Klub vojáků v záloze Halenkovice


Dlouhodobě působí v Halenkovicích Klub vojáků v záloze, který navazuje na bohatou tradici činnosti halenkovického Svazarmu. Klub vojáků v záloze Halenkovice je samostatná organizace s právní subjektivitou, kterou metodicky řídí Svaz vojáků v záloze ČR (SVZ ČR) jako součást Sdružení sportovních svazů ČR, vzniklých po transformaci zaniklého Svazarmu.

Činnost KVZ Halenkovice je zaměřena na sportovní střelbu z malorážních a velkorážních zbraní. Členové klubu se v rámci své činnosti účastní nejen postupových soutěží pořádaných SVZ ČR, ale i střeleckých soutěží, pořádaných jednotlivými kluby ve Valašsko-slovácké oblasti, pod který je klub KVZ zařazen v rámci ČR. Z důvodu omezeného počtu střelnic využívají členové KVZ Halenkovice pro svoji sportovní činnost střelnice v Kvasicích, Kroměříži, Napajedlích a v omezeném počtu i střelnice v Brně, Olomouci a střelnici Policie ČR v Holešově. 

Klubu vojáků v záloze Halenkovice ve svých řadách rád přivítá nové zájemce o členství. Pro podrobné informace o činnosti KVZ Halenkovice můžete kontaktovat předsedu klubu, p. Josefa Hrbáčka.


Z akcí klubu 

ROK 2022

JARNÍ CENA HALENKOVIC
V sobotu 26. 3. 2022 se konala střelecká soutěž Jarní cena Halenkovic. Byl to první závod v letošním roce, který uspořádal klub vojáků v záloze Halenkovice na střelnici v Kvasicích. Závodu se zúčastnili střelci KVZ Halenkovic, KVZ Kvasic a KVZ Vsetína.

Soutěžní disciplíny byly velkorážní puška na 50 m a velkorážní pistole na 25 m.

Prvních pět závodníků bylo oceněno věcnými cenami a první tři obdrželi i diplomy.

1. Jan Piško - KVZ Kvasice
2. Jaromír Chytil - KVZ Kvasice
3. Zdeněk Zavadil - KVZ Kvasice
4. Radek Trchalík - KVZ Vsetín
5. Josef Hrbáček - KVZ Halenkovice


Po závodě nás kvasičtí střelci pozvali na guláš, který vařili v kotli přímo na střelnici. Guláš neměl chybu, patří jim poděkování.

Josef Hrbáček

 

 


 


Z akcí klubu 

ROK 2021

Dne 17.11.2021 se uskutečnil 8. ročník střeleckého závodu 100-letých, soutěže se zůčastnilo 30 závodníků.
Soutěž uspořádal sportovní klub westernové střelby Otrokovice.
Hodnocení dle dosažených bodů dvojic:
z celkového počtu 60 ran-za každý rok nad 100 let se připočítává bod,za každý rok do sto let bod odčítá.
Střelci s KVZ Halenkovic se umístnili na 9 místě v soutěži dvojic.

 Střelecké závody

Dne 3. října 2021 se na střelnici KVZ Kvasice konal po roce a půl covidové přestávky závod ve střelbě V.Pu. vzor 58. 3 * 20 ran.
Soutěž se konala za účasti střelců KVZ Halenkovice a KVZ Kvasice. Tuto soutěž uspořádal KVZ Halenkovice.  

  

  


ROK 2019


Kvasická skala 13. 7. 2019

KVZ Kvasice uspořádal střelecký závod s názvem Kvasická skala, tohoto závodu se zúčastnilo 32 střelců a to z klubů vojáků  vzáloze Olomouce, zbrojovky Vsetín, Halenkovic, Napajedel, Kroměříže, Otrokovic, Kvasic a Uherského Hradiště. Výsledková listina je na stránkách KVZ Kvasice.

             

 


I. ROČNÍK „PALBA  2019“

z velkorážních zbraní na bázi vel. pušky vz. 58 který se uskutečnil 8. 5. 2019 na střelnici v Kvasicích.
Tento závod uspořádal SWSO a SSK Western Otrokovice.

Umístnění Halenkovických sportovců:

J. Hrbáček, 6.místo
A. Stratil, 13. místo

Stříleli se tyto disciplíny:

1. neomezený počet ran v čase 1. min. včetně nabíjení do zásobníku v libovolné poloze na redukovaný terč 135 P
2. střelba 10 ran v čase 3 min.v sedě za stolem - zbran se nesmí nijak dotýkat stolu, redukovaný terč 135 P
3. střelba 10 ran na redukovaný terč 135 P vsedě na zemi v čase 3 min.
4. 10+10 ran s přebitím na redukovaný terč 135 P v čase 3 min.

 

Závody KVZ Halenkovice 4. 5. 2019

KVZ Halenkovice uspořádal na střelnici v Kvasicích společný klubový závod v pistolových disciplínách, zúčastnili se ho členové KVZ Halenkovice, KVZ Kvasice a hosté z KVZ Kroměříž.

Celkové hodnocení na prvních třech 
místech:
1. místo Jaromír Chytil, Kvasice 
2. místo Josef Hrbáček, Halenkovice
3. místo se stejným počtem bodů 
Zdeněk Zavadil, Kvasice a Petr Kříž, Kromněříž


Závody KVZ Halenkovice 4. 5. 2019

Propozice naleznete v příloze.


Zahájení sezony 2019

Nová sportovní sezóna KVZ v Halenkovicích 2019 začala 23. 2. 2019, kdy jsme se zúčastnili prvního závodu v Kroměříži, ve střelbě z velkorážní pistole a revolveru. V tomto závodě obsadil Hrbáček Josef 5. místo a Stratil Antonín 8. místo.

Další závod se konal 9. 3. 2019 ve střelbě z velkorážní pistole. Zde obsadil Hrbáček Josef 4. místo a Stratil Antonín 7. místo.

24. 3. 2019 uspořádal KVZ Halenkovice závod pod názvem Jarní cena Halenkovic na střelnici ve Kvasicích. Střílelo se z velkorážní pistole a útočné pušky vzor 58. V tomto závodě obsadil Hrbáček Josef 2. místo, Stratil Antonín 5. místo, Palla František 7. místo, Hrbáček Ondřej 9. místo, Pall František mladší 10. místo, Draha Hrbáčková 11. místo a Pall Štěpán 13. místo. Děkujeme klubu KVZ Kvasice, že nám umožňují každoročně na jejich střelnici pořádat naše klubové závody.

Dalším závodem ne který jsme dostali pozvání a kterého jsme se zúčastnili se konal 6. 4. 2019 na střelnici ve Kvasicích. Závod pořádal SKWS Otrokovice, což je westernový klub. Střelby probíhají na velmi dobré úrovni. Střílelo se z velkorážní pistole a revolveru. Hrbáček Josef obsadil 5. místo a Stratil Antonín 9. místo.         
Ukončení sezony 2018

8. 12. 2018 pořádal westernový klub Otrokovice střelecký závod, který se konal na ukončení střelecké sezony 2018.
V rámci dobrých vstahů mezi kluby jsme dostali pozvání a tohoto závodu jsme se zůčastnili. Závod se pořádal na střelnici v Kvasicích v přátelském duchu. Střílelo se na netradiční terče – sněhulák, balamuta, kapr, tím se stal
závod zajimavější. Po ukončení střelby a vyhlášení výsledků jsme hodnotili uplynulou sezonu nad klobásou z udírny a malým pohoštěním které připravil pořadatel soutěže.
Střelecký závod „100letých'“

střelnice Kvasice | 24. 11. 2018

Klub vojáků v záloze se 24. listopadu 2018 zůčastnil VII. ROČNÍKU „Střelecký závod 100letých'“, který pořádal spolek
westernové střelby Otrokovice a SSK WESTERN Z. S. Otrokovice z velkorážní pistole a revolveru.Plnění odznaku kvalifikace armádního střelce

střelnice Kvasice | 3. 11. 2018

Vsobotu 3.listopadu 2018 proběhla na střelnici v Kvasicích střelecká soutež s názvem Plnění odznaku kvalifikace armádního střelce. Každý sportovec musel splnit sedm střeleckých disciplín z vekorážní pistole a útočné pušky.
Střelecká soutěž KVAS je soutěží jednotlivců k získaní odznaku KVAS a prokázání úrovně střeleckých dovedností branného spolku,členů SVZ  ČR, ve vztahu k potřebám AČR. Soutěžilo se dle platných  pravidel sportovní činnosti SVZ ČR.


O  pohár Hanáckých Athén

střelnice Kroměříž | 27. 10. 2018

27. října 2018 uspořádal Klub vojáků v záloze Kroměříž soutěž O pohár Hanáckých Athén. Znašeho klubu se zůčastnili dva sportovci,celkem bylo zastopeno devět klubů z valašsko slovácké oblasti.
 


Závod – střelba z velkorážní  pušky

střelnice Kvasice | 7. 10. 2018

KVZ Halenkovice uspořádal v neděli 7. 10. 2018 závod ve střelbě z velkorážní pušky vzor 58.
Do první desítky se umístili Josef Hrbáček – 4. místo a Antonín Stratil – 9. místo. Gratulujeme.


Memoriál Petra Machaly

25. 8. 2018
Do první desítky se umístili Josef Hrbáček – 8. místo a Antonín Stratil – 9. místo. Gratulujeme.Střelecké závody – mistři střelby vs. střelci

střelnice Napajedla | 28. 7. 2018
Do první desítky se umístil Josef Hrbáček – 6. místo. Gratulujeme.


Kvasická skala 2018

 


Dětský den 2007 – Hurá prázdniny

V roce 2007 klub společně s rodiči uspořádal akci pro děti – zahájení prázdnin. Sešli jsme se v polích v katastru obce Halenkovice. K dispozici byla i stylová polní kuchyň. 

Z historie klubu 

Svazarm Halenkovice

 

 


KVZ Halenkovice


  Internetové stránky Svazu vojáků v záloze České republiky máte k dispozici v odkazu níže.


Kontaktní informace:

Název klubu: KVZ Halenkovice
Sídlo klubu: č.p. 192, 763 63 Halenkovice
Oblast SVZ ČR: Valašskoslovácká
Okres: Zlín
Datum vzniku klubu: 11. 3. 1992
Kraj: Zlínský
Evidenční číslo KVZ v SVZ ČR: 019
IČO: 644 67 023

Statutární zástupce KVZ:
Josef Hrbáček, předseda KVZ
hrbacekfesoj@seznam.cz
608 858 959