Pozvánka na VI. mimořádné zasedání Zastupitelstva obce Halenkovice

POZVÁNKA
na mimořádné VI. zasedání Zastupitelstva obce Halenkovice,
které se koná v pondělí 06. května 2019 v 18:00 hodin v budově OÚ.

PROGRAM:

  1. Zahájení

  2. Volba návrhové komise

  3. Vysvětlení postupu změny územního plánu ze strany Mgr. Anny Liberové, vedoucí oddělení rozvoje a územního plánování Městský úřad Otrokovice                                           

  4. Seznámení s Předžalobní výzvou k zaplacení smluvní pokuty od společnosti Jižní vodárenská a.s. IČO: 26211122 se sídlem Na Ořechovce 580/4, Střešovice, 162 00 Praha 6, včetně seznámení se smlouvou o postoupení práv a převzetí povinností z roku 2003, smlouvou o budoucí smlouvě o koupi akcí z roku 2002 a příkazní smlouvou z roku 2002

  5. Diskuze

  6. Schválení usnesení

  7. Závěr


Jaromír Blažek, v. r.,
starosta