Úřední deska - archiv


 

Filtrovat dle roku:
Filtrovat dle typu:
Dokument Čas vyvěšení Čas stažení
01/2018 – záměr výpůjčky pozemku, p.č. 3605/1 03.01.2018 31.01.2018
Oznámení o době a místě konání voleb v obci – volba prezidenta ČR 19.12.2017 29.01.2018
Pozvánka na 1. zasedání okrskové volební komise 15.12.2017 27.12.2017
Schválený rozpočet ZŠ Halenkovice na rok 2018 13.12.2017 31.12.2017
Schválené rozpočtové výhledy školy ZŠ Halenkovice na rok 2018, 2019, 2020 13.12.2017 31.12.2018
Usnesení z XIX. zasedání ZO Halenkovice – 19/ZO 13.12.2017 29.12.2017
Schválený rozpočet obce 2018 (příjmy a výdaje) 13.12.2017 31.12.2018
Úprava rozpočtu ZO/04/2017 13.12.2017 01.03.2018
Sdělení o vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu v k.ú. Halenkovice obce Halenkovice ze dne 30.11.2017, čj. OO-1/2013-705 06.12.2017 06.01.2018
Úpravu rozpočtu Obce Halenkovice 1/RO/2017 06.12.2017 06.12.2018
Katastrální úřad pro Zlínský kraj, pracoviště Zlín – Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu k.ú. Halenkovice, čj. OO-1/2013-705 06.12.2017 06.02.2018
Pozvánka s programem na XIX. zasedání Zastupitelstva obce Halenkovice 05.12.2017 13.12.2017
Obec Halenkovice – Oznámení – Záměr prodeje stavebního pozemku (výběrové řízení) 29.11.2017 11.01.2018
Obecní úřad Halenkovice - Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volbu prezidenta České republiky 2018 28.11.2017 12.01.2018
Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu – Veřejná vyhláška – Doručení návrhu aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje 24.11.2017 09.01.2018
Návrh rozpočtu obce Halenkovice 2018 příjmová a výdajová část 24.11.2017 13.12.2017
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 20.11.2017 07.12.2017
Pozvánka valné shromáždění SMOVM 30. 11. 2017 15.11.2017 01.12.2017
Návrh rozpočtu SMOVM na rok 2018 15.11.2017 01.12.2017
Střednědobý výhled rozpočtu SVOMV na rok 2019–2021 15.11.2017 01.12.2017
Volba prezidenta ČR 2018 – Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise 13.11.2017 22.12.2017
Krajská veterinární správa Zlín – Nařízení Státní veterinární správy – Mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nákazy – afrického moru prasat ve Zlínském kraji. čj. SVS/2017/1350-19-Z 09.11.2017 28.11.2017
Usnesení z XVIII. zasedání ZO Halenkovice – 18/ZO 20.10.2017 06.11.2017
Úprava rozpočtu obce - rozpočtové opatření 3/ZO/2017 20.10.2017 31.12.2017
Střednědobý výhled rozpočtu – Obec Halenkovice Rok 2018 20.10.2017 31.12.2018
Střednědobý výhled rozpočtu – Obec Halenkovice Rok 2019 20.10.2017 31.12.2018
Střednědobý výhled rozpočtu – Obec Halenkovice Rok 2020 20.10.2017 31.12.2018
Pozvánka na XVIII. mimořádné zasedání ZO Halenkovice 11.10.2017 19.10.2017
Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Halenkovice – pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti 10.10.2017 30.06.2018
Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Zlín - Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí čj. OO-1/2013-705 27.09.2017 03.11.2017
Ministerstvo životního prostředí Návrh opatření obecné povahy - zastavení těžby dřevin smrku a borovice 19.09.2017 05.10.2017
Veřejná vyhláška OŽP/39874/2017/HOF 11.09.2017 27.09.2017
Usnesení z XVII. zasedání ZO Halenkovice – 17/ZO 01.09.2017 19.09.2017
Úprava rozpočtu obce - rozpočtové opatření 2/ZO/2017 01.09.2017 31.12.2017
Záměr prodeje obecního pozemku 59_2017 01.09.2017 20.10.2017
Volby do Poslanecké sněmovny parlamentu ČR 2017 21.08.2017 23.10.2017
Aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí 22.07.2017 04.04.2019
Plánovaný chodník, vedoucí od Nové školy na Dolní Konec a rekonstrukce křižovatky v místní části Zádřinové 08.06.2017 15.09.2017
Usnesení z XVI. zasedání ZO Halenkovice – 16/ZO 01.06.2017 20.06.2017
Úprava rozpočtu obce - rozpočtové opatření 1/ZO/2017 28.04.2017 03.02.2018
Usnesení z XV. zasedání ZO Halenkovice – 15/ZO 28.04.2017 13.05.2017
Přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 10.04.2017 01.11.2017
Opatření obecné povahy. Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích. (Úprava provozu u Svatých a na Dolině v důsledku budování kanalizace na silnici III/36747). 10.04.2017 01.11.2017
Povinně zveřejňované dokumenty dle zákona č. 250/2000 Sb. – oznámení 23.03.2017 23.03.2018
Rozpočtový výhled na rok 2018–2019 23.03.2017 23.03.2019
Rozpočet obce Halenkovice 2017 příjmová a výdajová část 23.03.2017 23.03.2018
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů 27.02.2017 31.12.2018
Usnesení z XIV. zasedání ZO Halenkovice – 14/ZO 09.02.2017 28.02.2017
Obec Halenkovice – Pozvánka + program na XIV. zasedání ZO – 14/ZO 01.02.2017 09.02.2017
Obec Halenkovice, Halenkovice 76 – Strategický rozvojový plán obce Halenkovice na období 2017 - 2018 31.01.2017 28.02.2017