Výlet do pohádky – změna

Informace pro účinkující.

Snídaně

Tradiční snídaně před Pohádkou neproběhne ve školní jídelně, ale sejdeme se v areálu Střelnice na Dolině, v době od 7:00 do 8:45 hodin.
Zároveň zde bude probíhat i líčení masek.

Doprava masek

Účinkující a organizátory budou autobusy svážet po trase Letiště→Pláňavy→Kopec→Svaté→Dolina→Střelnice od 6:40 / 7:00 / 7:20 / 7:40 / 8:00 hodin. Organizátoři budou rozvádět účinkující ze Střelnice na jednotlivé stanoviště. Cílem je být v 9 hodin na stanovištích.