Volby do Evropského Parlamentu 2019 – informace pro voliče

Oznámení o době a místě konání voleb v obci.

Volby do Evropského parlamentu se uskuteční v pátek 24. května 2019 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 25. května 2019 od 08.00 hodin do 14.00 hodin.

Místem konání voleb je: klub seniorů – KD Halenkovice (místnost č. 23) pro všechny voliče s trvalým pobytem v obci Halenkovice.
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky nebo občanství jiného státu (EU) platným dokladem (cestovní pas, občanský průkaz, průkaz o povolení k pobytu). Každému voliči budou doručeny tři dny přede dnem voleb (úterý 21. 5. 2019) hlasovací lístky. Pokud by byla sada neúplná nebo poškozená, jsou v kanceláři OÚ k vyzvednutí lístky nové. Spolu s nimi bude voličům doručen též informační leták, v němž budou seznámeni s údaji potřebnými pro realizaci volebního práva.

V případě, že se volič nemůže k volbám dostavit osobně (ze závažných, zejména zdravotních důvodů), je možno volit doma do přenosné urny. Požadavky prosím nahlaste do kanceláře OÚ nebo telefonicky na tel. č. 577 945 756 nebo 737 230 573.

Více informací naleznete na úřední desce nebo webových stránkách Českého statistického úřadu: