Místní časti


Revize halenkovického místopisu

Ve středu 31. května 2017 se konala mimořádná schůze zastupitelstva obce Halenkovice. Schůze měla na programu jen jeden bod – revizi názvosloví jednotlivých částí v katastru obce, včetně polí a lesů.
Pro Halenkovice je pojmenování jednotlivých částí velmi důležité, protože mají 30 místních částí. Jejich názvosloví nebylo dosud na mapách jednotné, měnilo se podle stáří i podle typu mapy. Cílem bylo sjednotit tyto názvy s těmi, které se dnes používají. Sjednocené a schválené názvosloví bude dáno k dispozici ČÚZK (Českému úřadu zeměměřičskému a katastrálnímu), který zajistí jeho používání všemi institucemi.

Návrh názvosloví byl vypracován komisí v loňském roce. Předseda komise, Josef Janeček, seznámil zastupitelstvo s prací komise, která čerpala poznatky nejen od obyvatel, ale i z map různého stáří a původu i od pamětníků. Velmi obtížné bylo přesně určit nejen název místní části, ale i jeho přesné umístění podle katastru. V některých případech bylo nutno sjednotit i názvy jednotlivých úseků. Například místní část Dolina je tak dlouhá, že samotná specifikace Dolina nestačí. Nebo Kržle. Jsou Přední, Střední, Zadní nebo Horní a Spodní? Používá se název Katernice nebo Kateřinice? A část U Mlýna – který už neexistuje? Rechtorův nebo Rektorův žleb? Takových otázek bylo mnoho.

V polovině roku 2016 byl návrh komise zveřejněn a občané byli vyzváni, aby se k tomuto návrhu vyjádřili. Jak konstatoval starosta obce – za dobu vystavení návrhu se k němu žádný občan nevyjádřil! Při tom je tato otázka pro Halenkovice, zejména pro návštěvníky a služby (poštu, DHL, záchrannou službu a jiné) velmi důležitá, protože ne každý je vybaven GPS systémem, který určí optimální cestu a přesně lokalizuje cíl. Zeptá-li se návštěvník na cestu k někomu o němž ví, že bydlí "Na Kržlách", tak to mu nikdo moc neporadí.

Některé názvy nebyly zcela jednotné, a proto se schůze dost protáhla. Ale, konec dobrý – všechno dobré. I když nikdy se nezavděčíme každému, a tak lze očekávat další kritiku. Ale kritici by si v tomto případě měli vzpomenout na dobu, po kterou byly návrhy zveřejněné a každý se k nim mohl vyjádřit.

A pár zajímavostí:
KRŽLE – nepodařilo se zjistit odkud toto slovo pochází. Dáte-li si KRŽLE do vyhledávače, objeví se rada křížovkářům – část obce Halenkovice.
BÁBOLNÁ – je podle obce Bábolná v Maďarsku, odkud pocházeli dělníci, kteří stavěli objekt porodny prasat. Bábolná je její název, ne název cesty kolem potoka.
CIGÁNOVA SKÁLA – skála tam snad byla, dnes už ne. 

text: A. Slaník 

Seznam pomístních jmen Halenkovice
Fotogalerie
Mapa místních částí (PDF)