13/2024 MěÚ Otrokovice – Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy – Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – rekonstrukce úseku silnice č. III/36747 v obci Halenkovice

Datum vyvěšení: 14.03.2024


Dokumenty ke stažení