Rekonstrukce silnice Halenkovice DATUM UZAVÍRKY

Aktualizace 7.6.2024

Realizátor rekonstrukce silnice stanovil datum úplné neprůjezdné uzavírky silnice v celém úseku: od pondělí 17. 6. 2024 po dobu 14 dnů. 


 Zde v článku budeme postupně aktualizovat a zpřesňovat harmonogram prací na rekonstrukci silnice III/36747 v průjezdním úseku obce Halenkovice v celkové délce 930 metrů.

Při rekonstrukci silnice bude uplatněn postup recyklace konstrukčních vrstev vozovky za studena s přidáním hydraulického a asfaltového pojiva. Bude vytvořen nový kryt vozovky, v části úseku bude doplněna nezpevněná krajnice. Odvodnění vozovky bude zajištěno pomocí nových dešťových vpustí připojených do stávající kanalizace. Součástí stavby je obnova svislého dopravního značení.
Součástí stavby je výstavba nových chodníků a nové veřejné osvětlení po celé délce rekonstruovaného úseku silnice. 

Uzavírky a dopravní omezení

Stavební úpravy budou probíhají za úplné uzavírky. Po dobu stavby je umožněn vjezd místní dopravě na povolení stavby.
Úplný zákaz vjezdu bude:
- po dobu technologické přestávky při recyklaci za studena (cca 10 dnů) -
předběžný termín - začátek června 2024 - bude upřesněno
- při pokládce asfaltových vrstev (cca 4 dny).

Objízdná trasa vede po silnici III/36748.

Data budeme upravovat, doplňovat dle aktuálního stavu vývoje prací.

- přístup záchranné služby, policie, hasičům bude umožněn k domům i během uzavírek
- svoz odpadu během uzavírek, pošta, balíky, obědy - během technologické přestávky budou služby omezeny
- od 25. dubna 2024 je přesunuta zastávka Halenkovice, Pláňavy za obecní úřad. Dochází rovněž k dočasné změně provozu, viz přiložená mapa
- cesta kolem Zahrádkářských potřeb paní Košábkové bude pouze jednosměrná z hlavní silnice
- autobus použije tuto cestu jako točnu a za obecním úřadem opět najíždí na hlavní silnici
- auta jedoucí z Katernic musí odbočit doleva a napojit se na silnici také za obecním úřadem


Buďte, prosím, trpěliví a přizpůsobte jízdu těmto mírným komplikacím a chodcům/dětem.

Děkujeme.

Fotogalerie průběhu prací ZDE
 

ZASTÁVKA PŘESUNUTA ZA OBECNÍ ŮŘAD 


ZMĚNA ORGANIZACE DOPRAVY - POHLED OD OBECNÍHO ÚŘADU NA KŘIŽOVATKU


ZÁKAZ VJEZDU - JEDNOSMĚRNÝ PROVOZ OD HLAVNÍ SILNICE


JEDNOSMĚRNÝ PROVOZ - NAPOJENÍ NA HLAVNÍ SILNICI - ZA OBECNÍM ÚŘADEM, NAPRAVO ZASTÁVKA AUTOBUSU

 

Od 25. dubna do konce září 2024 budou probíhat práce na rekonstrukci silnice od nové školy na Dolní konec. Jak již víte, pro autobusy bude tato trasa neprůjezdná. Zastávka "Na Kopci" bude zcela zrušena a jako náhradní konečná/výchozí bude zastávka Halenkovice, Pláňavy, a to v přesunuté poloze v ulici za obecním úřadem.