Oprava silnice z Pláňav se odkládá na jaro 2024

Jak napovídá nadpis a jak je vidět i v reálu na trase mezi novou školou a dolním koncem, silnice letos v novém kabátu nebude. S tím spojený nový chodník, který měl zvýšit bezpečnost v pohybu, také ne. Důvodem je zrušení veřejné soutěže na dodavatele, během které se objevily problémy s některými účastníky. 

Abychom vás uvedli do děje, vezmeme to od začátku. Trasa, která se měla opravovat, je v délce necelého jednoho kilometru a do veřejné soutěže na zhotovitele jsme šli společně s Ředitelstvím silnic Zlínského kraje (ŘSZK). Důvod naší účasti byl jasný. Na trase bylo totiž za cíl postavit i nový chodník s veřejným osvětlením. Z důvodu, abychom se vyhnuli případným kolizím stavebních firem a následným možným reklamacím, hledali jsme jednoho zhotovitele silnice i chodníku - společně s ŘSZK. 

Ještě, než mohla samotná veřejná soutěž odstartovat, museli jsme upravit zděděný projekt chodníku, který nepočítal s možnostmi dotačních peněz. Celá spoluúčast obce na tomto projektu přitom přesáhne 12 milionů korun. Úpravou projektu a podáním žádosti se všemi náležitostmi se teď ucházíme o dotaci v řádu několika milionů korun. “Žádost je řádně podána a teď musíme počkat na její posouzení. K tomu by mělo dojít v následujících týdnech,” doplňuje místostarosta Halenkovic Jiří Sudolský. Vše se ale společně se silničáři dalo dohromady a na jaře byla vypsána veřejná soutěž na zhotovitele tak, aby se mohlo začít hned v červnu letošního roku. Objevily se však nejasnosti na technické a právní úrovni. Ty se ukázaly jako natolik komplikované, že se je někteří účastníci pokusili překroutit takovým způsobem, že by to neprospělo samotné kvalitě stavby. Záměrně se nepouštíme do podrobností, protože se několik měsíců jednalo na úrovni právníků ŘSZK a dodavatelů staveb a my z obce mohli jen přihlížet a čekat. Zrušení je definitivní, jak vyplývá i z dokumentu, zaslaného ŘSZK:

 

Zadavatelé v souladu s ust. § 127, odst.2, písm. d) ZZVZ ruší výše uvedenou veřejnou zakázku, neboť v průběhu zadávacího řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, včetně ekonomických, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval, bez ohledu na to, zda tyto důvody zadavatel způsobil či nikoliv. 

 

Dostáváme se k aktuálnímu stavu. Silnice je stále rozbitá a chodník nemáme. Dobrou zprávou však je, že došlo k úpravě zadání veřejné zakázky tak, aby stejný problém nemohl znovu nastat a nová soutěž na stejnou stavbu už je vyhlášena. Starosta Halenkovic Roman Kedruš pak celou vzniklou situaci okomentoval takto: “Nejsme rádi, že se oprava silnice a s tím spojená výstavba chodníku odkládá. Pro obec je to velká investiční akce se spoustou plánování a co víc, zbytečně bude další rok tento úsek v ne ideální kondici. Na druhou stranu k tomu přistupuji prakticky. Ve své praxi jsem už mnohokrát poznal, že je potřeba dělat věci pořádně. Věřím proto, že celé toto dění bude vést k výběru kvalitního dodavatele stavby, celá akce proběhne jak má a ve výsledku tady budeme mít další bezpečný úsek silnice s chodníkem a novým veřejným osvětlením.”

Letos tedy po novém úseku jezdit nebudeme, ale na příští rok je plán daný. Po pouti se jde na to! A věříme, že už bez dalších komplikací, které nedokážeme ovlivnit. 
 

Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení.pdf