Úřední deska - archiv


 

Filtrovat dle roku:
Filtrovat dle typu:
Dokument Čas vyvěšení Čas stažení
54/2023 Obec Halenkovice – Pozvánka a program na VII. zasedání ZO Halenkovice 14.09.2023 22.09.2023
52/2023 Město Otrokovice, odbor ŽP – Veřejná vyhláška – O možnosti převzít písemnost – Jan Čevela – Vrtaná studna a vodovod 06.09.2023 22.09.2023
51/2023 Obec Halenkovice – Oznámení záměru obce – Směna pozemků ve vlastnictví obce v k.ú. Halenkovice 04.09.2023 22.09.2023
50/2023 EG.D – Zrušení oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 31.08.2023 18.09.2023
49/2023 MěÚ Otrokovice – VV – opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy na pozemních komunikacích – automobilové závody 30.08.2023 15.09.2023
48/2023 Město Otrokovice, odbor ŽP – Veřejná vyhláška – Rozhodnutí č. 82/2023 - dodatečné stavební povolení stavby SO 1 – vodovod „Vodovod Halenkovice – Dolina, 1. část“ 21.08.2023 06.09.2023
46/2023 EG.D – Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - velká část obce Halenkovice 09.08.2023 01.09.2023
45/2023 MěÚ Otrokovice – VV – opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy na pozemních komunikacích – Barum rally 28.07.2023 21.08.2023
44/2023 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, územ. pracoviště Brno, Vyvěšení aukční vyhlášky – nabídka pozemků v k.ú. Halenkovice + přílohy 20.07.2023 08.08.2023
41/2023 Město Otrokovice, odbor ŽP – Veřejná vyhláška – Usnesení č. 66/2023 přerušení řízení o odstranění stavby SO 1 – vodovod Dolina, 1. část 28.06.2023 14.07.2023
42/2023 Město Otrokovice, odbor ŽP – Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení dodatečného povolení stavby SO 1 – vodovod Dolina, 1. část 28.06.2023 14.07.2023
40/2023 Město Otrokovice, odbor ŽP – Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení řízení o odstranění stavby SO 1 – vodovod Dolina, 1. část 27.06.2023 13.07.2023
38/2023 Obec Halenkovice – Usnesení ze VI. zasedání Zastupitelstva obce Halenkovice 26.06.2023 12.07.2023
35/2023 Obec Halenkovice – Pozvánka a program na VI. zasedání ZO Halenkovice 15.06.2023 23.06.2023
34/2023 Obec Halenkovice, Rada Obce – záměr úplatného pronájmu budovy č. 767 (střelnice) – st. parcela 769/1 14.06.2023 30.06.2023
31/2023 Obec Halenkovice - Návrh závěrečného účtu obce Halenkovice za rok 2022 06.06.2023 23.06.2023
32/2023 Obec Halenkovice - Návrh účetní závěrky obce Halenkovice za rok 2022 06.06.2023 23.06.2023
33/2023 Sdružení měst a obcí východní Moravy Zlín – Pozvánka na valné shromáždění + Návrh závěrečného účtu Sdružení 2022, Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu, Zpráva auditora, Výkaz zisku a ztráty, Rozvaha, Příloha, Inventarizační zpráva 06.06.2023 23.06.2023
30/2023 - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, územ. pracoviště Brno, Vyvěšení aukční č. vyhlášky BZL/AN/30/2023 – nabídka pozemků v k.ú. Halenkovice + přílohy 24.05.2023 06.06.2023
29/2023 Město Otrokovice - Oznámení o vyhlášení nařízení města Otrokovice – záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov (LHO) 11.05.2023 30.05.2023
28/2023 – MěÚ Napajedla, Stavební úřad – VV – o možnosti převzít písemnost – Františka Fialová, Hal. 332 – Rozhodnutí 14/2023 05.05.2023 23.05.2023
27/2023 – MěÚ Otrokovice – odbor dopravně správní – VV – Opatření obecné povahy – přechodná úprava provozu na komunikacích Halenkovice – Pohádka 04.05.2023 23.05.2023
25/2023 MěÚ Otrokovice – odbor dopravně správní – VV – Opatření obecné povahy – přechodná úprava provozu na komunikaci Halenkovice Napajedla (7.5. a 14.5.2023) – oprava železnice 27.04.2023 16.05.2023
26/2023 Obec Halenkovice – zveřejnění informace o kalkulaci cen pro stočné za rok 2022 – 2x tabulka (volné a na ČOV) 27.04.2023 30.05.2023
24/2023 Vodárna Zlín a.s. – zveřejnění informace o kalkulaci cen pro vodné za rok 2022 - tabulka Zlínsko 25.04.2023 30.05.2023
19/2023 Finanční úřad Zlín, veřejná vyhláška – Zpřístupněný hromadný předpisný seznam – daň z nemovitých věcí na FÚ Otrokovice 25.04.2023 – 25.05. 2023 21.04.2023 25.05.2023
20/2023 EG.D – Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie – část obce Dolina a část a Nová Silnice 21.04.2023 10.05.2023
21/2023 EG.D – Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie – část obce Zemanové, Hradská a Břehy 21.04.2023 10.05.2023
22/2023 EG.D – Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie – část obce Lipová 21.04.2023 10.05.2023
23/2023 EG.D – Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie – část obce Dolina a Járky 21.04.2023 11.05.2023
17/2023 Finanční úřad Zlín, veřejná vyhláška – Zpřístupněný hromadný předpisný seznam – daň z nemovitých věcí na FÚ Otrokovice 13. 4. – 15.5. 2023 12.04.2023 15.05.2023
16/2023 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, územ. pracoviště Brno, Vyvěšení aukční vyhlášky – nabídka pozemků v k.ú. Halenkovice + přílohy 29.03.2023 12.04.2023
15/2023 Obec Halenkovice – Usnesení z V. zasedání Zastupitelstva obce Halenkovice 27.03.2023 12.04.2023
14/2023 Exekutorský úřad Plzeň – Dražební vyhláška – Elektronická dražba + Usnesení – oprava věcné břemeno – G.O.Trade Praha 22.03.2023 26.04.2023
13/2023 Obec Halenkovice – Pozvánka a program na V. zasedání ZO Halenkovice 16.03.2023 24.03.2023
12/2023 Ředitelství silnic ZK – Upozornění na ořez větví a stromů v blízkosti silnice II. a III. třídy v obci i mimo obec+ další info 09.03.2023 09.04.2023
11/2023 Obec Halenkovice – Rada obce – Záměr prodeje hasičského automobilu CAS 32 Tatra 138 – příjem nabídek 01.03.2023 17.03.2023
9/2023 Honební společenstvo Halenkovice – Pozvánka na jednání valné hromady dne 09.03.2023 v budově OÚ Halenkovice 76 21.02.2023 09.03.2023
7/2023 MěÚ Napajedla, Stavební úřad – VV – o možnosti převzít písemnost – Františka Fialová, Hal. 332 16.02.2023 07.03.2023
6/2023 EG.D – Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie – část obce Dolina (U mlýna - směr hájenka) Horní a Spodní Kržle + seznam čísel popisných 09.02.2023 10.03.2023
4/2023 Obec Halenkovice – Usnesení ze IV. zasedání Zastupitelstva obce Halenkovice 30.01.2023 15.02.2023
5/2023 Obec Halenkovice – Změna rozpočtu obce Halenkovice č. 4/ZO/2022 30.01.2023 15.02.2023
3/2023 Obec Halenkovice – Pozvánka a program na IV. zasedání ZO Halenkovice 19.01.2023 27.01.2023
2/2023 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, územ. pracoviště Brno, Vyvěšení aukční vyhlášky – nabídka pozemků v k.ú. Halenkovice + přílohy 18.01.2023 31.01.2023
1/2023 Obec Halenkovice – Rada obce – Záměr úplatného pronájmu nebytových prostor místnost č. 23 v budově KD - č.p. 76 11.01.2023 27.01.2023
116/2022 Obec Halenkovice - Změna rozpočtu obce Halenkovice – č. 3/RO/2022 29.12.2022 31.01.2023
115/2022 MěÚ Otrokovice odbor ŽP – VV – o možnosti převzít písemnost – Rozhodnutí - Riedl Dionýs Spojené státy 28.12.2022 13.01.2023
111/2022 Obecní úřad Halenkovice – Oznámení o místě a době konání voleb – volba prezidenta ČR 2023 20.12.2022 30.01.2023
112/2022 Obec Halenkovice – Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Halenkovice 20.12.2022 05.01.2023
110/2022 Obecní úřad Halenkovice – Pozvánka pro delegované a jmenované členy OVK – volba prezidenta ČR 2023 15.12.2022 23.12.2022