Veřejně přístupný internet


V rámci projektu „Zavedení internetu do sítě TKR Halenkovice“ byla v obci Halenkovice v červnu 2006 zprovozněna 3 místa Veřejně přístupného internetu.

Projekt byl financován ze 75% Evropským fondem pro regionální rozvoj, 10% ze státního rozpočtu a 15% z rozpočtu obce.

Pracoviště Veřejně přístupného internetu jsou zřízena v budově obecního úřadu Halenkovice - v místnosti knihovny, v budově nové části základní školy a v budově hasičské zbrojnice na Pláňavách.

Provozní doba pracovišť:


Pracovní místo v budově OÚ je zpřístupněno denně v rámci otevírací doby kanceláře úřadu, další dvě pracovní místa jsou přístupná dle předchozí dohody v kanceláři OÚ, nebo na tel. č. 577 945 736, 577 945 756 (škola), 737 230 578 (velitel hasičů). 
 


Pracoviště v budově obecního úřadu

Pracoviště v budově hasičské zbrojnice

Pracoviště v budově základní školy

Zásady užívání:

Provozní řád pracovišť Veřejně přístupného internetu v Halenkovicích.