Setkání s veřejností - VÝSLEDKY ANKETY

Ankety mapující téma dopravy, zklidňujících opatření a obecního rozhlasu v obci Halenkovice se zúčastnilo během února 2024 celkem 185 respondentů za využití online a tištěného dotazníku.

Chcete-li se dozvědět vyhodnocení dotazníkového šetření na téma „Doprava a rozhlas v Halenkovicích“, vyslechnout si závěry ankety a prodiskutovat možná řešení s vedením obce, přijměte pozvání na společné setkání. Proběhne v pondělí 25. března 2024 od 17 hodin na sále obecního úřadu. Drobné pohoštění je zajištěno.

Těšíme se na setkání s vámi.

Vedení obce Halenkovice