Volby prezidenta 2023 - II. kolo

Oznámení k volbám prezidenta republiky


II. kolo volby prezidenta ČR se uskuteční v pátek 27. ledna od 14.00 hod. do 22.00 hod. a v sobotu 28. ledna 2023 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Místem konání voleb je sál KD Halenkovice pro všechny voliče s trvalým pobytem v obci Halenkovice.

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným dokladem (cestovní pas, občanský průkaz).

Lístky budou k dispozici pouze ve volební místnosti.

Kdo z voličů se nemůže ze závažných, například zdravotních důvodů k volbám dostavit, může volit doma do přenosné urny. Požadavky hlaste do kanceláře telefonicky na tel. č. 577 945 756 nebo 737 230 573 nebo je může nahlásit osobně kterýkoliv vámi určený zástupce.

  Výsledky I. kola volby prezidenta ČR 2023