVE Lukrom plus 23.10.2023 08.11.2023
62/2023 Krajský úřad Zlínského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství – Usnesení veřejnou vyhláškou, prodloužení lhůty k vydání rozhodnutí MěÚ Otrokovice. 17.10.2023 02.11.2023
61/2023 MěÚ Otrokovice – odbor dopravně správní – VV – Opatření obecné povahy – přechodná úprava provozu na komunikacích Halenkovice – Silnice Halenkovice - Spytihněv 06.10.2023 24.10.2023