Dokumenty ke stažení


Veřejné vyhlášky

OZV1 / 2017 / Chov a držení psů
→ OZV1 / 2016 / Nakládání s komunálním a stavebním odpadem
→ OZV2 / 2016 / Komunální odpad - místní poplatek
→ OZV3 / 2016 / Požární řád obce Halenkovice
→ OV23 / Odpady I
→ OV24 / Odpady II
OV25 / Řád veřejného pohřebiště
OV26 / Zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
→ Ministerstvo životního prostředí: Návrh opatření obecné povahy - zastavení těžby dřevin smrku a borovice
→ MěÚ Otrokovice, odbor ŽP, čj. OŽP/39874/2017/HOF, Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost – Vrtaná studna a vodovod
→ Opatření obecné povahy. Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích. (Úprava provozu u Svatých a na Dolině v důsledku budování kanalizace na silnici III/36747).
→ Dokument Limity kanalizačního řádu
→ Všeobecné podmínky pro odvádění odpadních vod
→ Prodejci

Usnesení zasedání Zastupitelstva obce

→ Usnesení XVII. zasedání Zastupitelstva obce Halenkovice 
→ Usnesení XVI. mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Halenkovice
→ Seznam pomístních jmen Halenkovice
→ Usnesení XV. zasedání Zastupitelstva obce Halenkovice 
→ Usnesení XIV. mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Halenkovice 
→ Usnesení XIII. zasedání Zastupitelstva obce Halenkovice 
→ Usnesení XII. mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Halenkovice 
→ Usnesení XI. zasedání Zastupitelstva obce Halenkovice 
→ Usnesení X. zasedání Zastupitelstva obce Halenkovice 
→ Usnesení IX. mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Halenkovice 
→ Usnesení VIII. mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Halenkovice 
→ Usnesení VII. zasedání Zastupitelstva obce Halenkovice 
→ Usnesení VI. zasedání Zastupitelstva obce Halenkovice 
→ Usnesení V. mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Halenkovice
→ Usnesení IV. zasedání Zastupitelstva obce Halenkovice
→ Usnesení III. zasedání Zastupitelstva obce Halenkovice
→ Usnesení II. zasedání Zastupitelstva obce Halenkovice 
→ Usnesení I. zasedání Zastupitelstva obce Halenkovice
→ Usnesení ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Halenkovice

Rozpočet obce

Tabulka příjmů a výdajů za období 2013–2016
→ Rozpočet obce - Oznámení
→ Rozpočtový výhled obce Halenkovice Halenkovice na rok 2018 a 2019
→ Rozpočet obce Halenkovice 2017 příjmová a výdajová část
→ Úprava rozpočtu obce – rozpočtové opatření 1/ZO/2017
→ Úprava rozpočtu obce – rozpočtové opatření 2/ZO/2017
→ Příspěvek zřizovatele ZŠ a MŠ Halenkovice na rok 2017
→ Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Halenkovice na rok 2017

Závěrečný účet

Závěrečný účet Obce Halenkovice za rok 2016 
→ Závěrečný účet 2016 - Závěrečný účet
→ Závěrečný účet 2016 - Výkaz zisku a ztráty
→ Závěrečný účet 2016 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
→ Závěrečný účet 2016 - Rozvaha-bilance
→ Závěrečný účet 2016 - Zpráva o inventarizaci majetku obce
→ Závěrečný účet 2016 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Halenkovice
→ Závěrečný účet 2016 - Příloha
→ Závěrečný účet 2016 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
→ Závěrečný účet 2016 - Finanční vypořádání dotací

Volby

→ Stanovení počtu členů okrskové volební komise pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2017 
→ Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2017 

Projekty

Plánovaný chodník, vedoucí od Nové školy na Dolní Konec a rekonstrukce křižovatky v místní části Zádřinové:
→ Chodník od školy po Dolní Konec - 1
→ Chodník od školy po Dolní Konec - 2
→ Chodník od školy po Dolní Konec - 3
→ Křižovatka - Zádřinové
Projekt rekonstrukce sportoviště na prostranství u tělocvičny Základní školy Halenkovice

Dokumentace studie projektu rozšíření vodovodu obce Halenkovice na Dolině
→ Studie rozšíření vodovodu obce Halenkovice
→ Situace stavby
→ Situační výkres č. 1
→ Situační výkres č. 2
→ Situační výkres č. 3
→ Koordinační situační výkres č. 1
→ Koordinační situační výkres č. 2
→ Vodovod - Studie zákres
→ Seznam dotčených pozemků
→ Seznam uvažovaných přípojek

Ostatní

→ MěÚ Uherské Hradiště, odbor ŽP, čj. MUUH-SŽP/65758/2017/KreS – Rozhodnutí – Uznání vlastní honitby Velehrad sloučením honiteb Bunč - ev. Č. 10, Velehrad – ve. č. 11, Komínky – ev. Č. 12, Budačina – ev. č. 13 a Halenkovice.
→ Veterinární opatření - prasečí mor - nové znění
→ Veterinární osvědčení pro přepravu živočišných produktů
→ Objednávka veterinárního vyšetření

Archiv

→ Dokumenty 2005–2016 v archivu