Tříkrálová sbírka 2021 - výsledky

výtěžek ze sbírky

„My tři králové jdeme k vám, štěstí zdraví vinšujeme vám.“

Tento popěvek se letos neozýval z jednotlivých částí Halenkovic. Koledníci neobcházeli domácnosti a nezpívali u vašich dveří. Letošní koledování bylo totiž jiné, než jsme byli zvyklí. To klasické nedovolila epidemiologická situace. Je to škoda. Většinou je spojené s krátkým popovídáním si, případně i s malým občerstvením chůzí vyčerpaných Tří králů, milým úsměvem, přáním všeho dobrého a označením K + M + B na zárubně vchodových dveří. Tento rok si musí každý číslici na 2021 poopravit sám.

Ale kdo chtěl, přispěl. Měl hned několik možností. Mohl poslat dárcovskou SMS, přispět online do virtuální kasičky na webu tříkrálové sbírky, a to až do konce dubna nebo v době od 6. do 24.1.2021 do jedné z pěti běžných pokladniček, které byly umístěny v kostele sv. Josefa, v kanceláři obecního úřadu a ve třech místních prodejnách potravin (COOP, Potraviny Anička, CBA). Poděkování patří všem institucím, které to umožnily a také zodpovědným osobám, které na pokladničky dohlížely. Jsou to: p. Anna Kašpárková, p. Yvona Vojtášková a p. Dang Dang Vu.

Pečetění a otevírání pokladniček včetně počítání peněz a vyhotovení zápisů o sbírce probíhá na obecním úřadě. To proto, aby byla zajištěna regulérnost a soulad s právními předpisy o veřejných sbírkách. Po ukončení a celkové sumarizaci jsme zjistili, že naši štědří dárci v Halenkovicích přispěli na potřebné částkou 28 588 Kč. Je možné, že po ukončení online sbírky budou k dispozici i další údaje o financích za naši obec, jelikož dárci mohli uvést PSČ, které upřesňuje území, ze kterého byly odeslány. Pořadatelem sbírky je jako tradičně Charita a pro náš region Charita Otrokovice. Zástupcem při sbírce v naší obci je už dlouhá léta paní Anna Horková, která má na starosti organizaci a také zodpovídala za pokladničku v kostele.

Letošní tříkrálová sbírka ovšem zdaleka nekončí. Pokud jste dosud neměli možnost přispět, můžete tak učinit pomocí online kasičky na webu www.trikralovasbirka.cz, a to až do konce dubna. Dosud bylo touto formou vybráno 36 172 Kč.


Děkujeme, že jste přispěli. Děkujeme, že pomáháte.
                                                                                     
za OÚ Bohdana Blažková

Výtěžek z kasiček:

Město (obec) Vybraná částka
Halenkovice 28 588
Komárov 9 086
Napajedla 51 099
OC Centro Zlín + Vitar Zlín 12 481
Oldřichovice 7 957
Otrokovice 100 848
Pohořelice 18 897
Spytihněv 32 679
Tlumačov 22 451
Žlutava 9 338
CELKEM 293 424 Kč