Upozornění pro občany - PODEZŘELÉ AUTO

V minulém týdnu bylo v naší obci opět zpozorováno auto = dodávka s nabídkou výkupu různého typu věcí.
V naší obci je podomní nabízení prodeje, výkupu apod. zakázáno.

Dbejte opatrnosti, zabezpečte si svůj majetek. Je tady domněnka, že zloději mohli mapovat situaci v obci a okolí. 

BUĎTE OSTRAŽITÍ, v případě, že uvidíte podezřelé auto nebo osoby nahlížející nebo vstupující na pozemky apod, volejte starostu, případně Policii ČR tel. 158.