Výběr poplatků + Známky na popelnice 2024

VÝBĚR POPLATKŮ 2024

 

Po zaplacení komunálního odpadu si můžete v kanceláři obecního úřadu vyzvednout nálepky na popelnice. 

Poplatky za komunální odpad je nutné zaplatit do 30. dubna 2024.

Upřednostňujeme bezhotovostní platbu.

- bankovním převodem na účet obce: ČS a.s. Napajedla 1405294339 / 0800.

V případě celkové platby uveďte jako VS číslo popisné, v případě rozdělených plateb, uveďte VS:
komunální odpad  1340…
pes                          1341…
stočné                     2321…
a místo teček číslo popisné.


- v kanceláři obecního úřadu - POUZE v úřední dny PONDĚLÍ a STŘEDA od 8 do 17 hodin 
- preferujeme platbu kartou, případně hotově
- poštovní poukázkou

Platby je možné provést jednorázově nebo ve čtvrtletních splátkách.

 

Účet číslo: 1405294339 / 0800

Odpady 600 Kč  / rok za občana přihlášeného k trvalému pobytu v Halenkovicích v místě svozu
350 Kč / rok za občana přihlášeného k trvalému pobytu v Halenkovicích mimo svoz
600 Kč  / rok za rekreační objekt v místě svozu 
350 Kč / rok za rekrační objekt mimo svoz
Psi 200 Kč / rok za psa
Užívání kanalizace – stočné 960 Kč vč. DPH / nemovitosti napojené na kanalizaci a ČOV / za osobu s TP v Halenkovicích / rok
540 Kč vč. DPH nemovitosti rekreačního bydlení napojené na kanalizaci a ČOV / nemovitost / rok
240 Kč vč. DPH / nemovitosti nenapojené na ČOV, pouze na kanalizaci / nemovitost / rok
Pronájem hrobových míst na místním hřbitově
(vše na dobu 12 let)
900 Kč / do 3 m2
1800 Kč / do 6 m2
300 Kč / urnový háj
150 Kč / epitafní deska
Pronájem kulturního domu
(pro souk. oslavy i prodejní akce)
Sál vč. přísálí / 4000 Kč - topná sezóna, 3000 Kč - mimo topnou sezónu 
Přísálí (vhodné do 50 osob) / 2500 Kč - topná sezóna, 2000 Kč - mimo topnou sezónu
V případě pohřební hostiny: sál nebo přísálí / 1000 Kč
Srazy ročníků: sál nebo přísálí / 1000 Kč
Pronájem vzdělávacího centra posoudí na základě žádosti Rada obce
Pronájem plochy ke stánkovému prodeji 50 Kč / m2 / den
Hlášení v místním rozhlase 20 Kč / hlášení – upraveno vyhláškou RO
Inzerce na stanici Infokanál Halenkovice 20 Kč / týden / halenkovičtí občané nepodnikající
50 Kč / týden / osoby samostatně výdělečně činné, cizí fyzické osoby, právnické osoby

Slevy

  • Složky obce (hasiči, zahrádkáři, tělovýchovná jednota, myslivecké sdružení, Český červený kříž, základní či mateřská škola a jiné): použití sálu nebo přísálí                                             zdarma


Žádost o osvobození poplatků za domovní komunální odpad  - ke stažení ZDE

Žádost o vrácení přeplatku za stočné / za komunální odpad - ke stažení ZDE

Žádost o úlevu z poplatku za domovní komunální odpad - ke stažení ZDE

Žádost o prominutí poplatku za stočné → ke stažení ZDE