43/2019 – Zápis z úvodního jednání ze dne 15.5.2019 – doručení veřejnou vyhláškou – komplexní pozemkové úpravy

Datum vyvěšení: 23.05.2019

Vydává: Státní pozemkový úřad – Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Zlín 
Č.j.: SPU 206501/2019


Dokumenty ke stažení