Úřední deska - archiv


 

Filtrovat dle roku:
Filtrovat dle typu:
Dokument Čas vyvěšení Čas stažení
Výzva – veřejná zakázka – Výběrové řízení na nákup nábytku a žákovských pomůcek pro odbornou učebnu fyziky-chemie – ZŠ Halenkovic 03.01.2019 16.01.2019
Usnesení z II. zasedání ZO Halenkovice 2018 – 2/ZO 21.12.2018 07.01.2019
Pozvánka na II. zasedání Zastupitelstva obce Halenkovice 12.12.2018 21.12.2018
Výzva – veřejná zakázka na stavební práce – ZŠ Halenkovice 05.12.2018 18.12.2018
Výzva – veřejná zakázka vybavení ICT a nábytku – ZŠ Halenkovice 05.12.2018 18.12.2018
Návrh rozpočtu obce Halenkovice na rok 2019 příjmová a výdajová část 04.12.2018 20.12.2018
Návrh střednědobého výhledu obce Halenkovice na rok 2021-2022 04.12.2018 20.12.2018
Záměr prodeje obecního pozemku 03.12.2018 21.12.2018
Záměr prodeje obecního pozemku 03.12.2018 21.12.2018
Pozvánka na Valné shromáždění Sdružení měst a obcí Východní Moravy 26.11.2018 11.12.2018
Střednědobý výhled rozpočtu Sdružení měst a obcí Východní Moravy na rok 2020–2022 26.11.2018 11.12.2018
Návrh rozpočtu Sdružení měst a obcí Východní Moravy na rok 2019 26.11.2018 11.12.2018
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj, Úplné znění nařízení SVS – mimořádná veterinární opatření – africký mor prasat- čj. SVS/2018/134101-Z 26.11.2018 12.12.2018
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj, Změna nařízení SVS – mimořádná veterinární opatření africký mor prasat - čj. SVS/2018/133384-Z 26.11.2018 12.12.2018
Usnesení z I. zasedání ZO Halenkovice 2018 – 1/ZO 15.11.2018 30.11.2018
Veřejná vyhláška – Doručení aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje a úplného znění Zásad územního rozvoje Zlínského kraje po vydání aktualizace č. 2 12.11.2018 28.11.2018
Pozvánka na I. zasedání Zastupitelstva obce Halenkovice 2018 06.11.2018 15.11.2018
Usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Halenkovice 2018 01.11.2018 17.11.2018
Veřejná vyhláška – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Halenkovic – oznámení o zjišťování průběhu hranic pozemků + mapka území 24.10.2018 24.11.2018
Pozvánka na ustavující zasedání Zastupitelstva obce Halenkovice 23.10.2018 01.11.2018
Veřejná vyhláška – Stanovení přechodné úpravy na pozemní komunikaci – stanovení dopravního značení – oprava železničního přejezdu – uzavírka Halenkovice–Napajedla + mapka 22.10.2018 07.11.2018
Opis výsledku voleb Senát 2018 – II. kolo 13.10.2018 13.11.2018
Opis výsledku voleb Senát 2018 – I. kolo 06.10.2018 06.11.2018
Opis výsledku voleb ZO 2018 06.10.2018 06.11.2018
Výsledky voleb ZO 2018 06.10.2018 06.11.2018
Úprava rozpočtu obce - rozpočtové opatření 2/RO/2018 20.09.2018 06.12.2018
Oznámení o místě a době voleb - Senát + ZO 20.09.2018 15.10.2018
Úprava rozpočtu ZO/02/2018 29.08.2018 15.11.2018
Usnesení z XXII. zasedání ZO Halenkovice 29.08.2018 14.09.2018
Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků – volby Senát 21.08.2018 15.10.2018
Pozvánka s programem - XXII. zasedání zastupitelstva obce 20.08.2018 29.08.2018
Výpůjčka pozemku 270/25 20.08.2018 05.09.2018
Volby 2018 – Oznámení počtu členů OVK 06.08.2018 08.10.2018
Volby 2018 – Poskytnutí informace o počtu a sídle vol okrsku 06.08.2018 08.10.2018
Dražební vyhláška – opakovaná dražba nemovitých věcí – pozemky (podíl) zapsané na LV 2272 a LV 137 23.07.2018 08.08.2018
Oznámení – volby do ZO / počet členů zastupitelstva / volebních obvodů / počet hlasů na peticích 13.07.2018 06.10.2018
Opatření obecné povahy – Stanovení přechodné úpravy na pozemních komunikacích. 18.06.2018 04.07.2018
Sdružení měst a obcí Východní Moravy – závěrečný účet a audit 2017 05.06.2018 22.06.2018
Pozvánka na jednání valného shromáždění – SMOVM 05.06.2018 22.06.2018
Záměr prodeje obecního pozemku 47_2018 04.06.2018 29.08.2018
USNESENÍ z XXI. zasedání Zastupitelstva obce Halenkovice konaného v Halenkovicích dne 31. května 2018 01.06.2018 19.06.2018
Exekutorský úřad Brno, Mgr. Jan Krejsta – Usnesení o dražební vyhlášce – elektronická dražba nemovité věci (Richard Jelínek, Halenkovice 87) č.j. 159 EX 01115/17-132 23.05.2018 03.07.2018
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj – Úplné znění nařízení Státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – afrického moru prasat (dále jen „AMP“) ve Zlínském kraji v populaci volně žijící zvěře čj. SVS/2018/061260-Z 23.05.2018 31.12.2018
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj – Změna nařízení Státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – afrického moru prasat (dále jen „AMP“) ve Zlínském kraji v populaci volně žijící zvěře č. j. SVS/2018/061217-Z 23.05.2018 31.12.2018
P O Z V Á N K A na XXI. zasedání Zastupitelstva obce Halenkovice 23.05.2018 01.06.2018
Záměr výpůjčky obecního pozemku 40_2018 23.05.2018 18.07.2018
Účetní závěrka obce Halenkovice za rok 2017 – návrh 14.05.2018 01.06.2018
Závěrečný účet obce Halenkovice za rok 2017 – návrh 14.05.2018 01.06.2018
Záměr výpůjčky obecního pozemku 34_2018 09.05.2018 27.06.2018
Veřejná vyhláška o doručení návrhu aktualizace č.2 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje a oznámení o konání veřejného projednávání 04.05.2018 14.06.2018