Úřední deska - archiv


 

Filtrovat dle roku:
Filtrovat dle typu:
Dokument Čas vyvěšení Čas stažení
82/2020 - Pozvánka pro delegované a jmenované členy okrskových volebních komisí – volby do zastupitelstev krajů 2020 04.09.2020 14.09.2020
80/2020 - Usnesení z XIII. zasedání ZO Halenkovice 02.09.2020 15.09.2020
78/2020 - Mimořádné opatření – prodloužení – zákaz pohybu bez ochranných prostředků dýchacích cest – vnitřní prostory (úřady, zdravotnická zařízení, sociální služby, volební místnosti apod.) a prostředky veřejné dopravy + výjimky 25.08.2020 18.09.2020
77/2020 Mimořádné opatření – zákaz nebo omezení hromadných akcí nad 1000 osob – ve venkovních prostorech a nad 500 osob – ve vnitřních prostorech + výjimky 25.08.2020 18.09.2020
76/2020 Nařízení mimořádného opatření KHS ZK č. 3/2020 – roušky ve zdravotnických zařízeních + výjimky 25.08.2020 18.09.2020
75/2020 - Pozvánka a program na XIII. zasedání ZO Halenkovice 20.08.2020 28.08.2020
71/2020 – Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy – Stanovení úpravy na pozemní komunikaci – napojení vodovodu u RD čp. 539 24.07.2020 11.08.2020
70/2020 – Veřejná vyhláška: Opatření obecné povahy – Stanovení úpravy na pozemní komunikaci – uzavření žel. přejezdu 20. 7. – 27. 7. 2020 – Spytihněv 13.07.2020 29.07.2020
69/2020 – Mimořádné opatření: zákaz a omezení hromadných akcí nad 1000 osob 03.07.2020 01.09.2020
67/2020 – Mimořádné opatření: omezení provozoven a provozů služeb 29.06.2020 01.09.2020
68/2020 – Zrušení mimořádného opatření: ze dne 1. 6. 2020 k nošení ochranných prostředků dýchacích cest s účinností od 1. 7. 2020 29.06.2020 01.09.2020
65/2020 – Mimořádné opatření: nošení ochranných prostředků dýchacích cest, s výjimkami 19.06.2020 01.07.2020
64/2020 – Oznámení o přerušení dodávky el. proudu – dopis + soupis čísel popisných – 30.06.2020 08.06.2020 01.07.2020
61/2020 – Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva ZO Halenkovice 29.05.2020 16.06.2020
60/2020 – Pozvánka s programem na XII. zasedání ZO Halenkovice 21.05.2020 29.05.2020
58/2020 – Návrh Závěrečného účtu obce Halenkovice za rok 2019 12.05.2020 29.05.2020
59/2020 – Návrh účetní závěrky obce Halenkovice za rok 2019 12.05.2020 29.05.2020
54/2020 – Moravská vodárenská – zveřejnění informace o kalkulaci cen pro vodné a stočné za rok 2019 30.04.2020 30.05.2020
55/2020 – Obec Halenkovice – zveřejnění informace o kalkulaci cen pro vodné a stočné za rok 2019 30.04.2020 30.05.2020
56/2020 – Usnesení vlády – prodloužení nouzového stavu + krizová opatření 219 – 222 30.04.2020 30.05.2020
57/2020 – Usnesení vlády – krizová opatření 223–224 30.04.2020 30.05.2020
53/2020 – Finanční úřad Zlín – veřejná vyhláška – informace daň z nemovitých věcí 22.04.2020 28.05.2020
51/2020 – Mimořádné opatření – Správní úřady pravidla provozu 14.04.2020 27.05.2020
52/2020 – Krajský úřad Zlín odbor ŽP – Posuzování vlivů na životní prostředí – MX Park Napajedla 14.04.2020 30.04.2020
47/2020 – Mimořádné opatření – opětovné prodloužení zákazu volného pohybu s výjimkou 11.04.2020 30.04.2020
48/2020 – Mimořádné opatření – prodloužení – výjimky z uzavření obchodů 11.04.2020 30.04.2020
49/2020 – Mimořádné opatření – prodloužení – omezení provozu státních úřadů mimo kontaktních míst Czech POINT 11.04.2020 30.04.2020
50/2020 – Usnesení vlády č. 150 - 153 ze dne 06. 04. 2020 11.04.2020 30.04.2020
45/2020 – Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 03.04.2020 23.04.2020
42/2020 – Mimořádné opatření – prodloužení omezení pohybu osob 31.03.2020 11.04.2020
43/2020 – Mimořádné opatření – prodloužení zákazu maloobchodního prodeje 31.03.2020 11.04.2020
44/2020 – Mimořádné opatření – prodloužení nařízení omezeného provozu OVM a SO 31.03.2020 11.04.2020
41/2020 – Mimořádné opatření – nošení ochranných prostředků dýchacích cest 30.03.2020 27.05.2020
38/2020 – Mimořádné opatření – vyčlenění prodejní doby pro seniory 26.03.2020 27.05.2020
39/2020 – Mimořádné opatření – volný pohyb osob na území ČR 23.03.2020 01.04.2020
40/2020 – Mimořádné opatření – výjimky z uzavření obchodů 23.03.2020 01.04.2020
37/2020 – Mimořádné opatření MZ ze dne 19.3.2020 – vyčlenění prodejní doby pro seniory 20.03.2020 25.03.2020
36/2020 – Usnesení vlády ze dne 17.03. a 18.3.2020 číslo 242 - 253 19.03.2020 27.05.2020
35/2020 – Zlínský kraj, rozhodnutí hejtman ZK – nařízení – zákaz vstupu, pobytu a pohybu bez ochranných prostředků – respirátory, roušky, šátky, šály, a jiné tkaniny 18.03.2020 30.03.2020
32/2020 – E.ON – oznámení o přerušení dodávky el. proudu – dopis + soupis čísel popisných – 12.03.2020 17.03.2020 01.04.2020
31/2020 – Usnesení vlády ze dne 16.03.2020 číslo 215 – zákaz volného pohybu 16.03.2020 24.03.2020
33/2020 – Usnesení vlády ze dne 15.03. a 16.3.2020 číslo 216 – 221, 225, 237 - 241 16.03.2020 24.03.2020
34/2020 - Obec Halenkovice – Záměr výpůjčky pozemku – poz. parcel. č. 2332 o výměře 46 m2 – p. Kedra Hal. 16 16.03.2020 01.04.2020
30/2020 – Usnesení vlády ze dne 13. a 14.03.2020 číslo 203 až 211 13.03.2020 27.05.2020
29/2020 – Usnesení vlády ze dne 12.03.2020 číslo 197 až 201 12.03.2020 27.05.2020
26/2020 – Ministerstvo zdravotnictví – Mimořádné opatření – zákaz konání společenských, sportovních a kulturních akcí pro více než 100 osob – do odvolání 10.03.2020 10.04.2020
27/2020 – Ministerstvo zdravotnictví – Mimořádné opatření – Uzavření základních a středních škola, vyšších odborných a dle rozhodnutí i vysokých škol 10.03.2020 10.04.2020
28/2020 – Ministerstvo zdravotnictví – Mimořádné opatření – pro všechny osoby, na které se nevztahuje MO 10381/2020-1/MIN/KAN 10.03.2020 10.04.2020
22/2020 – Krajská hygienická stanice ZK – Informace o výskytu onemocnění COVID-19 – riziková oblast Itálie 09.03.2020 23.03.2020
23/2020 – Ministerstvo zdravotnictví – Mimořádné opatření – zákaz prodeje osobních ochranných pomůcek dle nařízení 09.03.2020 23.03.2020